De mest undervurderte aksjene i norden

Av de 42 nordiske aksjene som overvåkes av Morningstar, anses halvparten som undervurdert. 18 av disse er svenske og danske aksjer, og i ett av selskapene er det en potensiell oppside på 91%.

Johanna Englundh 21.11.2023 | 14.26
Facebook Twitter LinkedIn

flagg

Av de 1 740 aksjene som overvåkes globalt av våre analytikere, hører 42 av de hjemme i Sverige, Finland, Danmark eller Norge. Disse aksjene har fått en stjernerangering basert på hvorvidt analytikeren anser aksjen som over- eller undervurdert. De som anses som undervurdert får en stjernerangering mellom 4 og 5, mens overvurderte aksjer får en 1-stjerners rangering.

Våre analytikere vurderer aksjer ved å bruke målet for "pris/virkelig verdi", på engelsk "Price/Fair Value". En pris/virkelig verdi på 1 betyr at selskapet er så nær virkelig verdi som det kommer, mens alt rundt 2 indikerer at prisen er det dobbelte av den virkelige verdien (og dermed er aksjen overvurdert).

Når man ser gjennom listen over nordiske aksjer, har flertallet en P/FV under 1, bortsett fra elleve aksjer som har en verdsettelse på 1 eller like over. Aksjene som for øyeblikket anses som overvurderte, er Novo Nordisk (1,48), Atlas Copco (1,34), Epiroc (1,25) og Alfa Laval (1,12).

Morningstars ratingsystem tar også hensyn til en usikkerhetsjustering. Dette er kjent som Fair Value Uncertainty-vurderingen, som vurderer hvor volatile inntektene eller kontantstrømmene sannsynligvis vil være i løpet av de neste fem til ti årene. Dette fungerer som en "risikovurdering" for en aksje, og det er alltid mye risiko involvert når man snakker om aksjer. Kun to av de nordiske aksjene er rangert "Low", Handelsbanken og Kone, mens Swedbank og Danske Bank er de eneste med "Very High"-rating. 

Hvis vi ser på aksjene som for øyeblikket anses undervurdert ifølge Morningstars analytikere, kvalifiserer totalt 21 selskaper til listen:

På listen finner vi ti svenske selskaper, åtte danske, to finske og en norsk. Syv av disse selskapene har fem stjerner, og er dermed de mest undervurderte. Det betyr at ett ytterligere selskap har kommet inn på listen over de mest undervurderte nordiske selskapene siden forrige gjennomgang i september. Handelsbanken regnes ikke som like undervurdert som i sommer og har nå fire stjerner. Nye tilskudd på listen er Ørsted, GN Store Nord og Millicom. Vi ser nærmere på de mest undervurderte selskapene nedenfor: 

A. P. Møller Maersk 
Stjernerangering: ★★★★★
Økonomisk vollgrav: Ingen
Virkelig verdi: 17 600 DKK
Usikkerhetsvurdering: Høy 

Shippinggiganten Maersks kvartalsrapport etterlot markedet skuffet. Selv om ingen forventet en superrapport, var det språket og den nedslående tonen i uttalelsen som tok vinden ut av investorenes seil. Morningstar beholder imidlertid virkelig verdi-estimatet på 17 600 DKK for aksjen, og mener at mye negativitet allerede er priset inn i aksjekursen på dette tidspunktet.

"Når det er sagt, kan investorer som håper på en rask snuoperasjon bli skuffet. Etter å ha nedgradert helårsgudingen ved halvårsskiftet, advarte ledelsen 3. november om at EBIT sannsynligvis vil falle i den nedre delen av det guidede intervallet. Det klare budskapet fra ledelsen var at markedsforholdene forverres. Fraktprisene fortsetter å synke, noe som har sterk innvirkning på driftsmarginene. Selskapet tar grep for å redusere arbeidsstyrken for å tilpasse seg til det nye miljøet, samtidig som investeringsprognosen for neste år har falt betydelig", skrev Morningstar-analytiker Michael Field i forbindelse med den siste kvartalsrapporten.

Gitt dagens aksjekurs på ca 10 335 DKK, er det en oppside på ca 70% sammenlignet med Fields estimat for virkelig verdi.

Elekta B
Stjernerangering: ★★★★★
Økonomisk vollgrav: Bred
Virkelig verdi: 127 SEK
Usikkerhetsvurdering: Middels

Elekta utvikler, produserer og distribuerer doseplanleggingssystemer for nevrokirurgi og stråleterapi, inkludert stereotaksisk strålebehandling og brakyterapi. Alex Morozov, Morningstars leder for aksjeanalyse i Europa, rapporterer i sin siste analyse at et besøk på selskapets nylige kapitalmarkedsdag ga "mer tillit til selskapets programvaretilbud". 

"Marginene er fortsatt i fokus for Elekta, og selskapet leverte endelig på denne fronten i løpet av første kvartal. Økt volumavkastning på det sterke omsetningsresultatet har hjulpet, men Elekta styrer også driftskostnadene sine forsiktig. Selskapets positive marginutvikling gir oss litt mer komfort med sin mellomlangsiktige marginutvikling, spesielt ettersom noe av inflasjonen og motvinden fra frakt avtar", sa Morozov i en analyse datert 6. september 2023. Den neste kvartalsrapporten vil bli utgitt den 30. november. 

Gitt tirsdagens aksjekurs på rundt 88 SEK, er det en oppside på 44% sammenlignet med Morozovs virkelige verdi-estimat på 127 SEK.

Nokia
Stjernerangering: ★★★★★
Økonomisk vollgrav: Ingen
Virkelig verdi: 5,50 EUR
Usikkerhetsvurdering: Middels

Nokia er et globalt selskap som er aktivt i telekomsektoren. Selskapet tilbyr løsninger innen IP, bredbånd, digital helse og skybaserte systemer. Morningstars aksjeanalytiker Matthew Dolgin forklarer at virkelig verdi-estimatet på 5,50 EUR innebærer en EV/EBITDA-multippel på 10 og en P/E-multippel på 22 basert på 2024-prognosen.

Rapporten for tredje kvartal kom inn som en skuffelse, og avslørte salgstap i alle driftssegmenter. 

"Omfanget av det kortsiktige presset, med lite klarhet om hvorvidt det noen gang vil gå tilbake til 2022-nivåer - noe vi ikke forventer i løpet av de neste fem årene - fører til at vi senker vårt virkelig verdi-estimat til 5,50 EUR fra 6,00 EUR. Vi ser fortsatt aksjen som betydelig undervurdert, men ser ingen katalysator på kort sikt", resonnerte Dolgin i en analyse i slutten av oktober.

Gitt tirsdagens aksjekurs på rundt 3,27 EUR, er det en oppside på 68% sammenlignet med Dolgins virkelige verdi-estimat på 5,50 EUR per aksje.

Ørsted
Stjernerangering: ★★★★★
Økonomisk vollgrav: Ingen
Virkelig verdi: 540 DKK
Usikkerhetsvurdering: Middels

Med omtrent 75% av sin EBITDA fra offshore vindparker, har Ørsted en unik forretningsmiks blant europeiske energiselskaper og rene fornybare aktører. Men i forbindelse med at selskapet bokførte 28 milliarder i nedskrivninger på sine amerikanske prosjekter, hvorav hoveddelen var knyttet til kanselleringen av Ocean Wind 1 og 2 i New Jersey, i de siste rapportene, valgte imidlertid Morningstar å senke sitt virkelig verdi-estimat med 10% til 540 DKK. 

"Ørsted understreker at deres kapitalstruktur er sterkt utfordret. Dette kan bety en fremtidig nyemisjon, noe som forklarer hoveddelen av kursfallet 1. november, etter vår vurdering. Vi ser aksjene som betydelig undervurdert og sannsynligheten for en fortrinnsrettsemisjon under 50%, men i påvente av mer klarhet om tiltak for å styrke balansen, vil ikke aksjene hente seg inn igjen", skriver Morningstars senioranalytiker Tancrede Fulop i en analyse tidlig i november. 

Tirsdag handles Ørsted for rundt 318 DKK per aksje, noe som indikerer at aksjen har en potensiell oppside på 70%.

GN Store Nord 
Stjernerangering: ★★★★★
Økonomisk vollgrav: Smal
Virkelig verdi: 270 DKK 
Usikkerhetsvurdering: Høy

For det medisinske teknologiselskapet GN Store Nord, som har spesialisert seg på intelligente lydløsninger for høreapparater og hodetelefoner, ser Morningstars analytikere en potensiell oppside på 76% sammenlignet med tirsdagens aksjekurs på 153,5 DKK. Analytikeren begrunnet estimatet for virkelig verdi i midten av november: 

"Vår prognose inkluderer en betydelig nedgang og en langsom oppgang til vekst i 2024 for lydsegmentet, normalisering av hørselsindustrien og oppkjøp av Lively for hørselssegmentet og SteelSeries i lydsegmentet. Oppkjøpet av SteelSeries vil holde lydsegmentets marginer komprimerte", bemerket Alex Morozov, Morningstars leder for aksjeanalyse i Europa.

Ericsson
Stjernerangering: ★★★★★
Økonomisk vollgrav: Ingen
Virkelig verdi: 95 SEK
Usikkerhetsvurdering: Høy

Ericsson utvikler programvare og IT-infrastrukturløsninger for mobil-, bredbånds- og skytjenester, samt tilhørende tekniske tjenester. Kundene finnes hovedsakelig innen e-handel, informasjonsteknologi og i kommunikasjonsbransjen.

"Ericsson spådde tidligere et svakt tredje kvartal, men resultatet ble enda dårligere enn vi forventet. Ledelsen uttalte at fjerde kvartal ser like vanskelig ut og at nåværende forretningsforhold bør fortsette inn i 2024. Selv om vi tror selskapet har snublet i sin kapitalallokeringsstrategi – som bevist av dette kvartalets enorme nedskrivning av goodwill – tror vi ikke på at dagens dårlige resultater reflekterer et synkende behov for Ericssons produkter. Vi opprettholder vårt virkelige verdi-estimat på 95 SEK og tror aksjen fortsatt er undervurdert", resonnerer Morningstar-analytiker Matthew Dolgin i en analyse etter rapporten for tredje kvartal i oktober.

Ericsson handles tirsdag til ca. 52,50 SEK, som gir en oppside på omtrent 81% sammenlignet med Dolgins estimat for virkelig verdi på 95 SEK.

Millicom
Stjernerangering: ★★★★★
Økonomisk vollgrav: Smal
Virkelig verdi: 335 SEK
Usikkerhetsvurdering: Høy

Telekomselskapet Millicom, som primært retter seg mot fremvoksende markeder, anslås å ha en potensiell oppside på omtrent 91% sammenlignet med tirsdagens aksjekurs på 175,35 SEK. 

"Millicom viste noen tegn på forbedring i løpet av tredje kvartal. Den nylig utnevnte CEO og COO Maxime Lombardini delte også sine innledende tanker om selskapet, noe som indikerte at operasjonell effektivitet og gjeldsreduksjon er høyeste prioritet. Lombardini var tidligere CEO for Iliad, hvis grunnlegger Xavier Niel, nå er Millicoms største aksjonær. Vi forventer at hans innflytelse vil føre til endringer i Millicoms virksomhet, inkludert potensielle salg eller kapitaltilførsel. Vi beholder vårt estimat for virkelig verdi på 335 SEK. Vi tror selskapet har en attraktiv virksomhet i flere land, men veien fremover er fortsatt svært usikker", skrev Michael Hodel, Morningstars leder aksjeanalyse innen media og telekom, i slutten av oktober.

Gjennomgangen av investeringsmulighetene ovenfor er ikke ment å være en anbefaling av kjøp eller salg. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
A. P. Moller Maersk A/S B11 580,00 DKK1,31Rating
A. P. Moller Maersk A/S Class A11 180,00 DKK1,27
Elekta AB Class B83,85 SEK0,42Rating
GN Store Nord A/S217,00 DKK-1,94Rating
Millicom International Cellular SA SDR256,00 SEK-0,31Rating
Nokia Oyj3,53 EUR-0,24Rating
Orsted A/S412,20 DKK-1,74Rating
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B62,62 SEK1,00Rating

Om forfatteren

Johanna Englundh  er redaktør for Morningstar Sverige. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer