Kjønnsbalanse i ledelsen: Tre europeiske banker leder an

Disse selskapene leder an i kampen om likestilling i ledelsen - og aksjene deres er nå på salg.

Vikram Barhat 05.10.2023 | 12.59
Facebook Twitter LinkedIn

Forretningskvinner

Det har vært et økende fokus på kjønnsmangfold i topplederstillinger i europeiske banker den siste tiden. Selv om banksektoren har gjort fremskritt i å styrke kvinnelig representasjon i ledelsen, er det fortsatt en lang vei å gå for å oppnå likestilling mellom kjønnene.

Kvinner er fortsatt underrepresentert i ledende stillinger i europeiske banker. Ifølge en rapport fra DBRS Morningstar, utgjorde kvinner 38% av styremedlemmene, kun 23% i topplederroller (C-suite roller) og bare fire av de 62 bankene ble ledet av en kvinnelig administrerende direktør i 2022. 

På den lyse siden ligger følgende europeiske finansinstitusjoner foran med et godt eksempel når det gjelder forpliktelse til kjønnsmangfold, og går dermed i spissen for å oppnå likestilling mellom kjønnene i EU

Med hovedkontor i Spania har Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ( BBVA) en global tilstedeværelse, med virksomhet som strekker seg over Europa, Latin-Amerika, USA, Kina og Tyrkia. Banken tilbyr et omfattende utvalg av tjenester, inkludert forbruks- og boliglån, private banktjenester, formuesforvaltning, forsikring, fond og verdipapirmegling. 

Den spanske banken har nylig utnevnt Luisa Gomez Bravo som bankens nye finansdirektør. Gomez Bravo startet sin profesjonelle reise hos Salomin Brothers og Lehman Brothers, før hun ble en del av BBVA for over tjue år siden. 

"Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, eller BBVA, vil generere høyere lønnsomhet i løpet av sin midtsyklus enn sine konkurrenter, støttet av sin ledende posisjon i attraktive bankmarkeder, spesielt i Mexico, som står for omtrent 50% av inntektene", står det i en Morningstar-aksjerapport. 

Den svært lønnsomme meksikanske virksomheten forblir bankens ubestridte kronjuvel. "BBVA er den klare markedslederen i den oligopolitiske meksikanske banksektoren, der 40% av meksikanerne mottar lønnen sin på en BBVA-konto", sier Morningstar-analytiker Johann Scholtz. Han tilskriver BBVAs evne til å generere egenkapitalavkastning på over 20% i Mexico til denne misunnelsesverdige posisjonen. 

Spania (25% av inntektene) og Tyrkia (15%) er bankens andre største markeder. Som privat- og forretningsbank har BBVA begrenset eksponering mot volatile investeringsbankaktiviteter. Videre "reduserer diversifisering over forskjellige geografier inntektsvolatilitet, og BBVAs inntekter har historisk sett vært mer stabil enn de fleste andre europeiske banker", sier Scholtz, som setter aksjens virkelige verdi til 9,90 USD. 

Den spanske bankgiganten Santander (SAN) tilbyr privat- og forretningsbanktjenester i Europa, Latin-Amerika og USA. Latin-Amerika er den mest betydningsfulle virksomheten, med Brasil som den primære bidragsyteren. Innenfor det europeiske kontinentet er virksomheten hovedsakelig konsentrert i Spania og Portugal. 

Banken utnevnte nylig Ana Botin som konsernsjef. Botin jobbet i JP Morgan før hun begynte i Santander i 1988 og har ledet bankens ekspansjon i ulike geografiske områder rundt om i verden. 

Santander er en av markedslederne i Brasil, Mexico og Chile. Bankens "sterke konkurranseposisjon i disse konsoliderte, oligopolitiske markedene beskytter dens høye lønnsomhet", ifølge en Morningstar-aksjerapport.  

I senere tid har bankens lønnsomhet blitt påvirket av lave renter, spesielt i de europeiske virksomhetene. Imidlertid har "overgangen til en mer normalisert pengepolitikk bidratt til en forbedring i lønnsomheten i Santanders europeiske og amerikanske virksomheter", sier Scholtz, som vurderer aksjens virkelig verdi til 5,90 USD. 

Santander genererer nesten halvparten av inntektene fra sine svært lønnsomme latinamerikanske markeder, med høy tosifret/tidlig 20-talls avkastning på egenkapitalen. Takket være stigende renter er banken "trygg på at den kan forbedre lønnsomheten i sine europeiske og amerikanske virksomheter betydelig", der avkastningen historisk sett har vært dårlig, legger Scholtz til. 

Santander har som mål å overgå konkurrentene sine i vekst ved å fokusere på investeringsbankvirksomhet, formuesforvaltning, bilfinansiering og betalingstjenester.

Den britiske bankgiganten Standard Chartered (STAN) tilbyr tjenester i 60 land, inkludert Asia, Afrika, Midtøsten og Storbritannia. Bedrifts- og transaksjonsbank, finansmarkeder og bedriftsfinansiering utgjør hoveddelen av virksomheten. Banken har sterke detaljhandelsfranchiser som fokuserer på det velstående segmentet i Hong Kong, Singapore og noen afrikanske land. 

Som en av Europas største utlånere har Standard Chartered styrket sitt kjønnsmangfold, det kvinner utgjør mer enn 53% av toppledelsen, og dermed er i flertall i topplederposisjoner.

Standard Chartereds tiltak for å øke lønnsomheten har båret frukter, og banken ønsker nå å redusere gapet mellom avkastning og kapitalkostnad. "Standard Chartereds strategi legger nå vekt på en mer målrettet tilnærming innen privatbank, bedriftsbank og institusjonell bankvirksomhet, med mål om å oppnå vekst med lavere risiko og mindre kapitalintensitet", heter det i en Morningstar-aksjerapport.

Innen detaljhandel har banken skjerpet fokuset på det velstående segmentet i markeder som Hong Kong og Singapore, og tilbyr flere bank- og formuesforvaltningsprodukter. Banken utnytter også teknologi for bedre kostnadstilpasning. Mens "komplekse transaksjoner finner sted i filialer, håndteres enklere transaksjoner og forespørsler gjennom bankens kontaktsenter og digitale plattformer", sier Morningstars aksjeanalytiker Michael Makdad.

Hong Kong forblir bankens største marked, og står for omtrent en fjerdedel av inntektene, noe som nyter godt av et gunstig regulatorisk miljø for de største lokale bankene, sier Makdad, som vurderer aksjens virkelige verdi til 820 GBP. 

TAGS
Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ADR10,75 USD-1,47Rating
Banco Santander SA ADR5,21 USD-0,76
Standard Chartered PLC775,80 GBX-1,12

Om forfatteren

Vikram Barhat  er en Toronto-basert finansskribent som spesialiserer seg på investeringer, aksjemarkeder, personlig økonomi og andre områder av finansnæringen.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer