Euroen faller etter ECBs renteøkninger og inflasjonsutsikter

ECB økte sine tre nøkkelrenter med 0,25 prosentpoeng hver, noe som markerer den tiende påfølgende økningen. De nedjusterte inflasjonsutsiktene for i år og neste år lå bak beslutningen om å ikke pause renteøkningene.

Antje Schiffler 18.09.2023 | 16.23
Facebook Twitter LinkedIn

ecb

Den europeiske sentralbanken (ECB) hevet renten igjen torsdag forrige uke, til tross for et fall i inflasjonen i eurosonen. Likevel ligger inflasjonen fortsatt på et høyt nivå. ECB justerte opp sine inflasjonsprognoser til 5,6% for inneværende år og 3,2% for 2024. I deres tidligere prognose i juni var prognosen på henholdsvis 5,4% og 3%. 

Etter kunngjøringen falt euroen så mye som 0,7%, og nådde dermed sitt laveste nivå mot dollaren siden mai. Aksjene i Stoxx Europe 600-indeksen steg med 1%.

Et flertall av økonomer spådde en pause i renteøkningene i begynnelsen av forrige uke, med Euro Short Term Rate (ESTR) som indikerte en 40% sannsynlighet for en renteøkning på 25 basispunkter. Denne oppfatningen endret seg etter at Reuters rapporterte at inflasjonsutsiktene var på vei oppover. Kvelden før ECBs økning, viste ESTR en 63% sannsynlighet for en økning på 25 basispunkter.

Etter torsdagens beslutning er den primære refinansieringsrenten på 4,50%, lånerenten er på 4,75% og innskuddsrenten er på 4%. Kommentarer fra ECB-president Christine Lagarde under en pressekonferanse i Frankfurt antydet at det var ulike meninger blant sentralbanksjefene, selv om en "stabil majoritet" støttet en renteøkning.

"Inflasjonen fortsetter å synke, men forventes å forbli høy over en lengre periode", sa Lagarde til pressen. Hun pekte også på risikoer som "potensielt økende press på energi- og matprisene, ugunstige værforhold og den pågående klimakrisen".

Siste økning i 2023?

Ordlyden i ECBs uttalelse antyder at det for tiden ikke er planlagt flere renteøkninger: "ECB-rådet anser at ECBs styringsrenter har nådd nivåer som, dersom de opprettholdes over en tilstrekkelig lang periode, vil gi et betydelig bidrag til å nå inflasjonsmålet".

Patrick Barbe, leder for European Investment Grade Fixed Income i Neuberger Berman, uttalte at "det er usannsynlig at de første rentekuttene vil bli vurdert før neste vår". Samtidig mente han at ECBs nedjusterte inflasjonsprognose for 2025 "vil bidra til å stabilisere rentenivået på den 10-årige tyske statsobligasjonen til 2,5%". 

"Dilemmaet er at pengepolitikken tilsynelatende fungerer, ettersom den økonomiske veksten i Europa har stagnert siden i fjor høst. Spørsmålet er om den virker raskt nok til å sikre ECBs inflasjonsmål på 2% fremover. Forventningene om ytterligere fall i inflasjonen er fortsatt høye, og problemet for ECB og markedene er den vedvarende usikkerheten om tempoet og omfanget av dette", kommenterte Deutsche Bank Research.

helt klart virker for økonomien ettersom veksten i Europa stort sett har stagnert siden i fjor høst. Spørsmålet er om den fungerer raskt nok til å sikre ECBs 2 % inflasjonsmål fremover? Etterslepet i politikken gjør at ytterligere fall i inflasjonen forventes trolig. Problemet for ECB og markedene er at det fortsatt er mye usikkerhet om hvor mye og hvor raskt dette vil skje," kommenterte Deutsche Bank Research.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Antje Schiffler  er redaktør for Morningstar i Frankfurt.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer