3 Warren Buffett-aksjer å kjøpe

Vi lister opp undervurderte aksjer i Berkshire Hathaways portefølje og gjennomgår selskapets siste kjøp og salg. 

Susan Dziubinski 24.08.2023 | 14.26
Facebook Twitter LinkedIn

Et fotografi med Warren Buffett som snakker på et arrangement.

Berkshire Hathaway BRK.A / BRK.B har offentliggjort sine beholdninger for andre kvartal. I likhet med første kvartal 2023 var Berkshire en nettoselger av aksjer i andre kvartal. Dette er ikke overraskende, med tanke på den vedvarende styrken i aksjemarkedet: Morningstar US Market Index steg med over 8% i løpet av kvartalet.

Her er en oversikt over noen av aksjene Warren Buffett og teamet hans kjøpte og solgte i andre kvartal, samt tre undervurderte Warren Buffett-aksjer i Berkshire Hathaways portefølje i dag.

Berkshire fortsatte å øke sin posisjon i Occidental Petroleum OXY i andre kvartal og styrket sin eierandel i Capital One Financial COF, en posisjon som Berkshire først begynte å bygge i første kvartal av 2023. Men kanskje mest bemerkelsesverdig er det at Berkshire inntok nye posisjoner i tre boligbyggere i andre kvartal: DR Horton (DHI), NVR (NVR) og Lennar (LEN).

Imidlertid forblir Apple-aksjen fortsatt Berkshires desidert største eierandel - med god margin.

Berkshire reduserte to av sine energibeholdninger ved å selge deler av posisjonen i Chevron (CVX) og selge seg helt ut av Vitesse Energy VTS (selv om de økte Oxy-andelen). Andelen i forsikringsselskapet Global Life (GL) ble kuttet ned og forsikringsmegleren Marsh & McLennan (MMC) ble fullstendig eliminert fra porteføljen. Berkshire reduserte også sin eierandel i Activision Blizzard (ATVI) i forkant av den forventede fusjonen med Microsoft (MSFT) og fortsatte å redusere sin eierandel i General Motors (GM).

3 Warren Buffett anbefalinger

Mange av de børsnoterte aksjene som holdes av Berkshire Hathaway, er rettferdig verdsatt eller overvurdert i dag, ifølge Morningstars vurderinger. Tre aksjer i Berkshire Hathaway-porteføljen så imidlertid ut til å være undervurdert per 14. august 2023:

 1. Kraft Heinz (KHC)
 2. Capital One Financial (COF)
 3. Paramount Global (FOR)

La oss se nærmere på hver av disse aksjene og deres pris, samt noen nøkkelindikatorer for hver enkelt. All data er fra 14. august 2023.

Kraft Heinz

 • Morningstar Rating: 5 stjerner
 • Morningstar Economic Moat Rating: Ingen
 • Morningstar Capital Allocation Rating: Standard
 • Bransje: Pakkede matvarer

Berkshire Hathaway eier over 25% av Kraft Heinz-aksjen. Matprodusenten har fornyet veikartet sitt og fokuserer nå på å konsekvent drive lønnsom vekst. Vi tror Kraft Heinz-aksjen er verdt 53 dollar, og aksjene omsettes nå med en 35% rabatt i forhold til virkelig verdi.

Her er hva Morningstar-direktør Erin Lash mener om Kraft Heinz etter at selskapet rapporterte resultater for andre kvartal:

Til tross for motvind, fortsatte salget å øke i Kraft Heinz sitt andre kvartal, opp 4% på organisk basis, etter 10% vekst for ett år siden. Justerte brutto- og driftsmarginer økte med 180 og 90 basispunkter, henholdsvis til 33,3% og 20,6%. Prissetting var en viktig driver for ytelsen, og bidro med 11% til topplinjen. Imidlertid tror vi ikke at ledelsen bare er fokusert på å heve prisene. Snarer tilskriver vi de nylige resultatene til den strategiske håndboken som CEO Miguel Patricio utformet da han overtok i 2019, forankret i utvinning av ineffektiviteter fra virksomheten (med et mål om å frigjøre 500 millioner dollar per år) for å investere i juicemerker. Vi anser denne kursen som solid og tror den har gjort det mulig for Kraft Heinz å gjenopprette anerkjennelse fra forhandlere og forbrukere etter år med underinvestering og feil i utførelsen.

Bildet er imidlertid ikke helt rosenrødt, ettersom Kraft Heinz tapte 50 basispoeng av markedsandelen i Nord-Amerika i løpet av kvartalet til andre merkevareoperatører som trappet opp sine kampanjer, selv om private label-andelen forble uendret i sine kategorier. Med modererende inflasjon, problemer med forsyningskjeder som har blitt rettet opp, og forbrukere som endrer forbruket ettersom presset på lommebøkene blir mer akutt, forventer vi at det konkurransedyktige miljøet vil intensiveres etter et par svake år. Vi tror Kraft Heinz vil fortsette å legge ressurser i innovasjon som forbrukerne verdsetter (opp 10% i kvartalet) og markedsføring (opp 23%), samtidig som de forbedrer sine egne evner til å øke smidigheten i virksomheten. Dette stemmer overens med vår prognose om at selskapet vil bruke omtrent 6% av salget, eller 1,9 milliarder dollar, årlig på forskning, utvikling og markedsføring gjennom regnskapsåret 2032.

Når alt kommer til alt, ser vi lite som rettferdiggjør en endring av vårt estimat for virkelig verdi på 53 dollar. Med aksjer som handles til en rabatt på over 30% i forhold til vår vurdering og en utbytteavkastning på 4%, mener vi at aksjen er et attraktivt kjøpsobjekt.

Erin Lash, Morningstar direktør

Capital One Financial

 • Morningstar Rating: 4 stjerner
 • Morningstar Economic Moat Rating: Smal
 • Morningstar Capital Allocation Rating: Standard
 • Bransje: Kredittjenester

Berkshire Hathaways portefølje eier omtrent 3% av Capital One-aksjen. Capital One nyter mange av fordelene ved å være en stor bank, men uten de samme overheadkostnadene: Den har bygget en nasjonal innskuddsbase gjennom nettkontoer og opprettholder bare et begrenset nettverk av filialer. Capital One-aksjen handles for tiden 24% under vårt estimat for virkelig verdi på 146 dollar.

Her er hva Morningstar-analytiker Michael Miller hadde å si om aksjen etter selskapets rapport for andre kvartal:

Capital One rapporterte resultater som stort sett stemte med våre forventninger. Høyere kredittkostnader og strammere netto rentemarginer la press på bunnlinjeresultatene, men dette ble delvis kompensert av god kostnadsstyring. Nettoinntektene økte med 9% fra i fjor og 1% fra forrige kvartal, til 9 milliarder dollar. Utvannet resultat per aksje falt med 29% fra i fjor til 3,52 dollar, noe som gir en avkastning på egenkapitalen på 15,3%. Nedgangen i inntjening skyldtes hovedsakelig økte kredittkostnader da Capital One la til en ytterligere reserve på 328 millioner dollar, spesielt siden 2022 var et år med eksepsjonelt lave nettoavdrag i bransjen. Når vi tar hensyn til disse resultatene, har vi ingen planer om å justere vårt virkelig verdi-estimat for Capital One nevneverdig. Vi mener aksjen er undervurdert til dagens kurs.

Capital Ones netto renteinntekter steg med 9% fra år til år, men falt 1% til 7,1 milliarder dollar. Den årlige økningen i netto renteinntekt skyldes hovedsakelig veksten i kredittkortlån. Kredittkortfordringene økte med 18% fra i fjor, mens billån og kommersielle lån falt med henholdsvis 5% og 3%. Vi forventer at veksten i kredittkortlån vil fortsette å overgå bankens andre segmenter på kort sikt, ettersom Capital One har redusert sitt fokus på bil- og kommersielle lån. Dette økte fokuset på kredittkortvirksomhet med høyere avkastning vil bidra til netto rentemargin, men det vil medføre høyere kredittkostnader. 

Til tross for denne positive utviklingen, falt Capital Ones netto rentemargin igjen i andre kvartal, og falt til 6,48% fra 6,54% i fjor og 6,60 forrige kvartal. Netto rentemarginer for kredittkortutstedere har vært under press ettersom konkurransen om innskudd har drevet opp nettinnskuddsrentene raskere enn avkastningen på aktiva. Capital One er intet unntak. Dette presset forventes å vedvare i kommende kvartaler ettersom vi nå er i den sene fasen av den nåværende rentesyklusen, og bankens netto renteinntektsvekst vil møte motvind.

Michael Miller, Morningstar analytiker 

Paramount Global

 • Morningstar Rating: 4 stjerner
 • Morningstar Economic Moat Rating: Smal
 • Morningstar Capital Allocation Rating: Standard
 • Bransje: Underholdning

Berkshire Hathaway eier 14% av Paramount Globals aksjer. Sammenslåingen av CBS og Viacom er et mediekonglomerat med global skala, med tilbud som inkluderer CBS TV-nettverk, Nickelodeon og MTV, samt Paramount Pictures og strømmetjenester som inkluderer Paramount+ og Pluto TV. Vi forventer at selskapets streamingdivisjon vil levere sine høyeste tap dette året, med et nullresultat som trolig ikke kommer før 2026 eller senere. Paramount-aksjen handles 39% under vårt estimat for virkelig verdi. 

Her er Morningstar-senioranalytiker Neil Mackers synspunkter på Paramount-aksjen etter kvartalsrapporten:

Paramounts direkte-til-forbruker (DTC) segment viste sterk topplinjevekst og litt lavere EBITDA-tap i andre kvartal, mens ledelsen fortsatt forutser topp streaming-tap i 2023. Til tross for DTC-veksten, falt den totale omsetningen med 2% fra i fjor på grunn av et svakt kinoprogram og den pågående nedgangen i reklameinntekter fra TV. Selskapet kunngjorde at det har funnet en kjøper for Simon & Schuster for 1,6 milliarder dollar. Vi beholder vårt virkelig verdi-estimat på 25 dollar.

Den imponerende 41% økningen i DTC-inntektene ble drevet av vekst i både reklame- og abonnementsfortjeneste, selv om Paramount bare la til 700 000 nye nettoabonnenter. DTC-abonnementsinntektene økte med 47% mens reklameinntektene fortsatte sin overraskende forbedring med 21% vekst. Engasjementsveksten hos Pluto og Paramount+ kompenserte for annonsørenes usikkerhet rundt økonomien, ettersom de totale seertimene på begge plattformene økte med 35% fra år til år. Paramount forventer ytterligere vekst i DTC-reklameinntektene i tredje kvartal. Pluto er nå tilgjengelig i 35 land, og ledelsen planlegger å lansere annonsestøttet Paramount+ internasjonalt. 

Selv om kundetilvekstene var svake i løpet av kvartalet, har Paramount+ lagt til 17,4 millioner abonnenter i løpet av det siste året, og nådde totalt 60,7 millioner globalt, sammenlignet med 17,7 millioner for Netflix. Vi forventer at den pågående Hollywood-streiken kan påvirke abonnementsveksten for Paramount+ ettersom tjenesten er mer avhengig enn konkurrentene av TV-programmet som vanligvis lanserer nye sesonger om høsten. Ledelsen er fortsatt positiv til beslutningen om å slå sammen Showtime med Paramount+ ettersom de forventer høyere engasjement og lavere frafall. Imidlertid tok selskapet et programavskrivningsgebyr på 649 millioner dollar i kvartalet, noe som bringer den totale programkostnaden knyttet til kombinasjonen til 2,4 milliarder dollar.

Neil Macker, Morningstar senioranalytiker. 

 

Gjennomgangen av investeringsmulighetene ovenfor er ikke ment å være en anbefaling av kjøp eller salg. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Berkshire Hathaway Inc Class B424,44 USD1,35Rating
D.R. Horton Inc153,74 USD2,68Rating
Lennar Corp Class A159,88 USD2,60Rating
NVR Inc8 062,27 USD-0,09
Occidental Petroleum Corp61,20 USD-0,46Rating

Om forfatteren

Susan Dziubinski  Susan Dziubinski er direktør for innhold på Morningstar.com

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer