Var dette Feds siste renteøkning?

Til tross for Feds siste prognoser om ytterligere renteøkning i 2023, tror vi at dette var Feds siste økning.   

Preston Caldwell 31.07.2023 | 14.30
Facebook Twitter LinkedIn

Federal Reserve Jerome Powell

Selv om sentralbanksjef Jerome Powell annonserte en ytterligere renteøkning 26. juli, tror vi at Fed er ferdig etter dette, og vi forventer kraftige rentekutt i løpet av 2024.

Som forventet hevet Fed renten med 0,25 prosentpoeng på sitt møte onsdag forrige uke. Dette kommer etter at sentralbanken holdt renten uendret på sitt forrige møte i juni. Men dette er ingen omvending. Mens Fed "hoppet over" en renteøkning i juni til fordel for å samle inn mer data, var de fleste komitémedlemmene enige om at en eller flere ytterlige økninger ville være hensiktsmessige i 2023.

Med den siste økningen beveger Fed renten seg opp til et målområde på 5,25% -5,5%. Dette samsvarer med forrige topp nådd i 2006-07. Man må tilbake til 2001 for å finne en periode da renten var høyere enn i dag. Hastigheten og størrelsen på økningene (over 500 basispunkter på 16 måneder) er uovertruffen av noen Fed-innstrammingskampanjer siden 1980.

Treasury yields og amerikanske renter

Hvorfor ble en økning priset inn av markedet til tross for positive nyheter om inflasjon? Konsumprisindeksen steg 3,1% på årsbasis i juni 2023, en bratt nedgang fra en topp på 8,9% i juni 2022. Kjerneinflasjonen steg bare 0,2% fra måned til måned i juni, etter å ha hatt en gjennomsnittlig økning på 0,4% tidligere i 2023. Fed tar aldri beslutninger basert på én måneds data alene (som Powell ofte understreker), så det vil kreve mer for dem å endre sin vurdering av inflasjonen. Dette gjelder spesielt for kjerneinflasjonen (som anses som en god indikator på underliggende inflasjonstakt), som frem til siste rapport hadde holdt seg ganske høy.

Dessuten fungerer en innstramming av pengepolitikken for å få ned inflasjonen først og fremst ved å bremse økonomisk vekst, noe som skaper ledig kapasitet i økonomien som igjen kjøler ned prisene. Med dette i bakhodet, er Fed sannsynligvis misfornøyd med at den amerikanske økonomien fortsatt har utvidet seg "i et moderat tempo". 

Imidlertid faller inflasjonen takket være forbedringer på tilbudssiden av økonomien. Vi tror at flere positive nyheter vedrørende inflasjonen vil følge. Så til tross for at Feds siste prognoser viser ytterligere renteøkning i 2023, tror vi at økningene er avsluttet. Terminmarkedene for Federal funds er enige i denne vurderingen. 

I tillegg forventer vi at veksten i økonomisk aktivitet vil avta ytterligere i andre halvdel av 2023 og første halvår av 2024, blant annet på grunn av nedgang i bankutlån (som en forsinket effekt av renteøkningene) og mer forsiktige husholdninger. Dette vil legge ytterligere press nedover på inflasjonen. Arbeidsmarkedet (som fremdeles er varmt) forventes også å avkjøles, noe som vil redusere presset på lønningene. Vi forventer ikke en resesjon, selv om det er mulig, men vi forventer en periode med økonomisk vekst på normale nivåer. 

Powell har vært motvillig til å gi veiledning om Feds fremtidige beslutningsprosesser, og foretrekker en "møte-for-møte"-tilnærming som helhetlig undersøker økonomiske trender. Vi tror dataene i løpet av neste år vil få Fed til å sette rentene på en mye lavere bane enn det som for tiden er prognosen.

Med inflasjonen som normaliseres og økonomisk vekst under det normale i begynnelsen av 2024, vil begge deler av Feds doble mandat signalisere for rentekutt. Derfor forventer vi det første rentekuttet i februar 2024, etterfulgt av kraftige kutt frem til midten av 2025, noe som vil bringe renten tilbake til 1,5% - 1,75%. Dette er betydelig lavere enn markedets og Feds forventninger, som begge anslår at renten vi ligge rundt 3,5% i midten av 2025 (omtrent 200 basispunktet høyere enn vårt syn). 

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Preston Caldwell  er aksjeanalytiker hos Morningstar.

 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer