Japansk bedriftskultur i endring

Japanske selskaper har et internasjonalt rykte for strenge hierarkier og dempet beskjedenhet, men en stille revolusjon pålegger nye standarder for forretningslivet

James Gard 31.07.2023 | 12.44
Facebook Twitter LinkedIn

Japan bølger

Nikkei-indeksen nådde i år sitt høyeste nivå på 33 år, og utenlandske investorer er fortsatt optimistiske. Det investorer derimot ofte overser, er japansk selskapsstyring. De gjør det på egen risiko, fordi det er en sentral del av gjenopprettingen av interessen i markedet. 

Det er definitivt vanskelig å forstå hva som skjer i Japans forretningsverden, og det er mange barrierer. Tidsforskjellen er én, men språket og bedriftskulturen er to til. 

Japanske selskaper har en tendens til å rapportere mens vi sover, og uten språkkunnskaper er det vanskelig å forstå deres børskunngjøringer. 

Det globale omfanget av japanske merkevarer som Sony, Nintendo og Asics, kan gi en illusjon av fortrolighet, men utover aksjekursbevegelsene er de fleste ikke kjent nok med bedriftshendelser til å kunne ta en informert vurdering. En overfladisk kjennskap til "hva Nikkei driver med" er omtrent så langt de kommer. 

Det er derfor ikke så rart at utenlandske investorer har en tendens til å kjøpe fond og overlate pengene sine til fondsforvaltere. Enda mindre overraskende er det at de kan gjøre det i tilfellet med Japan. 

Bygger momentum

Med veksten av ESG-bevegelsen blir selskaper i modne aksjemarkeder gransket på tvers av en rekke problemstillinger. Japan er intet unntak.

Nasjonalt kan Japan anses å ha en svært avansert "S", med høy utdanning, inntekt og sysselsetting. Når det gjelder "E", er Japan et av landene som sikter mot netto nullutslipp, men striden om utslipp av radioaktivt avfall fra Fukushima atomkraftverk har skapt forargelse blant miljøgrupper og skadet landets offentlige image.

Og "G"? Årsmøtesesongen er nettopp avsluttet og mer enn 2000 selskaper har rapportert siden starten av juni, ifølge børseier JSE.

Det er en oppfatning om at Japan henger etter når det gjelder selskapsstyring, i det minste etter vestlige standarder. Fondsforvaltere har tidligere klaget over mangel på transparens og informasjon, en kultur det små aksjonærer ofte blir overkjørt av kontrollerende interesser som familier og grunnleggere, og forvirrende nettverk av forretningsforbindelser under "keiretsu"-systemet med overlappende forpliktelser. Kvinner er dårlig representert i styrerommene. 

Men er det rettferdig å sammenligne dette landet med dets vestlige motparter? Noen ganger er det vanskelig å se hvordan globalt anerkjente standarder for selskapsstyring kan kartlegges til et land med en så distinkt kultur som Japan. Videre maskerer nasjonale stereotypier de mer subtile kulturelle og bedriftsmessige endringene.

En historie om japansk selskapsstyring ville kreve en bok-lignende behandling, men de fleste fondsforvaltere peker på forvaltning- og styringskodeksen fra 2012 som et viktig vendepunkt for japanske selskaper. 

Disse endringene ble presset frem av tidligere statsminister Shinzo Abe som en del av hans "tre piler"-reformer som brakte en bølge av utenlandske investeringer til landet.

Etter hvert som aksjemarkedsveksten mistet momentum, bleknet imidlertid denne interessen og "utenlandske investorer ble frustrerte over endringstakten", sier Miyako Urabe, medforvalter av JPMorgan Japanese Investment Trust [JFJ] og leder av JPMorgan Japan Small Cap Growth and Income [JSGI].

Mens vestlige investorer mistet tålmodigheten, fortsatte reformene uansett. Endring har kommet.

"Over tid har du sett momentumet gradvis bygge seg," sier hun. Endringer i eierstyring og selskapsledelse har startet fra en relativt lav base, men dette har vært en transformasjon som har tatt minst 10 år, legger hun til.

Ingen etternølere

Som med alle reformer kreves det imidlertid en liten ekstra innsats. I år kom dette i form av et påbud fra Tokyo Stock Exchange til selskaper som handles under bokførte verdier - med andre ord de som anses som billige i forhold til deres faktiske verdi ved salg.

Disse selskapene ble i hovedsak bedt om å satse på ideene sine og forklare hva de planla å gjøre for å øke aksjekursene. Urabe beskrev dette som en "melding" snarere enn en hard regel, men det er tydelig at selskaper tok det veldig alvorlig. Vi har sett resultatene i selskapshandlinger og aksjekursøkninger siden.

James Salter, grunnlegger av Zennor, et japansk-fokusert boutiquefirma, går enda lenger og beskriver TSE-bevegelsen som en "rakett" satt under innenlandske selskaper og en katalysator for endring. Ivailo Dikov, leder for japanske aksjer i Eastspring, er enig og sier at børsen har drevet frem adferdsendring i japanske selskaper, en trend som kan opprettholdes.

Selskaper ønsker ikke å være etternølende, og det er mange enkle gevinster for selskaper som viser vilje, sier han. Japanske selskaper rydder opp i eget hus.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

James Gard  is content editor for Morningstar.co.uk

 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer