Credit Suisse-opprydding kritisk for UBS

Vår analytiker mener at UBS kan dra nytte av overtakelsen av konkurrenten, men bare hvis integreringen av Credit Suisse går bra. 

Robert van den Oever 15.06.2023 | 13.00
Facebook Twitter LinkedIn

UBS

Integreringen av Credit Suisse i det nye morselskapet UBS vil i stor grad forvrenge inntjeningen de neste tre eller fire årene. Men utover det skaper oppkjøpet fremtidige muligheter. Tross alt fikk UBS store eiendeler for en avtale, noe som gir et stort potensial – forutsatt at de rydder opp ordentlig.

Nå som støvet har lagt seg etter den høyprofilerte overtakelsen av Credit Suisse av UBS, oppdaterer Morningstar sine syn på det som nå er Sveits eneste totemiske finansselskap.

Aksjeanalytiker Johann Scholtz lander i et estimat for virkelig verdi på CHF 27,50 per aksje, opp 22 % fra hans forrige tall som dateres til tiden før Credit Suisse-overtakelsen.

Det gjør UBS til en undervurdert aksje, ettersom den nåværende aksjekursen svinger rundt CHF 18,50. Det nye anslaget til virkelig verdi innebærer en verdi på ca. 19 milliarder CHF for den oppkjøpte Credit Suisse-virksomheten.

For å sette det i sammenheng: i mars 2021 var Credit Suisses markedsverdi 32 milliarder CHF. I februar 2023, kort tid før kollapsen, ble Credit Suisse fortsatt verdsatt til  13 milliarder CHF av markedet.

Tøff jobb fremover

UBS sin primære oppgave er ikke å øke inntektene. Det er for å redusere kostnadene.

De må nå drastisk redusere den tapsgivende, volatile og kapitalhungrige investeringsbankvirksomheten og gjenopprette lønnsomheten til Credit Suisses formuesforvaltningsvirksomhet. Selv om de er i en mye bedre posisjon til å gjøre dette som forelder enn Credit Suisse noen gang var alene, vil det være en tøff jobb.

I utgangspunktet, anslår Scholz, vil Credit Suisses gamle virksomhet krympe med 16 % kumulativt i løpet av de neste fem årene: "vi tror UBS aggressivt vil krympe Credit Suisses investeringsbankvirksomhet", sier han. Mesteparten av 8 milliarder dollar i målrettede kostnadsbesparelser vil bli realisert fra den prosessen.

Formuesforvaltningen lover mer potensial, og den kan bidra med 16 % til konsernets inntekter innen 2023, og Scholtz forventer at den vil vokse med 4 % årlig i løpet av de neste 5 årene, og legge til UBS sin egen formuesforvaltning som har kontinuerlig tilgang til kunder og eiendeler.

Ser vi lenger inn i fremtiden, forventer Scholtz fem år med beskjeden inntektsvekst på 1 % sammensatt årlig og driftskostnadene som faller med 2 % årlig. Det meste kommer fra effektivisering av den tidligere Credit Suisse kostnadsbasen. Det vil resultere i anslått inntjening per aksje på 3,92 dollar i 2027.

Fremtidspotensial

Når integrasjonen er fullført i 2027, vil den konsoliderte formuesforvaltnings- og kapitalforvaltningsvirksomheten være enda mer dominerende enn UBS var som et frittstående selskap.

UBS vil bidra med 63% av overskuddet, ifølge prognoser fra Scholtz, som også sier at han tror overtakelsen vil være "høyt inntektsgivende" på lengre sikt.

For det første har UBS skaffet seg dyktige medarbeidere, gode kunderelasjoner og en betydelig ressursbase til en rimelig pris, sier Scholtz. For det andre var Credit Suisses formues- og kapitalforvaltningsvirksomhet en lønnsom virksomhet av høy kvalitet tidligere.

I den nye tiden vil bekymringene som førte til Credit Suisses bortgang sannsynligvis forsvinne. Soliditetsproblemene rundt Credit Suisse førte for eksempel til at finansieringskostnadene økte før oppkjøpet, men de lavere finansieringskostnadene som UBS nå har, vil trolig støtte virksomheten.

Og hvis integrasjonen utvikler seg vellykket, vil UBS gradvis øke utbyttet. Som sådan anslår vi at UBS vil betale et utbytte på 0,61 dollar per aksje for 2023. I 2027 ser analytikere rom for å gjenoppta tilbakekjøpsprogrammet for aksjer på 15 milliarder dollar, som er 20 % av dagens markedsverdi.

Eksterne forhold kan fortsatt forårsake problemer. Det faktum at UBS er enemakten i Sveits kan føre til betydelig offentlig motstand, og på grunn av det kan UBS "bestemme seg for å spinne ut den innenlandske sveitsiske bankvirksomheten" til et eget selskap, sa Scholtz. Den kombinerte innenlandske Credit Suisse- og UBS-virksomheten bidrar med omtrent 27 % av konsernets overskudd.

Kundelojalitet er nå avgjørende

Alt dette tatt i betraktning gir Scholtz nå UBS en "Narrow" Economic Moat Rating, hovedsakelig basert på byttekostnader. I bank- og formuesforvaltning er disse byttekostnadene vanligvis implisitte; det er klientens verdifulle forhold til en sittende rådgiver som vet alt om sin klient og yter service for å holde klienten bekymringsfri.

Et slikt forhold bygges over år, og ofte til og med generasjoner. I tidligere år har både UBS og Credit Suisse vippet sine forretningsporteføljer mer og mer mot såkalte ultra-high-net worth-klienter, som kan kreve mye, men også tilfører store verdier og lojalitet til rådgivere hvis banken gjør sin jobb rett og avkastningen er god.

Verdifulle relasjoner leverer, noe som fremgår av det faktum at Credit Suisses formuesforvaltningsvirksomhet fortsatte å vise tilsig selv når bekymringene begynte å øke og risikostyringssviktene førte til økende tvil om banken. Det er et lite glimt av håp i et ellers rotete ekteskap av omveltning og smerte.

Vennligst merk at denne artikkelen er helt eller delvis oversatt av en maskin, og det kan derfor være noen skrivefeil eller unøyaktigheter i teksten. Dersom du har spørsmål eller kommentarer til teksten, ta gjerne kontakt med guro.tungeland@morningstar.com 

Abonner på vårt nyhetsbrev

Registrer deg her

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Robert van den Oever  er redaktør hos Morningstar i Nederland.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer