Ikke la høyt utbytte lure deg: Risikoene med generøse selskaper

For inntektssøkere handler aksjeplukking om mer enn å maksimere utbetalingene. Et høyt utbytte kan gå hånd i hånd med uønsket risiko.

Robert van den Oever 22.05.2023 | 12.21
Facebook Twitter LinkedIn

abstrakt

En utbytteavkastning på 10% ser attraktivt ut – men det er også et rødt flagg. Spesielt i nedgangstider eller når det er trussel om at økonomien kjøler seg ned, slik tilfellet er nå på grunn av stigende renter.

Grunnlaget for et høyt utbytte er enten høyt utbytte eller lav aksjekurs. Sistnevnte spiller inn når økonomien bremser opp og bedriftenes omsetning og overskudd begynner å falle. Når aksjekursen faller, stiger utbytteavkastningen, men av feil grunn.

Det er nok av eksempler på selskaper som tilbød høy utbytteavkastning på papiret, men som til slutt annonserte at de ville kutte utbyttet eller til og med skrinlegge det helt. Telekomsektoren har lidd under dette tidligere. Nylig har bankene og til og med oljegigantene blitt rammet; Shell ble tvunget til å kutte utbyttet i 2020, et sjokk for verden av utbytteinvesteringer på den tiden, ettersom Shell alltid har vært sett på som hjørnesteinen i en utbytteportefølje.

Noen utbyttefond bruker 3% til 3,5% som en nedre grense for å inkludere aksjer i sine utbyttestrategier. Hva med en øvre grense? Morningstar-analytikere bruker en tommelfingerregel om at et utbytteavkastning på 5% til 6% er en sunn high-end. I tillegg øker risikoen med tanke på holdbarhet kraftig.

Mangel på muligheter

Det finnes ytterligere argument mot et svært høyt utbytte. For dette ser vi på utbytteavkastningen, den delen av resultat per aksje som utbetales til aksjonærene. Selv når det ikke er noe galt med selskapet eller dets sektor, er ikke et høyt utbetalingsforhold nødvendigvis gode nyheter for investorer. Bedrifter kan gjøre dette fordi de ikke har tilstrekkelige muligheter til å investere inntektene sine. For fortsatt å skape verdier for aksjonærene betaler de ut overskuddskontanter. Dette bremser et selskaps fremtidige vekst, da det er mindre tørt pulver til investeringer når vekstmuligheter dukker opp.

Det som kan være verre er når et selskap insisterer på å opprettholde utbyttet selv når kontantstrømmene ikke er tilstrekkelige til å dekke betalingen. Selskapene finansierer deretter utbetalingen med ekstern finansiering, som belaster balanse og kredittlinjer.

Utbyttevekst

For langsiktig utbytteinvestering er det ikke bare dagens utbyttepolitikk hos et selskap som er viktig, men også spørsmålet om det er utsikter til utbyttevekst i årene som kommer, som vokser i takt med økende bedriftsoverskudd. Det finnes en utvalgt gruppe selskaper, hovedsakelig lokalisert i USA og en del av S&P 500-indeksen, som klarer å øke utbyttet år etter år uavhengig av tilstanden i økonomien og sentimentet på finansmarkedene: de såkalte Utbytte-aristokratene.

Dette er typisk selskaper i defensive sektorer som forsyningsselskaper, forbrukerdefensiver og telekom. Tenk for eksempel på Coca-Cola [KO], Procter & Gamble [PG] og PPG Industries [PPG]. De er mindre følsomme for de sykliske bevegelsene i økonomien og har sterke markedsposisjoner og solide balanser som garanterer utbytte og gir rom for vekst med stigende fortjeneste.

Det er opp til utbytteinvestoren og deres risikovilje om de verdsetter høye utbetalinger fremfor sikkerhet. Uansett, et høyt utbytte er ikke alltid bedre.

 

Gjennomgangen av investeringsmulighetene ovenfor er ikke ment å være en anbefaling av kjøp eller salg. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

Vennligst merk at denne artikkelen er helt eller delvis oversatt av en maskin, og det kan derfor være noen skrivefeil eller unøyaktigheter i teksten. Dersom du har spørsmål eller kommentarer til teksten, ta gjerne kontakt med guro.tungeland@morningstar.com

Abonner på vårt nyhetsbrev

Registrer deg her

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Coca-Cola Co58,14 USD-0,24Rating
PPG Industries Inc135,02 USD0,44Rating
Procter & Gamble Co155,45 USD0,08Rating

Om forfatteren

Robert van den Oever  er redaktør hos Morningstar i Nederland.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer