Tenkende maskiner: Kunstig intelligens og fremtidige utfordringer

Fra Descartes til DARPA, kunstige dyr og tenkende datamaskiner ser vi nærmere på kunstig intelligens

Jocelyn Jovene 18.04.2023 | 16.05
Facebook Twitter LinkedIn

brain and man in suit

Det pågår en intens debatt om hvor "intelligent" kunstig intelligens (KI) er, som denne artikkelen vil utforske. Likevel utvikler denne debatten seg like raskt som selve teknologien, som nylig har tatt store sprang og sprengt nye grenser i form av ChatGPT.

Hvordan vi kom hit

I 1956 fant en DARPA-sponset konferanse sted i Dartmouth College i New Hampshire. Blant deltakerne var professor John McCarthy, Claude Shannon, Marvin Minsky, Arthur Samuel, Trenchard Moore, Ray Solomonoff, Oliver Selfridge, Allen Newell og Herbert Simon.

Denne konferansen antas å være første gang begrepet "kunstig intelligens" ble brukt. Hensikten med arrangementet var "at alle aspekter ved læring eller andre funksjoner ved intelligens i prinsippet kan beskrives så nøyaktig at en maskin kan utvikles for å simulere den".

Ideen om intelligente maskiner var allerede i luften. I en berømt artikkel fra 1950 spurte Alan Turing: "Kan en maskin tenke?".

Men dette spørsmålet hadde allerede forvirret filosofer og tenkere i århundrer, spesielt Descartes i Discours de la Methode fra 1637. De stilte spørsmål ved hvordan det på et tidspunkt ville være mulig å skille maskiner fra mennesker. Et spørsmål som fortsatt er kjernen i KI-debatten i 2023.

Chatbots til ChatGPT

KI-teknologi har vært gjennom en rekke evolusjonære trinn, som vist av denne veldig gode DARPA-videoen nedenfor.

Disse fremskrittene var stort sett mulige på grunn av den betydelige økningen i data- og lagringskraft de siste 15 årene.

Spol frem til november 2022 med den offentlige lanseringen av ChatGPT, utviklet av det amerikanske selskapet OpenAI. På dette tidspunktet innså verden at AI i en eller annen form er i stand til å opprettholde en tilsynelatende fornuftig diskusjon om ethvert emne (den kan også kode, løse matematikkproblemer, alt på forskjellige språk).

Mens chatbots har vært tilgjengelig i ulike former i årevis (Apple lanserte Siri i 2010), viser suksessen til ChatGPT at KI har potensial til å forstyrre mange ulike industrier. Men også for å være et nyttig supplement til menneskelige aktiviteter, snarere enn en erstatning (selv om dette også er sant i noen tilfeller).

Fremskritt og håp

AI har allerede drevet mange bølger av innovasjon og nytenking. Mesteparten av tidligere spenning rundt kunstig intelligens var knyttet til om KI kunne "tenke" som mennesker gjør.

Vi vet at dette ikke kommer til å skje med det første. ChatGPT kan gi inntrykk av resonneringsevne, men dette svaret består av enorme datamengder som presenteres for å gi det med passende svaret. ChatGPT er enormt avhengig av den eksisterende mengden internettinformasjon og store mengder data den er trent på.

Fremgangen innen kunstig intelligens og maskinlæring bør likevel ikke overses. De er allerede innebygd i mange produkter som smarttelefoner, og gir nye funksjoner som tale- og bildegjenkjenning.

Disse teknologiene hjelper med svindel/spam-deteksjon, innholdsmoderering, kartlegging, værmelding, forsyningskjedestyring og mange andre oppgaver.

I følge en fersk McKinsey-rapport har bruken av KI mer enn doblet seg mellom 2017 og 2022, med et større antall selskaper som investerer i KI for å forbedre driften og bli mer konkurransedyktig.

Over en 10-års horisont anslår en Goldman Sachs-rapport at KI kan øke global BNP med 7 prosentpoeng. Banken opplyser i sin vurdering at inntil en fjerdedel av jobbene i USA kan erstattes av KI/automatisering mens de aller fleste vil bruke AI som et supplement til eksisterende aktiviteter.

Utfordringer

Fremgangen innen KI har vært svimlende, som ChatGPT viser, men de virkelige utfordringene vil komme når vi prøver å skille innhold/interaksjoner som kommer fra mennesker eller fra maskiner.

"Ved å utnytte nyere augmented reality- og virtual reality-teknologier, vil evnen til syntetisk skape komplekse miljøer og tillate menneskelig interaksjon viske ut grensene mellom virkelighetene og vil i økende grad åpne et stort nytt sett med etiske og juridiske utfordringer angående riktig bruk", ifølge Jeffrey L. Turner og Matthew Kirk fra advokatfirmaet Squire Patton Boggs.

Den massive bruken av KI reiser spørsmål knyttet til intellektuell eiendom: hvem eier innholdet teknologien bruker for å trene seg selv og bli mer effektiv? Disse problemene har så langt ikke blitt behandlet ordentlig. Det er også spørsmål om "dataetikk" som styrer hvordan man skal håndtere maskin-menneske-interaksjoner.

Ideen om å utstyre maskiner med en moralsk kode – hvilken kode de skal velge er et eget problem – er et av spørsmålene KI vil måtte håndtere (som er en del av feltet deontisk logikk).

Hva skjer videre?

I en artikkel fra 2000 skrev Bill Joy: «Det 21 århundres teknologier – genetikk, nanoteknologi og robotikk (GNR).

Han hevder at maskiner (ved bruk av KI) ville bli så kraftige at vi ville være avhengige av dem og må akseptere deres avgjørelser.

Ikke alle deler dette dystre synet.

"Vi vet nå at KI ikke vil lykkes med å produsere kunstige dyr," sier forfatterne av KI-oppføringen i Stanford Encyclopedia of Philosophy.

Teknologiens fremgang reiser også bredere økonomiske spørsmål, for eksempel behovet for en grunnleggende universell inntekt (en idé foreslått av mange tenkere, inkludert KI-ekspert Martin Ford). Tross alt vil en rekke jobber eller aktiviteter som vanligvis utføres av mennesker, bli utført av KI-drevne roboter. Fremgangen på dette feltet er allerede imponerende (se for eksempel denne videoen fra Boston Dynamics).

 

Til tross for den enorme fremgangen de siste årene, virker ideen om en "sterk KI" - evnen til å lage maskiner med mentale evner og bevissthet - fortsatt langt unna.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Jocelyn Jovene

Jocelyn Jovene  er redaktør i Morningstar Frankrike. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer