Store amerikanske banker er fortsatt solide

Det amerikanske banksystemet er stresset, men ikke i fare, sier Eric Compton i Morningstar

29.03.2023 | 0.45
Facebook Twitter LinkedIn

dollar

Vi har ikke justert virkelig verdi-estimater for de største bankene i vår dekning (JPMorgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, US Bancorp, Truist, PNC Financial Services Group) til tross for de siste ukers markedsuro, vurderes disse bankene å ha en solid finansiell balanse.

Vi vil vite mye mer når resultatene for første kvartal begynner å rulle inn i løpet av de kommende ukene.

De siste dataene fra Feds såkalte «H8-rapport» antyder at det har vært utstrømmer fra mindre banker (definert som banker som ikke er blant de 25 største i USA), som i vår dekning vil inkludere bankene Regions, Zions, Comerica og Cullen/Frost.

Små banker tapte rundt 120 milliarder dollar i innskudd frem til 15 mars, eller omtrent 2 % av samlede innskudd.

I mellomtiden økte låneopptakene med 250 milliarder dollar, mens kontantbeholdningene økte med rundt 100 milliarder dollar.

På den annen side har de 25 største bankene nylig fått innskudd i form av innlån som har økt med 250 milliarder dollar og økt likviditeten med rundt 300 milliarder dollar.

Disse dataene bekrefter vår generelle oppfatning om at større banker bør se kortsiktige innskuddsstrømmer, mens mindre banker har større sannsynlighet for å oppleve innskuddsutgang i et krevende marked for bankene.

Dette samsvarer også med ideen om at det har vært økt stress på det amerikanske banksystemet, som også støttes av økte låneopptak fra Feds rabattvindu (opp 106 milliarder dollar), bankenes siktefinansieringsprogram (opp 54 milliarder dollar) og en økning i gjeldsutstedelse fra FHLB.

Når det er sagt, er ikke H8-dataene detaljerte nok til å virkelig fortelle oss hvor mange eller hvilke banker som er i trøbbel for øyeblikket.

Vi vet ikke hvor store eller konsentrerte innskuddsstrømmene er, og selv med de største bankene (som har sett netto innskuddsstrømmer) kan det fortsatt være en forskyvning i strømmene fra de mindre bankene i verden til de største.

Vår tolkning er at stressnivået ikke ser ut til å nå et nivå som setter hele banksystemet i fare, per i dag.

Det er imidlertid fortsatt rom for en eller flere negative individuelle overraskelser når bankene rapporterer resultater for første kvartal, som vi sannsynligvis ikke vil vite sikkert før resultatene er offentliggjort.

Vi forventer nå en nedgang i innskuddsbasen på minus 5 % til minus 10 % for de fleste regioner i vår dekning, noe som er dårligere enn dagens H8-data tilsier.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer