Farmasøytiske selskaper som trygg havn i aksjemarkedet

Sektoren har historisk sett gjort det bra gjennom resesjoner og er preget av en etterspørsel som er lite følsom for prisendringer. Ifølge Morningstar-analytikere er vekstutsiktene attraktive og det er ingen mangel på aksjer som handles med rabatt.

Francesco Lavecchia 28.03.2023 | 23.53
Facebook Twitter LinkedIn

biotech

Er det på tide å være mer defensiv? Turbulensen i banksektoren i Europa og USA, kombinert med sentralbankenes restriktive politikk og seige inflasjonsnivåer, har økt risikoen for at økonomien kan gå inn i en resesjon. Morningstar-analytikere reviderte nylig utsiktene for USAs BNP-vekst og anslår nå en 40 % sjanse for at den amerikanske økonomien kan gå inn i en resesjon i andre halvdel av 2023, selv om de forventer at den vil være kortvarig. De siste prognosene fra EU-kommisjonen, i midten av februar, indikerte i stedet en økning på 0,9 % av BNP i euroområdet. Disse estimatene var basert på antakelsen om en nedbremsing av inflasjonen, men tok ikke hensyn til den økte likviditetsrisikoen til banksektoren etter konkursen til flere amerikanske banker og Credit Suisse-krisen.

Muligheten for at risikoen for resesjon materialiserer seg øker investors tro på de mer defensive sektorene og blant sektorene som er mindre følsomme for den økonomiske syklusen, sier analytikere hos Morningstar. To eksempler på dette er selskaper innenfor helsevesenet og farmasi som er godt rigget til å levere avkastning selv i et krevende økonomisk landskap.

Regnskapene til selskapene i sektoren under siste lavkonjunktur i 2009 viser at omsetningen og overskuddet til farmasøytisk industri, spesielt biofarma, ikke gjennomgikk en nevneverdig nedgang.

«Behovet for reseptbelagte legemidler forblir relativt stabilt uavhengig av økonomien. Selv om resesjonen kan påvirke bransjeveksten negativt, da det reduserer finansieringen for mindre oppstartsbedrifter som fortsatt trenger FoU-kapital» sier Damien Conover, aksjeanalytiker i Morningstar.

Videre er biofarmasektoren blant de som er best i stand til å motstå inflasjonspresset som har skadet fortjenestemarginene til de fleste selskaper det siste året. «Den sterke prissettingskraften gjør at selskapene i sektoren kan overføre kostnadsøkningen til sluttkunden. Spesielt kostnader knyttet til produksjon», legger Conover til.

Biofarma-selskaper har også en funksjon som gjør dem spesielt defensive i faser av markedsusikkerhet som den nåværende -  sammenlignet med helsesektoren som helhet, i biofarmaindustrien er det lettere å finne selskaper med et bredt spekter av styrker og fordeler. Videre er hovedkilden til deres styrke at inntektene stammer fra patenter, ettersom dette garanterer en eksklusiv rett til salg av medisiner og dermed muligheten til å generere ekstra fortjeneste i omtrent 20 år. Selv etter at disse patentene utløper.

Langsiktige trender som aldring av befolkningen i vestlige land og velstandsvekst i utviklingsland utgjør en fordel for den farmasøytiske industrien som helhet. Ser man på de siste tre årene, har etterspørselen etter medisiner steget med en hastighet på 2 % per år, mens utgiftene til kjøpet deres har økt tre ganger så mye i samme periode. «Dette resultatet ble produsert av økningen i prisen på legemidler og lanseringen av nye produkter med høyere merverdi: to trender som er bestemt til å styrke seg i de kommende årene», kommenterer Conover. Prognosene til Morningstar-analytikere angående veksten i inntektene til biofarmaselskaper indikerer faktisk en gjennomsnittlig fremgang på 3,5 % frem til 2027, fremfor alt drevet av salg av legemidler innen immunologi.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Francesco Lavecchia

Francesco Lavecchia  è Research Editor di Morningstar in Italia

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer