Obligasjonsfondene med størst eksponering mot Credit Suisse AT1

AT1-obligasjoner passer ikke for lettskremte investorer, noe denne oversikten viser

Robert van den Oever 21.03.2023 | 13.43
Facebook Twitter LinkedIn

Fondene med størst eksponering mot Credit Suisse

Det burde imidlertid ikke ha kommet som en fullstendig overraskelse, men det faktum at UBS sin Credit Suisse-redningsavtale inkluderte en nedskrivning på CHF 16 milliarder i ytterligere Tier-1 (AT1) kapital til null har rystet markedene.

Nedskrivningen har en betydelig innvirkning på obligasjonsmarkedene ettersom mange europeiske obligasjonsfond har eksponering mot denne typen gjeld. Det er høy risiko forbundet med denne formen for gjeld og andelseiere står bakerst i køen ved en konkurs slik som nå.

Morningstar-data avslører hvilke fond som har eksponering mot Credit Suisses AT1-gjeld. Morningstar Analyst Rating-fondene med størst eksponering mot Credit Suisse AT1 finner du i oversikten nedenfor.

De mest berørte fondene er de som tok posisjoner i mer risikable aktiva. GAMs Star Credit Opportunities-fond skiller seg ut her. Fondet har en total eksponering på 4,81 % mot Credit Suisses AT1-gjeld. Denne investeringsstilen er ikke for sarte sjeler. Morningstar-fondsanalytiker Mara Dobrescu beskriver det som «et nisjetilbud kun egnet for tålmodige investorer».

Forvalterne bak fondet fokuserer på obligasjoner i for det meste finansielle selskaper og «liker å dykke ned i kapitalstrukturen til banker som de anser som usedvanlig sterke». AT1-verdipapirer utgjorde opptil 35 % av eiendelene i oktober 2022, allerede over de 25 % som forvaltere pleide å holde seg til.

Det andre fondet som skiller seg ut, er Nordea 1 – European High Yield Bond. Dette er et høyavkastningsfond med en bred portefølje som inneholder ulike sektorer. En av de største individuelle posisjonene var imidlertid Credit Suisse, med en eksponering på 2 % i september 2022 ifølge den siste fondsrapporten.

Det er viktig å merke seg at porteføljedatoene er de siste tilgjengelige og varierer mellom fond. GAM Star-fondsporteføljen er basert på tall fra november 2022, så faktiske beholdninger kan ha endret seg siden den gang. Nordea har derimot rapportert sine siste porteføljedata i slutten av januar 2023, mens fondsrapporten deres er datert til september 2022.

Noen fond har små eksponeringer, men er ikke tilrettelagt for å ta risiko. Pimcos tilbud er et investeringskvalitetsfond, og forvalter Mark Kiesel har historisk valgt relativt store posisjoner innen finans, og bygget sin portefølje på relativ verdi på tvers av geografier og kapitalstrukturer.

Fond uten analytikerrating

Ser man videre på fond som ikke har analytikerrating, er eksponeringen mot Credit Suisse klart høyere. Det avhenger av den spesifikke tilnærmingen til firmaer som Lazard, som ser etter ansvarlig gjeld. Det samme gjelder Assenagon-fondet, som investerer spesifikt i ansvarlig gjeld og betingede konvertible kapitalinstrumenter (CoCos). AB Financial-fondet er også dedikert til gjeld fra finansselskaper, derav 6 prosent eksponering mot Credit Suisse.

De to AHAM-obligasjonsfondene med overraskende høy eksponering er dedikerte vekstmarkedsfond, så de er ikke helt representative her.

 

ETF-eksponering mot Credit Suisse

I segmentet for børshandlede fond (ETFer) er eksponeringene begrensede, de mest utsatte på denne listen er Invesco og Wisdom Tree, som fokuserer på gjeld i finanssektoren, noe som gjør dem sårbare for situasjoner som dette.

 

Aktive ETF-er

De aktive ETF-ene har Purpose øverst på listen, som investerer i finansielle selskaper med sterke fundamentale verdier til attraktive relative verdier. I jakten på høyere avkastning har forvalterne tatt mer risiko, noe som ikke har vist seg spesielt gunstig for øyeblikket.

 

 

En tidligere versjon av denne artikkelen inkluderte feilaktig AT2-obligasjonsposisjoner for noen fond. I de korrigerte tabellene ble følgende endringer gjort (som en konsekvens har rangeringen av noen fond endret seg):

• I tabell 1 ble fondene PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl USD Inc og BlueBay Investment Grade Bd B EUR fjernet, og fondene Invesco Corporate Bond A US Fund Corporate Bond og FTGF WA Glb Mlt Strat A USD Dis (D) ble lagt til.

• I tabell 2 ble fondene New Capital Wlthy Ntns FMB 2023USDInsAcc og Altana Corporate Bond A Inst EUR Acc fjernet og fondene GAM Star Interest Trend Non UK RFS $ Acc og Lazard Credit Fi SRI PVC EUR ble lagt til.

• I tabell 3 ble fondene PIMCO LowDur US CorpBd Source ETF ETF $ og PIMCO Euro Low Dur Corp Bd ETF Inc fjernet, og fondene Fidelity Global Core Plus Bond ETF og Western Asset Short Duration Inc ETF ble lagt til.

• I tabell 4 ble fondene PIMCO LowDur US CorpBd Source ETF ETF $ og PIMCO Euro Low Dur Corp Bd ETF Inc fjernet, og fondene Fidelity Global Investment Grade Bd ETF og Mackenzie Global Hi Yld Fxd Inc ETF ble lagt til.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Robert van den Oever  er redaktør hos Morningstar i Nederland.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer