Fallerte Credit Suisse blir nå en del av UBS

Obligasjonseiere så deres posisjoner bli nullet ut da sveitsiske myndigheter la til rette for Europas største fusjon i banksektoren siden finanskrisen

Antje Schiffler 20.03.2023 | 16.02 Jocelyn Jovene
Facebook Twitter LinkedIn

Credit Suisse and UBS headquarters in Zurich

UBS (UBSG) har gått med på å kjøpe rivalen Credit Suisse (CSGN) for 3 milliarder sveitsiske franc (3,2 milliarder dollar) etter at sveitsiske myndigheter forsøkte å gjenopprette tilliten til det finansielle systemet. Dette reduserte verdien av Credit Suisses aksjer, men det er egentlig eiere av bankens lavt rangerte obligasjoner som sitter igjen med smuler.

I henhold til transaksjonsvilkårene vil Credit Suisse-aksjonærene motta én UBS-aksje for hver 22,48 aksje. Basert på fredagens sluttkurs, verdsetter transaksjonen Credit Suisse-aksjer til CHF 0,76 som er 59% under siste sluttkurs på CHF 1,86.

Redningen i siste øyeblikk klarte ikke å roe nervene i markedet tidlig mandag, og bankaksjene var under massivt press utover formiddagen. UBS-aksjen var ned hele 12 % i tidlig handel, noe som også spredte seg til flere europeiske bankaksjer. Nervene roet seg i løpet av handelsdagen, og det bredere europeiske markedet og amerikanske markedet har i skrivende stund stabilisert seg noe.


En knekk i markedsstilliten

«Credit Suisse og UBS har inngått en fusjonsavtale på søndag etter inngripen fra det sveitsiske føderale finansdepartementet, den sveitsiske nasjonalbanken og sveitsiske finanstilsynsmyndigheter. UBS vil være den gjenlevende enheten ved gjennomføring av fusjonstransaksjonen», sa Credit Suisse i en pressemelding.

Bankens styreleder Axel Lehmann kalte fusjonen «det beste tilgjengelige resultatet», mens UBS-formann Colm Kelleher kalte det en «nødredning». I en egen uttalelse kunngjorde UBS sin intensjon om «å kjøpe Credit Suisse» og valgte å ikke dele CSs bruk av begrepet «fusjon». Kombinasjonen av de to bankene vil skape en kapitalforvaltningsgigant med mer enn 5 billioner dollar i forvaltningskapital, inkludert mer enn 3,4 billioner dollar i formueforvaltning. Bedrifts- og investeringsbankvirksomheten, en langvarig kilde til problemer for den sveitsiske banken, ser ut til å forsvinne eller bli kraftig omstrukturert.

«UBS-overtakelsen er i prinsippet gode nyheter, et fremskyndet resultat, i stedet for å vente og se på om Credit Suisse faktisk kunne klare den nødvendige omstruktureringen. Problemet for investorer generelt er imidlertid at en overtakelse som dette virkelig går tilbake til 2008 og minner om tvangsovertakelser av banker som Merrill Lynch osv. Hastigheten bak kollapsen til Credit Suisse er også bekymringsfull, og er et skudd i baugen for tilliten til den europeiske banksektoren» kommenterte Michael Field, europeisk markedsstrateg hos Morningstar.

Hierarkiet forkastes

I et overraskende trekk beordret sveitsiske myndigheter «en fullstendig nedskrivning» av verdien av Credit Suisses CHF16 milliarder i tilleggsobligasjoner (AT1), som også er kjent som betingede konvertible obligasjoner (CoCos). Dette betyr at innehavere av disse obligasjonene vil sitte igjen med ingenting. Aksjeeiere, som normalt har lavere prioritet enn obligasjonseiere i en konkursprosess, vil fortsatt motta om lag 40 % av siste aksjekurs under avtalen.

AT1-obligasjoner er det laveste trinnet av bankgjeld. De er risikable instrumenter som gir høy avkastning når ting går på skinner, men de er også designet for først å føle smerten når en bank får problemer.

Utnullingen deres ble oppfattet som et tilbakeslag for europeiske gjeldsmarkeder.

 «Det Finma har gjort for å bryte kapitalstrukturen vil ha en langsiktig konsekvens for enhver form for sveitsisk finansiell gjeld», siterer en Credit Suisse AT1-innehaver i Financial Times. En bankmann sa til avisen at avgjørelsen kan føre til et «mareritt» i europeiske gjeldsmarkeder, gitt at obligasjonseiere hadde større tap påtvunget dem enn aksjonærer.

Kort tid etter at avtalen ble annonsert kunngjorde sentralbankene i euroområdet, Sveits, Storbritannia, Japan, Canada og USA at de ville øke hyppigheten av dollarbyttetransaksjoner fra ukentlig til daglig. Dette for å sikre tilførsel av likviditet til bankene.

En forferdelig uke

Den kriserammede sveitsiske banken hadde kommet under intenst press forrige uke, utløst av kollapsen av tre amerikanske regionale banker - Silicon Valley Bank, Signature Bank og Silvergate Bank. Tirsdag kunne Credit Suisse publisere sin forsinkede årsrapport, hvor det ble klart at de fortsatte å se likviditetsutganger, etter CHF123,2 milliarder i utstrømmer i 2022. Ifølge medieoppslag tapte Credit Suisse innskudd i størrelsesorden på 10 milliarder sveitsiske franc hver dag.

Bankens skjebne ble forseglet onsdag, da hovedaksjonæren, Saudi National Bank, uttalte at ytterligere økonomisk støtte til banken var utelukket. CS-aksjene falt med mer enn 30 % og falt under CHF2 for første gang.

Senere samme dag tilbød den sveitsiske nasjonalbanken (SNB) å gi likviditet til gruppen, om nødvendig. CS aksepterte tilbudet bare noen timer senere, og lånte 50 milliarder CHF. Intervensjonen klarte ikke å stoppe blødningen, og CS-aksjene endte uken ned 25 %.

Fredag kveld meldte Financial Times at UBS var i forhandlinger om en hel eller delvis overtakelse av konkurrenten. Det ble i helgen klart at regulatorer og politikere mente situasjonen til Sveits nest største bank ikke lenger var holdbar. Avtalen ble offentliggjort sent søndag.

UBS kan tjene på sammenslåingen

Ifølge Morningstar-bankanalytiker Johann Scholtz vil UBS tjene på overtakelsen på sikt. «UBS er i en mye bedre posisjon til å gjennomføre en radikal restrukturering av Credit Suisses virksomhet enn Credit Suisse var», sa han. «Vi beregner at UBS sitt kostnadsbesparelsesmål for 2027 vil redusere Credit Suisses justerte driftsutgifter for 2022 med rundt 60 %. Restruktureringen vil komme med materialkostnader, men UBS er bedre posisjonert enn Credit Suisse til å absorbere dette. Utfordringen for UBS vil være å holde inntektsslitningen på et minimum under restruktureringsperioden».

 

TAGS
Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Credit Suisse Group AG0,80 CHF0,00
UBS Group AG27,80 CHF-0,39Rating

Om forfatteren

Antje Schiffler  er redaktør for Morningstar i Frankfurt.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer