UBS tar over Credit Suisse for å roe markedene

Overtakelsen av Credit Suisse kan være positivt for begge banker på sikt

Jocelyn Jovene 20.03.2023 | 11.26
Facebook Twitter LinkedIn

ubs

UBS og Credit Suisse har startet en tilnærmingsprosess oppmuntret av de sveitsiske finansmyndighetene for å gjenopprette tilliten til det sveitsiske og europeiske finanssystemet.

Transaksjonen innebærer at Credit Suisse-aksjonærene vil motta én UBS-aksje for hver 22,48 ordinære aksje.

Basert på sluttkurs 17. mars, verdsetter transaksjonen Credit Suisse-aksjer til 0,76 sveitsiske franc, eller 59 % under sluttkursen på 1,86 sveitsiske franc.

«Credit Suisse og UBS har oppnådd en fusjonsavtale på søndag, etter intervensjon fra det sveitsiske føderale finansdepartementet, den sveitsiske nasjonalbanken og finansmarkedstilsynet (FNIMA),» kunngjorde Credit Suisse i en pressemelding.

«UBS vil være den gjenlevende enheten», la uttalelsen til.

I en egen pressemelding kunngjør UBS sin intensjon om å «erverve Credit Suisse», sammenslåingen av de to bankene vil skape en kapitalforvaltningsgigant med mer enn 5 billioner dollar i forvaltningskapital, inkludert over 3,4 billioner dollar i formuesforvaltning.

Selskapets president, Colm Kelleher, snakker om en «nødredning», men han spesifiserer også at gruppen vil overta Credit Suisses formuesforvaltning, kapitalforvaltning og selskapets universelle bankvirksomhet i Sveits.

Bedrifts- og investeringsbanker, en kilde til vanskeligheter for den sveitsiske banken, ser ut til å forsvinne eller bli kraftig omstrukturert. Ifølge UBS-beregninger representerer denne omstruktureringen en kostnad på 3 milliarder sveitsiske franc.

UBS vil også dra nytte av beskyttelse mot verdifall av porteføljer av kjøpte eiendeler og restruktureringskostnader på opptil 25 milliarder sveitsiske franc, og ytterligere beskyttelse mot en 50 % nedgang i «ikke-strategiske» eiendeler.

Kombinasjonen av de to bankene forventes å resultere i kostnadsbesparelser på 8 milliarder dollar innen 2027.

Innen 2027 skal virksomheten også ha en veksteffekt på rundt 13 % på inntjening per aksje.

16. mars fikk banken tilgang på likviditet fra SNB for å forgjeves prøve å berolige investorer.

«Gitt de ekstraordinære og enestående omstendighetene, representerer den annonserte fusjonen den beste løsningen», sa Axel P. Lehman, styreleder i Credit Suisse.

 

TAGS
Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Credit Suisse Group AG0,80 CHF0,00
UBS Group AG25,53 CHF-2,74Rating

Om forfatteren

Jocelyn Jovene

Jocelyn Jovene  er redaktør i Morningstar Frankrike. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer