Hvilke norske aksjefond er eksponert mot Credit Suisse?

Norske aksjefond har svært beskjeden eksponering mot den sveitsiske storbanken

Johannes Haraldsen 17.03.2023 | 20.21
Facebook Twitter LinkedIn

credit suisse shares down

Hvilke norske fond er eksponert mot Credit Suisse

De siste to ukene har vært preget av kraftig markedsturbulens i den internasjonale banksektoren. Amerikanske Silicon Valley Bank som hadde spesialisert seg på lån til oppstartsbedrifter i USA og internasjonalt opplevde en kraftig økning i uttak blant sine kunder i det som minnet om et klassisk «bank run».

Kollapsen til det som var den 16 største banken i USA, var ikke en isolert hendelse ettersom to andre banker i forrige uke måtte kaste inn håndkleet. Henholdsvis Silvergate og Signature Bank bokførte store tap og nedskrivninger på grunn av dårligere tider i teknologimarkedet og et kjøligere kryptomarked.

Spol frem til denne uken og sveitsiske Credit Suisse har også oppført seg som en vaklende kjempe. Banken har sett aksjekursen falle med nesten 75% siden samme tid i fjor og har over lengre tid levert røde tall – de siste tallene sluppet tilbake i februar viste et tap for fjoråret på 7,3 milliarder sveitsiske franc eller i overkant av 84 milliarder nok.

Til tross for de svake finansielle resultatene til Credit Suisse, så var det avgjørelsen til den saudiske nasjonalbanken om å ikke tilby ytterligere finansiell hjelp som skapte umiddelbar panikk i aksjemarkedet. Den saudiske banken er største aksjonær i Credit Suisse med 25% av aksjene og markedet tolket beskjeden som at Credit Suisse hadde akutte likviditetsproblemer.

Den sveitsiske sentralbanken så behov for å gripe inn og tilførte Credit Suisse 50 milliarder franc i frisk kapital i form av et lån. Dette beroliget investorer, men når dette skrives fredag så har aksjen opplevd nok en bratt nedgang.

Som vi har skrevet om tidligere denne uken så finnes det ulike versjoner av hva som er den reelle finansielle situasjonen til Credit Suisse, men i et notat så skriver Morningstars analytiker Johann Scholtz at banken ikke har umiddelbare finansielle problemer, men at uroen som oppstod handler om at bestemte områder har underprestert over tid og har tapt penger på utlån og investeringer.

I den anledning så har vi sett nærmere på hvilke norske aksjefond som er eksponert mot den sveitsiske bankaksjen. Konklusjonen etter å ha sett gjennom aksjebeholdningen til samtlige selskaper på vår liste er at norske fondskunder har lite å bekymre seg for om det verste tenkelige skulle inntreffe. Norske forvaltere har jevnt over liten eksponering mot aksjen.

Det norske fondet med størst eksponering målt som prosent av porteføljen og i kroner og øre er fondet Sissener Canopus som har en porteføljevekting på 0,83% og verdi på aksjebeholdningen utgjorde 18,8 millioner nok i skrivende stund (900 000 aksjer x 1,96 USD).

Fondet med nest størst eksponering mot Credit Suisse basert på fondets vekting er DNB Europa Indeks, med 0,12% av porteføljen. Nummer tre er KLP AksjeEuropa Indeks som også har en vekting på 0,12% etterfulgt av C WorldWide Globale Aksjer med 0,05% av porteføljen i Credit Suisse.

Til tross for den lave direkte eksponeringen er det ingen tvil om at muligheten for kollaps er alvorlig grunnet den systemiske risikoen dette innebærer for andre banker. En eventuell konkurs vil også kunne velte banker med et solid finansielt utgangspunkt ved en kraftig økning av uttak til kunder.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Johannes Haraldsen  Johannes Haraldsen er redaktør for Morningstar Norge. Ta kontakt med Johannes på epost.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer