Liten risiko for at bankkrisen vil spre seg til andre europeiske banker

 I dette ferske notatet fra Morningstars analytikere argumenteres det for at bankkrisen er en isolert hendelse og ikke vil spre seg videre til andre europeiske markeder med det første

17.03.2023 | 17.17 Johann Scholtz
Facebook Twitter LinkedIn

credit suisse

Problemene hos Credit Suisse er sammensatte og vi tror de er håndterbare gjennom en restrukturering. Gjennom høye kapital- og likviditetsnivåer generelt, fortsatt god kvalitet på eiendeler og en banksektor som er mye bedre rustet enn for 15 år siden til å håndtere volatilitet mener vi at europeiske banker er solide. Det store forbeholdet er at utviklingen for tiden foregår i et raskt tempo og at meninger vi danner oss i dag kan være utdaterte i morgen. Vi tror investorer er tryggest i europeiske banker med større detaljhandelsfokus og sunne lønnsomhetsutsikter. Vi vil trekke frem BBVA, Handelsbanken, ING og Lloyds.

Dagens situasjon kan ikke sammenlignes med 2008

Som sådan kan vi ikke se en reell katalysator for en mulig likviditetskrise i det europeiske banksystemet. Et slikt sjokk vil først merkes i interbankmarkedet, hvor bankene låner ut og låner penger i korte perioder, for det meste over natten, for å balansere likviditetsbehovet.

For det første lider ikke europeiske banker av at store dårlige eiendeler ødelegger balansen og sletter all egenkapital på en gang. Motsatt forventes misligholdte lån fortsatt å være på eller under nivåene i midten av syklusen i år.

Videre, som vi nevnte i en tidligere kommentar knyttet til SVB-utviklingen, har europeiske banker holdt seg unna å akkumulere langsiktige løpetider og har sikret mesteparten av varighetseksponeringene de tok på seg gjennom boliglån. Vi anser derfor risikoen for ytterligere renteøkninger gjennom at europeiske sentralbanker øker urealiserte tap for bankene som begrenset.

Siden vi mener at bankene selv er godt klar over risikoen i den europeiske banksektoren, forventer vi ikke at dette markedet stopper opp. Bortsett fra store kreditthendelser, som vi foreløpig ikke forutser, bør bankene fortsette å engasjere seg i å skaffe likviditet. Spreaden mellom tre måneders EURIBOR-renter og tyske obligasjoner med samme løpetid har holdt seg lav inntil videre, noe som understreker vår tro på at europeiske banker ikke frykter krysskontaminering på dette tidspunktet

Banker bør begrense sin eksponering mot Credit Suisse

Gitt at lønnsomhets- og kapitalspørsmål har vært offentlig diskutert i ca. to år nå, mener vi også at andre bankers eksponering mot Credit Suisse bør begrenses. De fleste eksponeringer vil sannsynligvis være av kortsiktig karakter, for det meste over natten, og med sikkerhet. Eksponering mot Credit Suisse-obligasjoner, som kan forverres betydelig i tilfelle en «bailout», vil sannsynligvis ligge i kapitalforvaltningsenhetens fond utenfor balansen.

Det neste punktet -- selv om det ofte føles som om dette budskapet har blitt gjentatt i det uendelige til investorer, tror vi det fortsatt tåler å gjentas her, og det er at bankene er mye bedre kapitalisert enn de noen gang har vært i sin historie.

Likviditetsdekningsgraden og netto stabil finansieringsgrad (NSFR) er sterke og godt over minimumskravene fastsatt av regulatorer. Som en påminnelse er SVB så vel som andre mindre eller regionale banker i USA unntatt fra kravet om å offentliggjøre likviditet og stabile nettofinansieringsforhold. Slike forhold kan ikke sees isolert, og selv en velkapitalisert bank kan havne i trøbbel, men sammen med våre tidligere punkter om aktivakvalitet og risikoen med begrenset varighet, ser europeiske banker solide ut.

I et «worst-case» scenario der Credit Suisse ikke kan riste av seg likviditets- og kapitalbekymringer, mener vi at de eksisterende oppløsningsmekanismene er tilstrekkelige til å hindre risiko i å spre seg. For det første vil ytterligere Tier 1-obligasjoner bli konvertert til egenkapital, noe som vil utvanne aksjonærene, men holde banken i drift. Skulle dette ikke være nok, vil om lag 60 milliarder CHF i innløselige obligasjoner bli konvertert til egenkapital. Selv om et slikt scenario ville være skadelig for Credit Suisses aksjonærer og obligasjonseiere, mener vi at mekanismen på plass er tilstrekkelig til å begrense utstedelser innen Credit Suisse. Viktig å understreke på nytt er at Credit Suisses balanse er stabil, noe som gjør en potensiell spin-off av virksomheten ganske enkel og noe som bør føre til svært liten smitte på tvers av sektoren.

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ADR10,55 USD-2,41Rating
ING Groep NV ADR15,81 USD-5,05Rating
Lloyds Banking Group PLC50,98 GBX0,63Rating
Svenska Handelsbanken AB Class B133,00 SEK1,06

Om forfatteren

 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer