ECB setter opp rentenivået

Den europeiske sentralbanken (ECB) besluttet torsdag å øke rentebanen med 50 basispoeng for å demme opp for høy inflasjon

Antje Schiffler 16.03.2023 | 22.53
Facebook Twitter LinkedIn

EZB

Inflasjonen vil holde seg over 2 %-målet i lengre tid er konsensus blant økonomer i den europeiske sentralbanken (ECB). Styringsrådet i ECB besluttet derfor å heve de tre styringsrentene til banken med 50 basispunkter hver for å kunne demme opp for den kraftige inflasjonen over hele Europa. Følgelig vil renten på hovedrefinansieringsoperasjonene, rentene på den marginale utlånsfasiliteten og innskuddsfasiliteten økes til henholdsvis 3,50 %, 3,75 % og 3,00 % med virkning fra 22. mars 2023.

 

Den økte usikkerheten i markedet viser nok en gang hvor viktig en databasert tilnærming er for ECB sin rentestrategi. Den videre rentebanen vil avhenge av ECB sin vurdering av inflasjonsutsiktene gitt tilgjengelige økonomiske og finansielle data, utviklingen i den underliggende inflasjonen og endringer i pengepolitikkens utvikling.

Europas banker holder stand

«Banksektoren i euroområdet er motstandsdyktig og har en sterk kapital- og likviditetsposisjon», understreket lederen av ECB da renteøkningen ble annonsert tidligere i dag. Dagens situasjon kan heller ikke sammenlignes med situasjonen tilbake i 2008. Strukturen og tilsynet med banksektoren har forbedret seg betydelig siden Lehman-krisen. Eksponeringen til europeiske banker slik som Credit Suisse er ikke så ensidig som i California med SVB, dette er med på å redusere risikoen for en fullstendig kollaps. Skulle det oppstå problemer, har ECB flere alternativer til rådighet og erfarne ansatte som raskt kan gripe inn for å roe markedet.

ECBs nye makroøkonomiske anslag ble utarbeidet i begynnelsen av mars, i forkant av SVB sine finansielle problemer ble kjent. ECB erkjenner at den siste ukens dramatiske nyheter skaper ytterligere usikkerhet om vurderingen av inflasjon og vekst i referanseanslagene. Allerede før den siste utviklingen var den anslåtte referansebanen for samlet inflasjon blitt nedjustert, hovedsakelig fordi bidraget fra energiprisene var mindre enn forventet. Tiden vil vise om dagens rentebeslutning var riktig eller ei, men det er liten tvil om at mange investorer er nervøse for at uroen i markedet er begynnelsen på noe langt større.

Bleiben Sie auf dem Laufenden

Melden Sie sich hier für unsere Newsletter an

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Antje Schiffler  er redaktør for Morningstar i Frankfurt.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer