Credit Suisse-aksjen stiger etter at sveitsiske myndigheter stiller med friske midler

Den sveitsiske sentralbanken tibyr et lån på 50 milliarder franc til den kriserammede banken. Nyheten har blitt godt tatt i mot av markedet torsdag

Johanna Englundh 16.03.2023 | 11.51
Facebook Twitter LinkedIn

Credit Suisse

Credit Suisse annonserte torsdag at de ville låne opptil 50 milliarder franc (omtrent 580 milliarder norske kroner) fra den sveitsiske sentralbanken for å styrke selskapet.

I tidlig handel torsdag morgen steg bankens aksjekurs mer enn 30 % til 2,22 sveitsiske franc. Ved 10-tiden er aksjen opp i overkant av 24%.

Credit Suisse, som har vært rammet av en rekke skandaler de siste årene, så aksjekursen falle kraftig i torsdagens handel etter at den største aksjonæren, Saudi National Bank, sa at de ikke kunne tilby ytterligere økonomisk støtte. Sentimentet i den globale banksektoren er ekstremt skjørt etter sammenbruddet av Silicon Valley Bank, og aksjekursene i bransjen har vært under press siden forrige uke.

Morningstars syn - Bankanalytiker Johann Scholtz

Likviditetstilskuddet på 50 milliarder franc fra den sveitsiske sentralbanken som ble kunngjort i morges kan kjøpe Credit Suisse verdifull tid til å gjennomføre en mer radikal restrukturering enn tidligere antatt, ifølge Morningstar sin bankanalytiker Johann Scholtz.

«Det har blitt klart at den nåværende restruktureringsplanen ikke går langt nok i å møte bekymringene til finansfolk, kunder og aksjonærer. Vi tror at nøkkelen til å gjenopprette tilliten og sikre videre levedyktighet er at Credit Suisse avvikler sine tapsgivende verdipapirer». Selv om vi mener at likviditetstilskuddet er positivt, er situasjonen fortsatt alvorlig og vi avventer utviklingen for å komme med en ny vurdering.

I tillegg til dette bemerker bankanalytikeren at bekreftelsen fra Credit Suisse om at obligasjonsporteføljen med likvide midler av høy kvalitet er fullt sikret mot renterisiko er høyst velkomne nyheter. Dette burde lette bekymringene for mulige kurs-til-marked-tap på obligasjoner som holdes til forfall.

Problemet for Credit Suisse er imidlertid ikke kvaliteten på bankens eiendeler, men snarere lønnsomheten.

Den nåværende restruktureringsplanen er for kompleks og gir ikke nok detaljer om fremtiden til investeringsbankvirksomheten. Investeringsbankvirksomheten har vært kilden til mange av Credit Suisses tidligere problemer. Under den gjeldende restruktureringsplanen vil Credit Suisse beholde den vedvarende ulønnsomme verdipapirhandelsvirksomheten», skriver Johann Scholtz.

«Vi mener en mer radikal separasjon av investeringsbankvirksomheten fra Credit Suisse er nødvendig for å gjenopprette tilliten. Credit Suisse bør stenge verdipapirhandelen. De bør også klargjøre den endelige eierstrukturen til CS First Boston med en klar tidslinje for en børsnotering eller annen avhending».

Til tross for sin nåværende solide kjernekapitaldekning på 14,1 %, mener Morningstar-analytikere at Credit Suisse vil trenge ytterligere kapital for å finansiere restruktureringskostnadene ved å avvikle ulønnsomme virksomheter.

«Som vi nevnte tidligere, gjør den saudiske sentralbankens motvilje mot å skaffe ytterligere kapital en fortrinnsrettsemisjon utfordrende. Avhending av noen forretningsenheter av høyere kvalitet eller notering av en minoritetsandel i Credit Suisses lønnsomme og stabile sveitsiske bankvirksomhet bør vurderes».

 

 

TAGS
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Johanna Englundh  er redaktør for Morningstar Sverige. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer