SVB - Ingen reprise av 2008

Store banker er i bedre forfatning enn Silicon Valley Bank i følge Mike Coop hos Morningstar Investment Management

Mike Coop 14.03.2023 | 9.56
Facebook Twitter LinkedIn

Canary Wharf

Den hurtige kollapsen til Silicon Valley Bank – utlåner og banken for nystartede teknologibedrifter og venturekapitalfond (VC) – har ført til et minisalg av bankaksjer i en rekke ulike markeder, noe som igjen har bidratt til at investorer spør seg om det er flere dårlige nyheter på vei for alle med eksponering mot banksektoren. Nedenfor følger en kort gjennomgang av utviklingen i SVB.

La oss starte med teknologi og spesielt oppstartsbedrifter, der VC er den dominerende kapitalkilden. Vi drar alle nytte av oppdagelsene og kommersielle anvendelsene som er resultatet av banebrytende forskning og innovasjoner, men i de fleste tilfeller er det også sant at feilraten er høy og erfarne investorer er klar over at spektakulært lønnsomme "enhjørninger" er sjeldne. Så oppstartsbedrifter er en av de mest risikable og mulig givende investeringsformene grunnet den enorme oppsiden for VC-fond som treffer blink.

SVB hadde lengt være det foretrukne valget for amerikanske teknologibedrifter og var en ledende långiver til oppstartsbedrifter, som finansierte driften med utgangspunkt i markedsaksjer, obligasjoner og bankinnskudd hentet fra VC-fond og selskapenes arbeidskapital.

Innskuddene til banken vokste raskt ettersom fokuset på innovasjon og lave renter i 2020-2021 førte til en enorm økning i tilgjengelig kapital for unge teknologibedrifter noe som resulterte i at mer penger ble satt inn hos SVB enn det som kunne lånes ut.

SVB investerte disse pengene i obligasjoner av høy kvalitet, og favoriserte obligasjoner med fast rente med lengre datering, etter at rentene hadde falt til rekordlave nivåer. Etter hvert som rentene steg, falt verdien av disse obligasjonene i verdi, noe som skapte et økende misforhold mellom verdien av innskuddene og den fallende verdien av likvide eiendeler som kunne finansiere umiddelbare uttak. Dette førte til slutt til tap av tillit og endte i en bankkrise ved at innskuddshavere trakk ut midler og aksjeinvestorer nektet å stille med ekstra kapital.

I skrivende stund har SVB blitt overtatt av Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) – den amerikanske statlige enheten som forsikrer bankinnskudd og handler med fallerte banker – FDIC arbeider med å finne kjøpere som vil gå inn i SVB, en strategi som også ble brukt for å håndtere fallerte banker under den globale finanskrisen i 2008 -2009. SVBs skjebne kan være en varsler om tøffere tider for finansiering av teknologistart-ups og selskaper generelt, men det er ikke en god guide til hva som kan skje med banksektoren ved en større finanskrise.

Det kreves en krise for å innlede strukturelle endringer, og jo større krisen er, desto større blir endringene. Etter 2008 tvang regulatoriske myndigheter banksektoren til å sikre mye større mengder kapital for å fungere som buffere, låne ut mer konservativt og demonstrere sin evne til å håndtere tøffe økonomiske forhold. Bankene lærte også å håndtere stigende renter, ved å plassere mer penger i obligasjoner med flytende rente, slik at verdiene holdt seg bedre. Sammenlignet med SVB må storbanker forholde seg til et strengere reglement, samtidig som at de gjerne også har diversifiserte finansieringskilder og låner ut til et mye bredere spekter av bransjer.

Kort sagt vil kollapsen i SVB sannsynligvis signalisere økte gjeldskostnader og redusert tilgang på kapital for oppstartsbedrifter og teknologiselskaper. Sist gang noe lignende skjedde var i 2000-2003 i kjølvannet av «dotcom-boblen» og lavkonjunkturen som fulgte.

 

TAGS
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Mike Coop  is Head of Multi-Asset Portfolio Management, EMEA, Morningstar Investment Management

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer