Kollapsen til SVB og hva det betyr for banksektoren

Aksjer i den europeiske banksektoren påvirket av kollapsen i amerikanske SVB

Sandy Ward 13.03.2023 | 9.52
Facebook Twitter LinkedIn

neon dollar

Aksjene til den Silicon Valley-fokuserte långiveren SVB Financial stupte 60 % på torsdag, og fortsatte å falle i etterhandelen, etter en kunngjøring kvelden før om at de hadde tapt 1,8 milliarder dollar på salg av verdipapirer for å skaffe friske midler til å dekke inn store uttak.

Konkursen sendte sjokkbølger gjennom finanssektoren, flere av de største amerikanske bankenes aksjekurser opplevde et fall på torsdag, som smittet videre over på Asia og Europa dagen etter.

Hva skjedde med SVB?

Banken sa at den planla å skaffe 2,25 milliarder dollar i kapital og vil utstede 1,25 milliarder dollar i vanlige aksjer og 500 millioner dollar i preferanseaksjer. Det ble også avtalt å selge 500 millioner dollar av ordinære aksjer til General Atlantic, et private equity-selskap som investerer i vekstselskaper innen teknologi, helsevesen og finansielle tjenester, blant andre.

«Bortsett fra krypto-relaterte konkurser, er dette en av de første bankene vi har sett som virkelig har lidd av en likviditetskrise, noe som har tvunget dem til å restrukturere balansen og realisere tap på verdipapirporteføljene,» sa Eric Compton, aksjestrateg i Morningstar.

Han la til: «SVB scorer vesentlig dårligere enn noen bank vi dekker på likviditet og urealisert tap. Dette får oss til å tenke at SVB kan stå overfor en unik likviditetskrise som ikke trenger å gå gjennom hele systemet; den fremhever imidlertid at disse risikoene nå er høyere i banksektoren. Dette illustrerer også at det kan være svært vanskelig å forutsi hvordan finansieringspresset kan endre seg i et gitt kvartal og når disse risikoene kan materialisere seg i økonomien.

Kredittrisiko

Compton forklarer videre: «Bankene kjøpte pantesikrede verdipapirer og statsobligasjoner før rentene begynte å stige. Ettersom rentene har steget, gikk prisene på disse verdipapirene ned. Bankene har en rekke verdipapirer som teknisk sett har tap på seg, men som ennå ikke er realisert.

«Verdipapirene utgjør begrenset kredittrisiko fordi statsobligasjoner og statsstøttede MBS bærer den eksplisitte eller implisitte støtten fra staten. Men hvis en bank blir tvunget til å selge dem med tap, vil disse tapene strømme gjennom balansen og begynne å tære på egenkapitalen. Dette gir et likviditetsproblem, spesielt hvis innskudd begynner å forlate bankene i et raskere tempo. Innskuddsutgang legger mer og mer press på bankene for å selge unna eksisterende eiendeler. Denne risikoen har lurt under overflaten, men bare materialisert seg på en stor måte for SVB. Dette er grunnen til at bankaksjer har svekket seg de siste dagene.

I november flagget Martin Gruenberg, fungerende styreleder i Federal Deposit Insurance Corp, økende urealiserte tap i bankpapirporteføljer som et «overheng» som snart kan bli «problematisk».

Likevel sier Compton at han ikke forventer at andre banker i hans dekningsområde vil trenge tilsvarende tiltak som SVB.

SVBs handlinger synliggjør økende finansieringspress i banknæringen som vil legge press på netto renteinntekter, sier Compton.

«Likviditetsproblemer er en risiko som er verdt å se på i tiden fremover», legger han til.

 

 

TAGS
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Sandy Ward  er en markedsspaltist for Morningstar.com.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer