Likestillingsindekser leverte sterk avkastning i fjor

  En gjennomgang av ulike ESG-indekser viser at det lønner seg å fokusere på likestilling for investorer

Dan Lefkovitz 09.03.2023 | 11.40
Facebook Twitter LinkedIn

gender

Funn fra Morningstar Indexes årlige gjennomgang av bærekraftsindeksene sine: Kjønnsmangfoldsindekser utfordret et generelt dårlig 2022 for investeringer fokusert på miljømessige, sosiale og styringskriterier (ESG) som overgår deres brede markedsekvivalenter.

Det kan være lurt å merke seg at i et nedgangsår for globale aksjer er Morningstar Developed Markets Gender Diversity Index ned 16 % når det gjelder bruttoavkastning i USD i 2022, sammenlignet med en nedgang på 17,8 % for Morningstar Developed Markets Large-Mid Cap Index. På samme tid falt også Morningstar Developed Markets Sustainability Leaders Index, som vektlegger ESG-risiko med hele 28,5 % i 2022.

Til ære for den internasjonale kvinnedagen undersøker vi denne forskjellen og tar en bredere undersøkelse av kjønnsbaserte investeringer gjennom Morningstar Gender Diversity Indices.

 

indici

Hvordan kan kjønnsmangfold indekseres?

Investering basert på kjønnsmangfold er en form for bærekraftig investering, et mer mangfoldig felt enn mange aner. Noen av Morningstars bærekraftige investeringsindeksløsninger fokuserer på ESG Risk, som tar sikte på å redusere den økonomiske konsekvensen av miljømessige, sosiale og styringsrelaterte faktorer. For eksempel velger Sustainability Leaders Index nevnt ovenfor selskaper med relativt liten trussel fra spørsmål som klimaendringer, arbeidsforhold og forretningsetikk.

Derimot fokuserer Morningstar Gender Diversity Indices, samt Women's Empowerment Index, på kjønnsrelaterte kriterier, som typisk faller inn under den sosiale siden av bedriftens ESG-vurdering.

Indeksene retter seg mot brede deler av aksjemarkedet, men med vekt på selskaper som viser engasjement for inkludering og likestilling. Hva er kjønnsbalansen i arbeidsstyrken, lederstillinger og styret? Blir lønnsforskjellene mellom menn og kvinner utjevnet? Tilbyr selskapet foreldrepermisjon og fleksibel arbeidspolitikk som oppmuntrer kvinner til deltakelse og letter byrden med husholdningsansvar? Denne utfordringen ble forsterket av Covid-19-pandemien, der kvinnelig arbeidsdeltakelse gikk ned over hele verden.

Indeksene er basert på vurderinger på selskapsnivå fra spesialistfirmaet Equileap, som vurderer mer enn 4000 selskaper fra hele verden på 19 forskjellige områder. Equileap vurderer også selskapers juridiske dokumenter om kjønnsdiskriminering og seksuell trakassering. Tallene ekskluderer lovbrytere.

I 2022 gikk alle unntatt én kjønnsfokuserte Morningstar-indekser bedre enn sine bredere motparter i aksjemarkedet.

performance

Kjønnsmangfold gir bedre avkastning

Hvorfor dette gode resultatet? Ved å fremheve den mest geografisk omfattende indeksen, Morningstar Developed Markets Gender Diversity Index, så ble høyere avkastning oppnådd gjennom markedseksponering mot teknologisektoren. Dette er en sektor som vanligvis ikke skårer godt på kjønnskriterier. Andre markeder inkludert i indeksen er energi og defensive sektorer som helsevesen og defensivt forbruk.

Spesielt var denne dynamikken reversert for de fleste ESG-risikobaserte indekser. Teknikkaksjer har en tendens til å favorisere bærekraftige porteføljer fordi de står overfor relativt lave nivåer av ESG-risiko. Men teknologi var den sektoren som oppnådde dårligst avkastning i 2022. Derimot var energi den desidert beste sektoren. Karbonutslipp betyr ofte at energiaksjer er undervektede eller unngås helt i bærekraftige porteføljer. Lav energieksponering bidrar til å forklare hvorfor bare 27 % av Morningstars bærekraftsindekser ga bedre resultater i 2022.

Morningstars kjønnsmangfoldsindekser har imidlertid også gitt sterk femårsavkastning, som kan ses i diagrammet ovenfor. Den langsiktige historikken er mer nyansert og inkluderer en aksjespesifikk vinkling. Noen indikerte teknologiselskaper, som Microsoft og Nvidia, har vært viktige bidragsytere til avkastning. Det samme har selskaper fra ulike geografier og økonomiske sektorer, som Novo Nordisk, det danske farmasøytiske selskapet, og Mitsui & Co, et japansk industrikonsern.

Kjønnsmangfold etter verdier og verdi

Argumentet for kjønnsmangfold omfatter både rettferdighet og økonomi, verdier og verdi i bærekraftig investeringssjargong. Like muligheter er et viktig spørsmål for å oppnå sosial rettferdighet. Det er også forestillingen om at selskaper som skaper inkluderende kulturer utnytter hele talentmassen til arbeidsstyrken, samtidig som de drar nytte av kognitivt mangfold, som har vært knyttet til bedre beslutningstaking. For mange bærekraftige investorer handler kjønnsinvestering like mye om menneskerettigheter som om å maksimere aksjonærverdien.

Iscriviti alle newsletter Morningstar.

Clicca qui.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Dan Lefkovitz

Dan Lefkovitz  er innholdsstrateg for Morningstars indeksvirksomhet. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer