Hvor store tap kan investorer forvente seg fra russiske aksjefond?

Det russiske aksjemarkedet stengte dørene for utenlandske «uvennlige» investorer i fjor og vi ser nærmere på dagens situasjon

Johanna Englundh 20.02.2023 | 16.52
Facebook Twitter LinkedIn

ryssland

Det russiske aksjemarkedet har holdt dørene stengt for utenlandske «ikke-vennlige» investorer i ett år. Ved inngangen til 2022 var det investert 5,3 milliarder euro i russiske aksjefond, et tall som er vanskelig å anslå et år senere. Men én ting er sikkert, og det er at investorer bør forberede seg på å nedskrive sine russiske investeringer fullstendig.

Før krigen brøt ut ble det russiske markedet sett på som et spennende tillegg til mange investorer som var interesserte i fremvoksende markeder. Russland har mange ledende selskaper innen hovedsektorer som energi, gruvedrift, skogbruk og landbruk. De er også verdensledende når det gjelder produksjon av diamanter, med omtrent det dobbelte av produksjonen av Botswana, nummer to på listen.

At investorer har fattet interesse for det russiske markedet er derfor ikke spesielt overraskende. På samme tid er det også viktig å presisere at russiske investeringer over en lengre periode har vært preget av usikkerhet og risiko, også før krigen brøt ut. Den største risikofaktoren er knyttet til det politiske systemet i landet som er preget av manglende menneskerettigheter, ikke-eksisterende demokratiske friheter og et svakt juridisk system som gjør lite for å ivareta interessene til individuelle investorer.

I tillegg til dette, finnes det også en valutarisiko ved investering i et marked med en annen valuta enn din egen. Den russiske rubelen kan imidlertid sees på som enda mer volatil enn mange andre valutaer, mye på grunn av den politiske risikoen i landet og bildet av Russland utenfor landets grenser.

Det russiske markedet har også vært sterkt påvirket av hvordan etterspørselen etter olje, gass og råvarer har endret seg, da disse råvarene utgjør overvekten av inntektene til russiske selskaper og stat. 

Hva skjer med de russiske aksjefondene?

Ettersom det russiske aksjemarkedet er stengt for de fleste utenlandske investorer, har utenlandske fondsforvaltere ikke vært i stand til å gjøre noen handler på det russiske markedet, noe som har resultert i suspendering av fond med stor eksponering mot russiske selskaper. Hvis du eier et russisk aksjefond, er hendene dine derfor bundet for øyeblikket.

East Capital, som forvalter et av de største russiske aksjefondene i Europa, uttalte på deres hjemmeside at det virker usannsynlig at Moskva-børsen vil åpne opp for utenlandske investorer i nær fremtid, noe som gjør det stadig mer komplisert å bestemme en virkelig verdi på porteføljebeholdninger for investorer.

Hvor mye penger kan gå tapt?

De fleste verdipapirfondene i Morningstar-kategorien «Russian Equity» har ikke rapportert noen NAV-tall siden det russiske aksjemarkedet stengte for utenlandske investorer. Noe som betyr at vi bare kan spekulere i hva de virkelige tapene kan være.

Men la oss spekulere. Ved inngangen til 2022 var de totale eiendelene i russiske aksjefond 5,3 milliarder euro, ifølge data fra Morningstar Direct. Et år senere har det samme antallet stupt til 79 millioner euro. Et forbløffende fall som, hvis dataene var pålitelige, ville bety at 98,5 % av eiendelene i russiske aksjefond ville blitt utslettet.

Selv om jeg understreker usikkerheten med disse tallene, har noen få forvaltere oppgitt at de har skrevet ned sine russiske eiendeler til null. Det betyr at alle som eier russiske aksjefond bør være forberedt på en total utslettelse.

«Så snart konflikten inntraff, hadde de fleste investeringsforvaltere skrevet ned sine russiske investeringer til null,» sa David Fairs, administrerende direktør for reguleringspolitikk i The Pensions Regulator (TPR) kort tid etter at krigen brøt ut.

Totale netto eiendeler på 5,3 milliarder euro kan høres forbløffende ut, men hvis vi setter tallet i forhold til det totale europeiske fondsmarkedet er dette forsvinnende lavt. De totale nettoformuene blant europeiske investorer ved utgangen av 2021 utgjorde 12,581 milliarder euro, noe som betyr at russiske aksjefond utgjorde 0,04 %. I forhold til eiendelene i europeiske aksjefond var markedsandelen for russiske aksjefond 0,10 % ved utgangen av 2021.

Skynd deg til utgangen når Moskva-børsen åpner igjen

De fleste av de europeiske kapitalforvalterne har også gjort det klart at det ikke vil bli foretatt ytterligere investeringer i Russland. Det åpner for et massivt salg når markedet åpner igjen, noe som vil føre til fallende børskurser og etterlate investorene med lite, om ikke ingenting, av fondsinvesteringene igjen.

Alt i alt, hvis du er en av investorene som sitter med et russisk aksjefond på hendene, er det tryggeste alternativet å forberede seg på at alle pengene dine er borte.

 

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Johanna Englundh  er redaktør for Morningstar Sverige. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer