Velg «uelskede» fond

Akkurat som å finne en perfekt partner så er det også mulig å finne skjulte perler i investeringsverden, gitt at du vet hvor du bør lete

Valerio Baselli 14.02.2023 | 13.24
Facebook Twitter LinkedIn

Roses

Valentinsdag er dagen for å feire kjærligheten. Og for de som ikke føler seg elsket? Når du leter etter den perfekte partneren, husk at det finnes skjulte perler overalt. Du trenger bare å vite hvor du skal lete og være modig nok til å ta skrittet fullt ut. Den samme logikken kan brukes på investeringer, spesielt de fondene som ikke opplever å bli «elsket» av investorer.

Fjoråret var det verste året på flere tiår for obligasjoner og det verste siden 2008 for globale aksjer. Men det er nettopp derfor det finnes spennende muligheter i dagens marked. Dette konseptet er grunnlaget for den kontrariske investeringsfilosofien og spesielt for det Morningstar kaller «kjøp de uelskede».

På overflaten kan «uelskede» fond være uelsket av en grunn,  en periode med underprestasjoner, en ugunstig investeringsstrategi, bransjeutfordringer og så videre. En motsatt tilnærming til fondsvalg kan imidlertid også gi gode resultater. En analyse av aktivastrømmer de siste 25 årene gjør det klart at investorer er ute etter avkastning.

Vanligvis gir investeringer med solid tilstrømming av kapital høy avkastning, mens investeringer med høy utgang har en tendens til å ha lavere avkastning eller til og med tap, i en slags ond sirkel. Etter hvert blir populære navn for dyre og upopulære navn for billige, og prosessen snur. Derfor er kombinasjonen av sterkt tilsig og høy avkastning fra tidligere en god indikator på om en aksje er overvurdert eller ikke.

En strategi som kan ha noe for seg

Teknologiboblen fra 1999 og boligboblen fra 2007 er to gode eksempler på hvorfor du ikke bør kjøpe de mest populære fondskategoriene akkurat nå. På den annen side ville det vært et godt valg å kjøpe fond i 2000 som var undervurdert og nesten ignorert av flertallet av investorene, slik som fremvoksende markeder.

Og det er nettopp ved å følge denne intuisjonen at «kjøp den uelskede»-strategien kommer inn. I USA har Morningstar-analytikere fulgt denne tilnærmingen siden 1994, og resultatene er forbløffende. I praksis identifiseres hvert år de tre minst likte aksjeklassene og de mest likte av investorer (i form av netto tilsig) og deretter mates inn i to forskjellige porteføljer med disse to gruppene, «elskede» og de mindre «attraktive» fondene. Strategien ser for seg å holde de valgte fondene i tre år, og legge til de minst eller mest populære kategoriene fra året før hvert år.

Diagrammet nedenfor viser at $10.000 investert i den «uelskede» porteføljen 1. januar 1994 ville ha vokst til $204.276 innen 30. november 2022; I motsetning til dette ville det samme beløpet investert i den «elskede» porteføljen vært verdt bare 47 924 dollar ved slutten av perioden, mindre enn de 79 525 dollar som den samme investeringen i et internasjonalt fond for blandet aksjer med store selskaper ville ha gitt.

Det samme bildet tegnes når vi måler ytelsen til de tre strategiene over ulike tidshorisonter. Også her viser den uelskede porteføljen seg å være den beste for alle undersøkte perioder, bortsett fra det siste året.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Valerio Baselli

Valerio Baselli  è Giornalista di Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer