Gjennomgang av ETF-markedet i januar

Kryptovaluta gjør et forsiktig comeback og vi ser nærmere på svekkelsen i råvaremarkedet i denne gjennomgangen av europeiske ETFer

Valerio Baselli 08.02.2023 | 12.55
Facebook Twitter LinkedIn

Triumph

Vi har fullført januar, og det er på tide å se nærmere på markedet for børshandlede fond (ETF) for å finne ut hvilke kategorier som var populære blant fondskunder og hvilke som var mindre populære.

I følge Morningstar-data er digitale eiendeler og krypto tilbake, til tross for at de har blitt rammet av en rekke utfordringer det siste året. Naturgass, palladium og tyrkiske aksjer har også slitt med avkastningen.

Ser vi på forrige måneds tall, er det omtrent 96 prosentpoeng mellom de beste og dårligste børshandlede produktene i januar, med en avkastning for måneden som varierer fra avkastning på 59,8 % til laveste verdier på -36 %. Dette illustrerer hvor stort spennet kan være blant ulike ETF-produkter.

Topp ETFer i januar

I januar er de 12 beste ETF-er i stor grad dedikert til kryptouniverset. Etter et katastrofalt år for kryptovalutaer, preget av store tap og skandaler som FTX-kollapsen, ser det ut til at markedet har tatt seg opp i 2023.

VanEck Crypto & Blockchain Innovators ETF A USD Acc (DAPP) toppet januarlisten og opplevde en avkastning på hele 59,8 %. Dette fondet følger MVIS Global Digital Assets Equity Index, en konsentrert flytejustert referanseindeks på 20 navn, beregnet på å gi investorer et middel til å spore den generelle ytelsen til det globale digitale aktivasegmentet.

Dette kan omfatte selskaper som driver digitale aktivautvekslinger, betalingsgatewayer, digitale aktivautvinningsoperasjoner, programvaretjenester, utstyr og teknologi, eller tjenester til digitale aktivaoperasjoner. Avkastningen er sannsynligvis velkommen siden denne ETFen tapte nesten 86 % i 2022.

På sin side steg «kongen» av kryptovalutaer, Bitcoin med 43% i januar noe som bidro til at prisen la seg på i overkant av $23 000. Dette er fortsatt langt unna den rekordhøye prisen for bitcoin på 68 990 dollar som ble notert under markedsrallyet mot utgangen av 2021.

Men det har gitt markedsaktørene grunn til en viss optimisme, spesielt med utsiktene til en nedgang i renteøkningene i år, og sjansen til å se kjøp fra større aktører.

I mellomtiden beveger det seg noe på den regulatoriske siden: etter EUs godkjenning av MiCa-lovforslaget, har den britiske regjeringen lagt planer for å overvåke aktiviteten i kryptovalutamarkedet og har lovet "robust" regulering av kryptoaktiva i kjølvannet av volatiliteten.

Svakest avkastning i januar

På den annen side er rangeringen av de dårligst presterende ETFene i januar mye mer heterogen. Her finner vi instrumenter eksponert for naturgass, fremvoksende markeder som Pakistan og Tyrkia, og palladium.

Spesielt naturgassmarkedet led et stort tilbakeslag; i det amerikanske Henry Hub-markedet, som dedikerte ETF-er er eksponert for, var det et fall i spotverdi fra $3,52 til $2,65 per MMBtu (en million britiske termiske enheter) i januar.

I Europa derimot, var en mye mildere start på vinteren enn normalt en enorm hjelp til å få ned etterspørselen, viser data fra analysesenteret ICIS. Gassetterspørselen i europeiske land falt med 20 % i årets fjerde kvartal sammenlignet med gjennomsnittet de foregående fem årene. Dette brakte prisen på gass på TTF-markedet til €56 per megawattime 16. januar, i hovedsak nivået i september 2021.

Palladiums spotpris tapte 11 % i januar. Dette industrielle metallet har opplevd en bearish fase siden oktober 2022, og lider sammen med platina fra fremveksten av elektriske kjøretøyer, som vil tynge på fremtidig etterspørsel (siden, i motsetning til tradisjonelle forbrenningskjøretøyer, trenger de ikke disse metallene).

Til slutt tapte tyrkiske aksjer – som vant prisen for best presterende aktivaklasse i 2022 – mer enn 10 % i januar, deres bratteste fall på 10 måneder, muligens et resultat av at investorer tok fortjeneste etter at Borsa Istanbul doblet seg i verdi i fjor.

De største ETF-ene i januar

Månedlige endringer blant topp og bunnrangerte fond, henger ofte sammen med svært volatile og derfor risikable produkter, som bør spille en nøkkelrolle i porteføljen din for å sikre god avkastning over tid.

Som sådan inkluderer vi også en oversikt over de største europeisk hjemmehørende ETFene når det gjelder eiendeler, som kan være mer hensiktsmessig å vurdere blant kjernebeholdninger. Ytelsen i januar 2023 varierer fra 5,2 % for iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (EIMI), ned til iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (IEAC), som steg 1,6 %.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Valerio Baselli

Valerio Baselli  è Giornalista di Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer