Gullet glimrer igjen

En svekkelse hos dollaren og frykten for en amerikansk resesjon bidrar til lysere utsikter for edelmetaller og relaterte selskaper

Valerio Baselli 07.02.2023 | 16.08
Facebook Twitter LinkedIn

Oro

Federal Reserve hevet sitt målområde for federal funds-renten med 25 basispunkter til 4,5 %-4,75 % på møtet 1 februar, noe som reduserte størrelsen på økningen andre møtet på rad. Det er faktisk ingen tilfeldighet at gull og sølv gjør et sterkt comeback på radaren til investorer, som forventer en ytterligere nedgang i den amerikanske sentralbankens renteheving, med en medfølgende svekkelse av dollaren i valutamarkedet.

Styreleder Jerome Powell virket imidlertid resolutt; «vi har ennå ikke nådd rentetoppen», forklarte han på pressekonferansen, og «når vi kommer dit, vil vi bli der lenger enn markedene forventer, og kanskje vil vi gå lengre om nødvendig». Kort sagt er det mulig at Fed er villig til å risikere en økonomisk nedgang for ikke å miste kontrollen over prisutviklingen.

«Finansmarkedene har spådd en lavkonjunktur i USA i noen tid», sa James Luke, leder for metallstrategi i Schroders. Et typisk tegn som indikerer at resesjonen vil komme før eller siden, er de inverterte amerikanske rentekurvene».

Når vi ser tilbake, har gull en tendens til å prestere godt i absolutte og relative termer under amerikanske resesjoner, og gullaksjene har klart seg enda bedre.

Et urolig, men solid 2022

Kort sagt så finnes det mange faktorer som har påvirket markedet for gull blant investorer. Inflasjonen, for eksempel, toppet seg rundt midten av året og ser ut til å være på vei ned. «Geopolitiske spenninger og deglobalisering har fått mange ikke-vestlige sentralbanker til å diversifisere seg bort fra amerikanske dollar», forklarer Joe Foster, porteføljeforvalter, Gold Strategy hos VanEck.

«Sentralbankenes nettokjøp av gull gjorde 2022 til et av de sterkeste årene noensinne». People's Bank of China (PBOC) annonserte at de kjøpte 32 tonn gull i november, det er det første offisielle kjøpet foretatt av PBOC siden 2019. Det er kanskje også av denne grunn at det edle metallet - takket være en utvinning på slutten av året – klarte å fullføre 2022 til rundt 1 814 dollar per unse, nesten tre dollar over verdien ved begynnelsen av året.

«Selv om gullprisen endte stort sett flatt, var året langt fra rolig», fortsatte Foster. «Prisene falt fra en topp på $450 til laveste nivåer før de returnerte til samme nivå». Gull registrerte en maksimal nedgang på 11,3 % for året og stengte deretter praktisk talt uendret, en respektabel ytelse tatt i betraktning at S&P 500-indeksen trakk seg tilbake 18,1 % og Bitcoin falt 64,3 %.

Porteføljens rolle

Under de siste 50 årene, spesielt under finanskrisen i 2008, har gull gjort en god jobb med å stabilisere porteføljer. Selv i den nåværende økonomiske nedgangen har gull så langt vist sin stabiliserende effekt. Fra februar 2022 til januar 2023 steg gull 7 % mot euro, mens MSCI World tapte seg 13 % målt mot euroen. «Etter vårt syn – sier Jan Viebig, Global Co-CIO og Head of Multi-Asset i ODDO BHF AM – kan en gullallokering på opptil 10 % i en ren aksjeportefølje (forholdsmessig mindre i en blandet portefølje) ha en stabiliserende effekt på avkastning på porteføljen».

Sentralbankene har vært i kjøpemodus

Ifølge World Gold Council nådde sentralbankkjøpene av gull 673 tonn i 2022 alene, det høyeste nivået siden 1967. Noen av de største kjøperne av metallet har vært sentralbankene i India, Qatar og Usbekistan, samt til Tyrkia, Egypt, Irak, India og Argentina, alle land som åpenbart ønsker å bli mindre avhengig av dollar.

«Dette peker på en avtagende tillit til sikkerheten til tradisjonelle valutaer", kommenterte Ned Naylor-Leyland, investeringssjef for gull og sølv i Jupiter AM. «For det første har geopolitisk volatilitet og markedsvolatilitet ført til at mange sentralbanker har økt aksjene i dette metallet, som blir ansett som en trygg havn i tider med økonomisk uro. For det andre blir gull ofte sett på som en god langsiktig sikring mot inflasjon, og ettersom høye nivåer av inflasjon vedvarer, lagrer mange sentralbanker formuen sin i gull i stedet for kontanter.

Dessuten avslører denne massive etterspørselen også tap av tillit til institusjoner og myndigheter. «Det fine med gull er faktisk at det ikke krever tillit, i motsetning til penger utstedt av regjeringer», sier Naylor-Leyland. I et historisk øyeblikk når vi beveger oss mot en ny æra preget av deglobalisering og multipolare maktstrukturer, blir edle metaller til og med sett på som en apolitisk betalingsmekanisme, det siste eksemplet på dette var Ghanas kunngjøring av sin intensjon om å bruke gull i stedet for amerikanske dollar for å kjøpe olje.

«USA vil måtte reversere sin renteøkningspolitikk på et tidspunkt på grunn av pågående rekordhøye statsobligasjoner og mangel på kjøpere», fortsatte Jupiter-sjefen. «Når det skjer, bør reelle dollarkurser svekkes, og skape et støttende miljø for metallet i amerikanske dollar, lik styrken vi allerede har sett i gull denominert i andre valutaer».

«I år – fortsetter Luke – med styrkingen av gullprisene kan marginene vokse igjen. På kostnadsfronten opplever noen områder allerede betydelige nedganger. I sektorer som er mer motstandsdyktige mot endringer, som arbeidskraft, forventer vi at kostnadsveksten vil avta etter de kraftige økningene som er registrert etter pandemien, spesielt i Nord-Amerika og Australia. For det andre forblir gullprodusentaksjer billige på lang sikt og investorer forblir massivt underposisjonert».

Generelt, mens avkastningen av fysisk gull og aksjene til selskaper som utvinner og handler gull er korrelert på lang sikt, er de ikke alltid det på kort sikt. Enkelt sagt, jo mer prisen på gull stiger, jo billigere blir det å grave etter gullforekomster. Gruveaksjer kan gå betydelig opp når gull går opp, men det er ikke alltid tilfelle.

 

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
AuAg ESG Gold Mining ETF7,64 USD3,73

Om forfatteren

Valerio Baselli

Valerio Baselli  è Giornalista di Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer