ECB holder fast ved sin rentestrategi

Den europeiske sentralbanken mener at høy kjerneinflasjon vil vedvare

Jocelyn Jovene 02.02.2023 | 18.17
Facebook Twitter LinkedIn

lagarde 

Den europeiske sentralbanken (ECB) opprettholdt sin markedstilnærming til tross for et fall i kjerneinflasjonen ved å heve referanserenten med 50 basispunkter (0,50 %).

«Styrelsesrådet vil holde kursen ved å heve renten betydelig i et vedvarende tempo og holde dem på nivåer som er restriktive nok til å sikre en rask tilbakevending av inflasjonen til sitt mellomlangsiktige mål på 2%,» kom det frem i en pressemelding.

«Renten på hovedrefinansieringsoperasjonene og renten på den marginale utlånsrenten og innskuddsrenten vil økes til henholdsvis 3,00 %, 3,25 % og 2,50 %, med virkning fra 8 februar 2023,» sa ECB.

Banken kunngjorde også at programmet for kjøp av eiendeler vil reduseres med 15 milliarder euro per måned i gjennomsnitt fra begynnelsen av mars til slutten av juni 2023.

«Enda en renteøkning på 50 basispunkter var forventet og fullt priset inn av markedene», skrev økonomer hos Danske og rentespesialister i et notat i forkant av beslutningen.

Bevegelsen kommer mens andre store sentralbanker fortsetter å stramme inn pengepolitikken.

Den amerikanske sentralbanken og Bank of England hevet sine styringsrenter med henholdsvis 25 og 50 basispunkter.

Siden siste ECB-renteøkning i desember har de økonomiske utsiktene blitt bedre.

Den siste ledende PMI-indikatoren, publisert 24. januar, indikerte nylig at risikoen for resesjon hadde avtatt noe.

«Begynnelsen av 2023 har sett eurosonens forretningsaktivitet øke litt», sa S&P Global i en pressemelding.

«Med bedre enn forventet harde data for 4 kvartal og lavere energipriser, vil styret mest sannsynlig se mer positive vekstutsikter på kort sikt sammenlignet med sine anslag for desember», skrev økonomer hos Morgan Stanley i et notat.

Inflasjonsraten steg fra 10,1 % i november til 9,2 % i desember, fortsatt godt over 2 %-nivået som ECB hadde som mål for å oppnå prisstabilitet.

Dette høye inflasjonstallet skyldes hovedsakelig økningen i matvare- og energiprisene, på henholdsvis +16 % og +16,3 %.

Mens beslutningen i desember skremte markedene noe, ble dagens beslutning godt tatt imot.

 

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Jocelyn Jovene

Jocelyn Jovene  er redaktør i Morningstar Frankrike. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer