Hvilken fondstype burde jeg velge?

Å velge riktig type fond har stor innvirkning på din langsiktige avkastning. Vi ser nærmere på aktive og passive fond  

Monika Dutt 11.01.2023 | 12.58
Facebook Twitter LinkedIn

 multicoloured arrows

Når du velger fond, hvordan vet du om du skal gå for et aktivt forvaltet fond eller et billigere indeksfond? Bør du stole på en stjerneforvalter eller velge det passivt forvaltede fondet som følger indeksen? Svaret kan avhenge av ulike forhold, slik som tidshorisont, spareformål og risikoappetit.

Uansett, la oss anta at du har gjort ditt valg. Du har valgt et aktivt forvaltet fond for europeiske aksjer. Hva er sjansene for at fondet vil overgå sammenlignbare passivt forvaltede fond? Og hva er sannsynligheten for at fondet vil overleve på sikt uten å bli slått sammen med et annet fond? Morningstar-analytikere bruker mye tid på denne problemstillingen og det er derfor vi har kommet opp med flere verktøy for å hjelpe investorer foreta gode investeringsvalg basert på omfattende dataanalyse.

Et av disse verktøyene er vårt eget barometer for aktive/passiv forvaltning som måler ytelsen til aktive fond i forhold til de respektive passive løsningene. For å finne ut hvor mange fond som faktisk er vellykkede, undersøker Morningstar nesten 30 000 individuelle fond i Europa, Asia og Afrika-kategorier med kombinert forvaltningskapital på rundt 10 trillioner euro, som tilsvarer rundt 75 % av det samlede fondsmarkedet. "Vellykket" betyr her at fondet gikk bedre enn sammenlignbare fond og gjorde det bedre enn det gjennomsnittlige passive fondet i samme periode.

Passive fond ligger foran

Og hva sier barometeret? Samlet sett er aktive fond sin langsiktige suksessrate lav. De siste ti årene har den vært under 23 % i to tredjedeler av de undersøkte kategoriene. I bare tre av 42 aksjekategorier overlevde flertallet av aktive fond, og overgikk gjennomsnittet av sine passive forvaltede motparter.

Og det gjelder ikke bare aksjefond. Aktive fonds suksessrate innen rente-, allokerings- og eiendomskategoriene var også lave. I løpet av de siste ti årene, i de 21 kategoriene vi studerte, klarte færre enn én av fem å både overleve og utkonkurrere gjennomsnittet for den sammenlignbare gruppen med passive fond.

Grafikken ovenfor viser tydelig at suksessratene til fondene avtar over tid. Ifølge Morningstar-analytikerne Monika Dutt og Dimitar Boyadzhiev, reduseres sannsynligheten for å finne et aktivt fond som både overlever og vinner med lengre investeringshorisonter.

Overlevelse hjelper suksess

Likevel presterer aktive fond bedre i noen kategorier enn andre. Global Equity Income, Hong Kong og Taiwan Large-Cap, og UK Equity Income & UK Mid-Cap Equity-fond har alle konsekvent overgått gjennomsnittet av sine passive forvaltede konkurrenter. Mer enn halvparten av de aktive midlene som var tilgjengelige for investorer i disse kategoriene for et tiår siden, overlevde og overgikk sin gjennomsnittlige passive motpart i tiåret som fulgte.

Store selskaper i Storbritannia har hatt en suksessrate på 42 % de siste ti årene og 25 % de siste 20 årene. Hovedproblemet i denne kategorien er fondenes overlevelse. Overlevelsesraten for aktive fond synker betydelig over tid: Omtrent 93 % av aktive fond overlevde i den siste ettårsperioden, men bare 36 % i den siste 20-årsperioden.

Ser vi på overlevelsesrater de siste ti årene, var prosentandelen av aktive forvaltere som både overlevde og presterte 4,5 % for Global Large-Cap Blend og 14,6 % for Europe Large-Cap Blend.

Dutt og Boyadzhiev forklarer at sammenligning av "dødelighet" mellom aktive og passive fond viser at sistnevnte hadde en bedre sjanse til å overleve på lang sikt.

"Overlevelsesrater er positivt korrelert med sjansene for å lykkes. Hovedårsaken til svikt i aktive fond er deres mangel på levedyktighet, som ofte skyldes dårlig ytelse," sier forfatterne.

Fokus på avgifter

Hva kan investorer lære av dette? For det første å fokusere på gebyrer, sier analytikerne våre. Sammenlignet med aktive fond har passive fond en tendens til å være betydelig billigere, noe som gjør dem vanskelige å slå på lang sikt. For det andre har aktive ledere større sjanse for å lykkes i noen kategorier enn andre.

Metodikk

Aktiv/Passiv-barometeret vurderer aktive fond mot en gruppe passive fond, i stedet for mot en gratis-indeks. Den rangerer aktive fond etter kategori ved begynnelsen av rapporteringsperioden for bedre å simulere hvilke fond en investor ville ha valgt på det tidspunktet. Barometeret undersøker også hvordan en gjennomsnittlig valutaenhet investert i ulike typer aktive fond har prestert sammenlignet med en gjennomsnittlig valutaenhet i passive fond.

 

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Monika Dutt  analyserer børsfond og indeksfond hos Morningstar.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings