Hvorfor vi har kuttet i estimatene for Tesla-aksjen

Den amerikanske elbilprodusenten innfridde ikke salgsforventningene i 2022, men vi ser likevel en sterk oppside i aksjen

Seth Goldstein, CFA 05.01.2023 | 13.20
Facebook Twitter LinkedIn

Tesla in shop window

 

Tesla-aksjen (TSLA) falt med 14 % da tallene for leverte biler ble sluppet av den amerikanske elbilprodusenten. Dette var rundt 430 000 færre enn Reuters la til grunn i deres konsensusestimater. Vi tror markedet også reagerer på at Tesla har produsert kun 34 000 biler mer enn de leverte i fjerde kvartal, noe som fører til bekymring for om selskapet ser avtagende etterspørsel etter kjøretøyene sine.

 

Imidlertid økte leveransene i fjerde kvartal 2022 fortsatt med 31 % sammenlignet med 2021, noe vi ser på som et tegn på at etterspørselen fortsatt er til stede og selskapet har vekstmuligheter i nøkkelmarkeder. Følgelig anslår vi at Tesla vil levere 1,6 millioner kjøretøy i 2023, en vekst på 24 %.

 

Med dagens kurs ser vi på aksjen som vesentlig undervurdert, med aksjehandel i 5-stjerners territoriet noe som er litt mindre enn 50 % av vårt reelle verdiestimat. Morningstars langsiktige vurdering av aksjen forblir derfor den samme. Vi anslår over 5 millioner kjøretøy innen 2031 når Tesla lanserer Cybertruck og en ny rimelig kjøretøyplattform. Vi antar også at kostnadsreduksjoner fører til marginøkning for Tesla i tiden fremover.

 

Grunnet usikkerhetsmomentene hos Tesla, modellerte vi et nedsidescenario med et estimat for virkelig verdi på $90 per aksje. Dette scenariet forutsetter langsiktige leveranser på bare 2 millioner biler per år ettersom økt konkurranse begrenser fremtidig vekst og tvinger Tesla til å kutte prisene.

 

Vi legger til grunn at kostnadsreduksjoner ikke vil realiseres, noe som fører til redusert fortjenestemargin. Vi tar også utgangspunkt i at programvarevirksomheten for autonom kjøring ikke har noen egenverdi per i dag samt at det beregnes liten vekst for forsikringsvirksomheten og ingen verdi for Teslas tilleggsvirksomheter slik som bildet er nå. Ettersom Tesla-aksjen handles til bare 15 % over forventet pris i vårt «nedsidescenario» så øyner vi samtidig en sterk oppside til aksjen gitt at dårlige markedsnyheter allerede er blitt priset inn.

 

 

 

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Tesla Inc196,81 USD0,00Rating

Om forfatteren

Seth Goldstein, CFA  er aksjeanalytiker hos Morningstar.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings