Hvordan håndtere en resesjon?

Det er gjerne svært vanskelig å forutse en resesjon, slik at det mest fornuftige investorer gjør er å ha en strategi klar for økonomiske krisetider

Fernando Luque 19.12.2022 | 14.30
Facebook Twitter LinkedIn

World Downturn

2022 har vært et krevende år på mange måter, gjennom økt inflasjon, krigen i Ukraina og generell markedsuro. Renteoppganger og et endret økonomisk landskap har også skapt usikkerhet rundt privatøkonomi og fremtiden for mange forbrukere og selskaper.

I denne artikkelen går vi gjennom noen konkrete tips som kan gjøre det enklere å navigere lunefulle finansielle farvann, enten du har et konkret sparemål eller ønsker å sikre deg best mulig for svingninger i markedet. Mike Coop, som er Chief Investment Officer for Europa, Midtøsten og Afrika hos Morningstar Investment Management har bidratt med råd for deg som vil sikre porteføljen din best mulig når det stormer som verst i markedet.

En av de største bekymringene investorer vil stå ovenfor i 2023, er muligheten for en verdensomspennende resesjon. En global økonomisk krise vil ha påvirkning på både investeringsmarkedet og hverdagen til et stort antall mennesker ettersom resesjoner påvirker selskapenes inntjening, verdier og lånemuligheter.

 

Forsyningskjeder og et håp om forbedring

 

Til tross for dette finnes det også lyspunkt nå som vi snart vinker farvel til 2022. Problemene relatert til global varetransport og forsyningskjedene, som preget fjoråret og 2020, ser ut til å bedre seg. Dette har ført til lavere fraktpriser, noe som kan virke prisdempende på lengre sikt, og som i neste omgang vil være med på å holde inflasjonsnivået nede. Analytikere hos Morningstar anslår det er stor sannsynlighet for at inflasjonen vil gå tilbake til normale nivåer i løpet av 2023, og at den til og med kan falle under inflasjonsmålet til Fed innen 2024.

 

Ha fokus på målet

 

Noe av det viktigste du som investor kan gjøre er å ha en klar målsetning og fokusere på dette økonomiske målet. Coop argumenterer for at disse målene kan endre seg underveis og at det er helt i orden. Det viktigste er å forholde seg til en konkret plan, hvor du har en fastsatt tidsramme, enten det gjelder for arbeid eller investeringer. I bunn og grunn; fokuser på målene dine, og ikke prøv å forutse markedet. Dette er relevant enten du sparer i aksjefond eller enkeltaksjer, det er svært vanskelig om ikke umulig å «time markedet», derfor vil en strategi hvor man handler fondsandeler og aksjer med jevne mellomrom over tid være det beste valget for de fleste private investorer.

 

Hold kursen med en veldiversifisert portefølje

 

En balansert portefølje handler om å ha et bevisst forhold til risiko hver gang markedet går inn i en periode med usikkerhet. Tanken er nettopp at en bredere eksponering mot flere ulike sektorer vil begrense større tap med mindre hele markedet går ned. Ofte er det slik at mange investorer ikke sprer pengene sine tilstrekkelig og ender opp med en overeksponering mot enkeltsektorer, slik som teknologi, energi eller finansselskaper. Dette bidrar til at mange investorer tar unødvendig høy risiko og for de fleste vil det heller lønne seg å satse bredere på tvers av ulike industrier. I tillegg til bred eksponering i markedet så er det også lurt å plassere penger i forskjellige aktiva. Eiendom, obligasjoner, edelmetaller som gull eller sølv er andre valg for deg som vil redusere risiko.

 

Vær på utkikk etter billige investeringer for å høyne dine odds

 

Coop argumenter også for at «det er fordelaktig å favorisere aktiva som allerede reflekterer pessimisme om fremtiden ettersom disse er mindre sårbare for verdifall enn aktiva som er svært populære, har økt kraftig eller som er priset inn for beste mulig scenario og har derfor lav sjanse for å inntreffe» Innen aksjer så mener han at det er helt nødvendig å balansere eksponeringen mellom aktiva som er gunstig priset sammen med stabile aktiva slik som dominante selskaper med lav gjeldsgrad og varer og tjenester som alltid er etterspurte. Eksempler kan ofte finnes innen medisinske tjenester, energi og forbruksvarer.

 

Nedenfor finner du en kort oppsummering av nøkkelpunktene

 

  • For å oppnå investeringsavkastning så er du nødt til å ta risiko, kontanter vil mest sannsynlig forhindre deg fra å slå inflasjonsveksten over tid.

 

  • Økonomiske kriser er vanlige og oppstår i gjennomsnitt hvert syvende til tiende år, etterfulgt av et usikkert marked og deretter økonomisk fremgang.

 

  • Aksjer har en tendens til å gå i forkant av økonomien og ikke omvendt. De vil også gå i front før en eventuell bedring inntreffer. Dette gjør det svært krevende å bedrive markedsspekulasjon ettersom du trenger å tilpasse deg to ulike beslutninger samtidig som at du håndterer økt usikkerhet. Veldig få, om noen har denne evnen.

 

  • Aksjer har en tendens til å falle før og gjennom en resesjon ettersom inntjeningen til selskaper går ned og konkurser øker. Til tross for dette så har de alltid hentet igjen det tapte i årene som følger.

 

  • Obligasjoner har historisk sett gjort det solid, ettersom inflasjon og renter har en tendens til å synke. I dagens marked så er ratene og avkastningen fra obligasjoner høy nok til å sikre avkastning.

 

  • Tre årsaker til at investorer taper penger; 1) spekulative investeringer som ikke er basert på virkelige forhold, 2) eiendeler med høy gjeldsgrad og 3) salg av aksjer på bunnen grunnet frykt for videre tap.

 

 

 

 

 

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Fernando Luque

Fernando Luque  es el Senior Financial Editor de www.morningstar.es

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer