Tematiske fond – en erstatning for aksjer?

Tematiske fond kan fungere som et interessant porteføljeverktøy for aktive investorer som er på utkikk etter fremtidige vinnere. Disse kan generere en høy avkastning på kort sikt, men det gjelder å ikke sitte på disse for lenge.

Johanna Englundh 06.12.2022 | 9.34
Facebook Twitter LinkedIn

mann på stige

Når man prater om aksjefond løftes diversifisering ofte frem som en av nøkkelaspektene bak langvarig fremgang, og som sparer får du automatisk en eksponering mot en rekke ulike land eller bransjer avhengig av hvilken type fond du sparer i.

Det finnes flere fond som sikter seg inn på en betydelig mer konsentrert gruppe investeringer, noe som kan være et interessant redskap i en allerede velbalansert portefølje. Disse fondene kalles for tematiske fond og forsøker å utnytte ulike sekulære veksttema, slik som energiomstilling, kunstig intelligens, cannabis og banebrytende medisinske fremskritt.

Mange investorer leter etter fremtidens vinnere og tematiske fond kan være et verktøy for å få eksponering mot nettopp disse. Interessen for tematiske fond har skutt til værs de siste par årene og en rekke investorer fikk øynene opp for tematiske fond under pandemien.

Husk at det er viktig å benytte produkter på riktig måte og en del av dette er å se på tematiske fond som en erstatning for enkelte aksjetyper i stedet for den klassiske porteføljediversifiseringen som historisk sett har blitt benyttet i stor grad.

“Med tanke på at tematiske fond praktisk talt er motsatsen til en diversifisert portefølje, så skal de fungere som et tillegg snarere enn å erstatte eksisterende kjernebeholdninger. I selve verket kan mindre eksponeringer som et uttrykker et syn på et visst tema betraktes som en erstatning for individuelle aksjer”, mener Kenneth Lamont, senoranalytiker for passive strategier hos Morningstar.

Tre steg for å bli en fremgangsrik tematisk investor

Til tross for all entusiasmen knyttet til tematiske fond er det viktig å se ting i perspektiv. Historisk har tematiske fond prestert dårligere enn sine sammenlignbare indekser, og den konsentrerede karakteren hos tematiske fond har en tendens til å skape høyere volalitilitet i avkastningen. Det gjelder å være forsiktig og vite hva man begir seg ut på. For å være suksessfull må du som investor lykkes på tre områder:

Interessen for tematiske fond vokser dramatisk – og antall fond likeså

Interessen blant investorer for tematiske fond har økt kraftig de siste årene. Gjennom de siste ti årene frem til midten av 2022 har tematiske fond tredoblet sin andel av globale aksjefondtilganger fra 0,8% til 2,2%. Europa er for øyeblikket det største markedet for tematiske fond og står for 55% av fondets eiendeler for globale tematiske fond.

“En sterk utvikling, vedvarende tilsig og en overflod av nylanseringer drev den raske veksten”, konstanterer Kenneth Lamont. Samtidig illustrerer dette fenomenet med investorer som forsøker å jage trender i det sene stadiet av et “bull-marked”.

Global thematic fund asset growth

Antallet tematiske fond har også mangedoblet seg – gjennom 2021 som viste seg å være et rekordår, ble det lansert 589 nye tematiske fond globalt. Det er mer enn dobbelt så mange som før 2021 hvor tidligere rekord lå på 271 fond.

Mot slutten av 2021 fantes det totalt 2018 overlevende fond i vår globale database som passer inn i vår definisjon av et tematisk fond.

“Historisk sett har kapitalforvaltere hatt en tendens til å lansere fond i de senere stadiene av et ‘bull-marked’, etter at ulike trender har gjort seg gjeldende. Mønsteret er tydelig i diagrammet nedenfor som viser topper i fondlanseringer nære tidligere markedstopper”, sier Kenneth Lamont.

Global thematic launches and closures by year

Høy avkastning – om du lykkes å prise rett

Samtidig som at investorenes interesse for tematiske fond har økt dramatisk de siste årene så er sannsynligheten for å slå markedets sammenligningsindeks relativt liten. Når vi ser nærmere på data fra 2021 frem til slutten av fjoråret (2021) overlevde og overgikk mer enn halvparten av de tematiske fondene i vårt globale univers Morningstar Global Markets Index fra de siste tre årene. Imidlertidig synker de tematiske fondenes suksessrate til bare en av ti når vi kikker på den avsluttende 15-årsperioden.

Mer enn tre fjerdedeler av tematiske fond som var tilgjengelig for investorer i begynnelsen av den perioden har senere stengt ned. Fond som legger ned er i offentligheten assosiert med svak avkastning, såvel som store uttak, noe som tvinger frem salg av eiendeler i fondet.

European Thematic Fund Survival and Success Rates

Grafen ovenfor viser utfordringen som investorer i tematiske fond står ovenfor. Under korte perioder, for eksempel 2020, overlevde mange av disse fondene og gjorde det bedre enn globale aksjer, men under lengre perioder faller antallet som overlever og slår markedet. I den avsluttende femårsperioden overlevde mindre enn halvparten av disse fondene og overgikk indeksen. Dette tallet synker til kun 9% i løpet av de siste 15-årene.

Investorenes favorittema

Brede tematiske fond utgjør det mest populære temaet i Europa. Det største tematiske fondet i regionen inngår der: Pictet Global Megatrend Selection. Den spirende interessen for ESG-fond har også spredt seg til verden av tematiske investeringer, der vi kan se at mange temaer som sikter seg inn på ulike bærekraftstrender lykkes å lokke til seg en betydelig andel av kapitalen.

European Thematic AUM by Theme

Med hjelp av Morningstars flaggskipsplattform for investeringsanalyser og analyser, Morningstar Direct, kan du sortere frem egne lister med tematiske fond og analysere nøkkeltrender, slik som eiendeler og flyten i de globale tematiske fondenes landskap.

Abonner på vårt nyhetsbrev kostnadsfritt:

Mer her

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Johanna Englundh  er redaktør for Morningstar Sverige. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer