Artikkel 8-fond taper ytterligere 28,7 milliarder euro

Konsekvensene av SFDR er fortsatt synlige når man ser dypere inn i Morningstars strømningsdata for ESG. I en oppdatering for tredje kvartal 2022 trekker Hortense Bioy frem de viktigste trendene.

Hortense Bioy, CFA 07.11.2022 | 17.04
Facebook Twitter LinkedIn

SFDR

Etter at EUs Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) trådte i kraft i mars 2021, har kapitalforvaltere vært pålagt å klassifisere fond solgt i EU som Artikkel 6, 8 eller 9, avhengig av deres bærekraftsmål.

Ved utgangen av september rapporterte 33,6 % av EU-fondene at de «fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper» (Artikkel 8), mens 4,3 % hevdet å ha «et bærekraftig mål» (Artikkel 9). Resten er fond (Artikkel 6) som ikke integrerer noen ESG-karakteristika.

Når det gjelder aktiva, utgjorde Artikkel 8- og Artikkel 9-fond en større andel av EU-universet: 53,5% til sammen, fordelt på 48,3% for Artikkel 8-fond og 5,2% for Artikkel 9-fond.

H1

Mot et stadig utfordrende bakteppe av inflasjonspress, renteøkninger, en truende global resesjon og geopolitisk risiko etter Russlands invasjon av Ukraina, har Artikkel 8-fondene hatt en utstrømning på 28,7 milliarder euro i tredje kvartal. Dette er imidlertid mindre enn tallene fra forrige kvartal på 31,6 milliarder euro. Artikkel 8-fondene klarte seg også bedre enn Artikkel 6-fondene, som så forverrede utstrømninger på 62,1 milliarder euro i tredje kvartal.

I mellomtiden fortsatte investorer å øse penger inn i Artikkel 9-produkter, ettersom disse registrerte 12,6 milliarder euro i nettoinnstrømninger i løpet av de siste tre månedene, som er mer enn det dobbelte av innstrømningene i andre kvartal på 6 milliarder euro.

H2

Det mer positive bildet for Artikkel 9-fond er enda mer slående når man ser på organisk vekst, som måler veksten av strømninger i forhold til eiendeler. Den organiske vekstraten for Artikkel 9-produkter har vært den høyeste siden introduksjonen av SFDR og har holdt seg positiv i år. I mellomtiden sank organiske vekstrater for Artikkel 8- og Artikkel 6-fond dypere inn i negativt territorium.

H3

Til tross for netto utstrømning og fallende markedspriser, steg fondsmidlene i Artikkel 8 og 9 med nesten 3 % i tredje kvartal til 4,30 billioner euro, drevet av nylig lanserte og omklassifiserte fond. Til sammenligning falt eiendelene til Artikkel 6-fond med nesten 7 % i samme periode.

Klima, biologisk mangfold og sosiale faktorer blir hørt

Produktutviklingen avtok litt, med anslagsvis 137 Artikkel 8-fond og 52 Artikkel 9-fond lansert de siste tre månedene. Det er sannsynlig at dette tallet vil bli beregnet på nytt i fremtidige rapporter etter hvert som flere lanseringer blir identifisert og rapportert til Morningstar.

H4

Sammenlignet med andre kvartal utgjorde nylig lanserte Artikkel 8- og Artikkel 9-fond i tredje kvartal en mindre andel av de totale nye lanseringene av EU-fond, men deres markedsandel holdt seg over 50 % (56 %).

Kapitalforvaltere fortsatte også å utvide utvalget av Artikkel 8- og Artikkel 9-alternativer tilgjengelig for investorer når det gjelder aktivaklasse, markedseksponering, investeringsstil og tema.

Mens generelle ESG- og bærekraftsfokuserte produkter fortsatt utgjør hoveddelen av produktutviklingsaktiviteten, forble klimafond det desidert mest populære temaet blant nye produktlanseringer. 34 nye fond med klimatema kom inn på markedet, som spenner over alle klimainvesteringsstrategier. Fond med klimatema lar investorer redusere klimarisiko i porteføljer og/eller få eksponering mot selskaper som vil dra nytte av, eller bidra til, overgangen til en lavkarbonøkonomi.

Andre nye bærekraftige produkter retter seg mot en rekke miljømessige og sosiale problemstillinger, inkludert biologisk mangfold, sunt økosystem, matsikkerhet og helsetjenester.

Flere oppgraderinger, men også flere nedgraderinger

I tredje kvartal fortsatte kapitalforvalterne å oppgradere fond ved å forbedre ESG-integrasjonsprosesser, legge til bindende ESG-kriterier (inkludert karbonreduksjonsmål) eller, i noen tilfeller, fullstendig endre mandatet til strategien.

I det siste kvartalet identifiserte vi 383 fond som endret SFDR-status. 342 var oppgraderinger, hvorav de aller fleste (315) flyttet fra Artikkel 6 til Artikkel 8, mens syv ble oppgradert til Artikkel 9 fra Artikkel 6 og 20-fond ble omklassifisert til Artikkel 9 fra Artikkel 8. I mellomtiden har 41 blitt nedgradert til Artikkel 8 fra Artikkel 9.

Passive fond får en del av kaken

I mellomtiden fortsatte passive fond å vinne terreng i både Artikkel 8- og Artikkel 9-kategoriene, og nådde henholdsvis 8,9% og 24,3% ved utgangen av september, fra 8,7% og 23,0% tre måneder tidligere.

H5

Den større markedsandelen til passive Artikkel 9-fond kan delvis forklares med det økende antallet store indeksfond og ETF-er som følger EUs klimastandarder. Slike strategier utgjør for tiden rundt 75 milliarder euro, eller 18% av de totale eiendelene til Artikkel 9-fondene. Men etter hvert som kapitalforvaltere begynner å omklassifisere sine produkter til Artikkel 8, kan vi forvente at markedsandelen til passive Artikkel 9-fond vil synke.

TAGS
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Hortense Bioy, CFA

Hortense Bioy, CFA  er Global Head of Sustainability Research i Morningstar

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer