Europa er et hav av undervurderte aksjer

Flertallet av europeiske aksjer er undervurdert, ifølge statistikk fra Morningstar.

Robert van den Oever 17.10.2022 | 16.59
Facebook Twitter LinkedIn

Europe map

Investorenes tillit har falt til nivåer som vi ikke har sett siden starten av koronapandemien. Dette er ikke overraskende med tanke på risikobildet.

Høy inflasjon, stigende renter og eskalering av krigen i Ukraina er faktorer som er med på å øke sjansene for en resesjon i Europa. I 2022 har europeiske aksjemarkeder falt hvert kvartal, med et tap på mer enn 20% siden januar.

I et slikt markedsmiljø har investorer en tendens til å falle tilbake på kvalitetsaksjer med Economic Moat Rating på wide og narrow. Frem mot slutten av 2022 mener Morningstars equity market strategist Michael Field at markedet fokuserer for mye på det kortsiktige bildet og overser det langsiktige potensialet til aksjer. La oss se nærmere på sektorene.

Alle sektorer er undervurdert

Inflasjonen ligger på rundt 10% i europeiske land og forventes å være høy resten av vinteren. Det sentrale temaet for investorer fremover blir dermed hvordan de kan beskytte porteføljen sin mot inflasjon, og i verste fall: resesjon. I den pågående kampen for å få inflasjonen ned til rundt 2%, kan vi anta at sentralbankene vil fortsette å heve renten.

Investorer må nå se etter selskaper som tåler inflasjon. Innen hver sektor finner Morningstars aksjeanalytikere selskaper som kan håndtere stigende kostnader og beskytte lønnsomheten til selskapet. Disse aksjene tilbyr oppsidepotensial, selv fra deres nåværende verdivurderinger. 

Nåværende verdivurderinger gir alle de åtte sektorene som Morningstar dekker, oppsidepotensial i forhold til våre rettferdig verdi-estimat, hvor 75% av dekningen ligger i 4- og 5-stjerners territorium.

Dette er et helt annet bilde i forhold til i fjor, da halvparten av Morningstars europeiske aksjedekning var rettferdig verdsatt og 30% ble overvurdert.

Muligheter innen netthandel

Den sykliske forbrukersektoren har flere muligheter, hvor 80% av dekningen er rangert med 4 stjerner, og 60% er rangert med fem stjerner. Når vi ser på netthandel, er klesaksjer slik som Zalando (ZAL) og Inditex (ITX) undervurdert.

Pandemien førte til at matleveringsselskaper tiltrakk seg flere nye kunder. Men i år har stigende renter, inflasjon og strammere kapitalmarkeder for gjeldstyngede selskaper presset aksjekursene. Investorer må være selektive og se etter sterke balanser, en tydelig vei til lønnsomhet og robuste markedsposisjoner som leder eller på andreplass. Morningstars toppvalg i denne sektoren er Just Eat Takeaway (JET), som har en rangering på 5 stjerner.

Skifte mot defensiv

I år har det også vært et synlig skifte fra sykliske til defensive aksjer. Med økende usikkerhet har investorer strømmet til defensive forbruker- og forsyningsselskaper.

Forsyningsselskaper er en god sikring mot høy inflasjon, spesielt med dagens skyhøye energipriser. Sektoren led mindre tap enn det brede europeiske aksjemarkedet hittil i år og inneholder attraktive utbytteaksjer. Den nåværende etterfølgende median utbytteavkastningen er 4,7%, i tråd med det historiske gjennomsnittet. Toppvalget i denne sektoren er Centrica (CNA), Engie (ENGI) og RWE (RWE).

Ser vi på den defensive forbrukersektoren, har de store europeiske dagligvarebutikkene så langt vært i stand til å velte sine høyere kostnader over på kjøperne. I de kommende kvartalene vil kjøpsviljen bli ytterligere testet ettersom råvareprisene fortsetter å stige.

Drikkevareselskaper har så langt ikke lidd noen reell skade av inflasjon, men det kan endre seg dersom europeiske økonomier faller inn i resesjon. Bryggeriselskapet Anheuser-Busch InBev (ABI) er blant toppvalgene, sammen med Barry Callebaut (BARN), JDE Peets (JDEP) og Unilever (ULVR).

Hvorfor er europeisk energi undervurdert?

I energisektoren handles de integrerte oljeselskapene Shell (SHEL), BP (BP.) og TotalEnergies (TTE) fortsatt med betydelige rabatter på 20-25 % i forhold til Morningstars anslag for rettferdig verdi, selv etter nylige oppdateringer. Sammenligningen med amerikanske oljeselskaper som Chevron og Exxon, som er ganske eller svakt overvurdert, er bemerkelsesverdig.

En årsak kan være at virkningen av bærekraftige investeringer i Europa skader «Big Oil», med penger som strømmer inn i fond som undervekter oljeselskaper. Og europeiske investorer er mer skeptiske til de tradisjonelle energiselskapenes omstillingsstrategier for fornybar energi. Investeringene i innovasjon vil ta tid og er avhengig av finansiering fra fossilt brensel.

Rekordoverskuddene har gitt attraktive utbytter i energisektoren. Morningstars toppvalg er TotalEnergies. Det har ikke den høyeste utbytteavkastningen for øyeblikket, men selskapet har et godt oppsidepotensial gitt sin sterke balanse og kontantstrømmer.

Gjennomgangen ovenfor er ikke ment å være en anbefaling av kjøp eller salg. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. 

Sign Up for Morningstar UK Newsletters

Sign up here

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Centrica PLC133,30 GBX2,30Rating
Engie SA15,84 EUR1,54
Industria De Diseno Textil SA Share From Split31,16 EUR0,00Rating
Just Eat Takeaway.com NV1 276,00 GBX3,40Rating
RWE AG Class A32,49 EUR3,67Rating
TotalEnergies SE69,09 EUR2,05Rating
Zalando SE26,55 EUR0,11

Om forfatteren

Robert van den Oever  er redaktør hos Morningstar i Nederland.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer