5 grunner til at forsyningskjeden forbedres

Selv om situasjonen er mye bedre enn i 2021, føles det ikke slik for øyeblikket.

Michael Field, CFA 20.07.2022 | 18.55
Facebook Twitter LinkedIn

money shaped in boats

Det er vanskelig å argumentere for at de globale forsyningsproblemene forbedres, men for å parafrasere teologen Thomas Fuller: det er alltid mørkest før daggry.

Forsyningskjedene forbedrer seg sakte, og situasjonen er bedre nå enn da Morningstar sist så på dette problemet i september 2021.

Siden da har fraktprisene falt fra toppen ved slutten av 2021, og selv om forsinkelser og pålitelighet ovenfor tidsplaner forblir langt fra nivåene før pandemien, går det i en positiv retning. Lockdown-tiltakene som ble innført av regjeringene for å stanse korona-spredningene har så godt som opphørt, noe som betyr at produsentene er tilbake i drift uten avbrudd.

Mangelen på arbeidskraft som bidro til flaskehalser ved havner og distribusjonssentre synker totalt sett, og antallet transportarbeidere er nå tilbake på samme nivåer som før pandemien. I løpet av de siste to årene har kapasiteten innen sjøfrakt hentet seg inn igjen, mens den den manglende kapasiteten innen flyfrakt, som forsvant da passasjerflyene ble satt på bakken, er på vei tilbake. Alt i alt burde dette innebære en synlig forbedring av situasjonen fra andre halvdel av 2022.   

Grunner til å være optimistisk

1) Påliteligheten til sjøfrakten forbedres med reduserte forsinkelser, om enn fra et høyt 2021-nivå

2) De underliggende årsakene til forsyningskjedekrisen – nedstengninger, mandater for sosial distansering og mangel på arbeidskraft – har alle sett forbedringer de siste seks månedene

3) Fraktkapasiteten i sjø og luft øker gjennom 2022, noe som bør bidra til å redusere mangler, spesielt på øst-til-vest ruter

4) Fraktratene, som allerede er nede ved utgangen av 2021, blir anslått å skulle falle ytterligere i andre halvdel av 2022, noe som bør bidra til å fjerne presset fra den globale inflasjonen

5) Bilprodusenter styrker båndene med halvlederprodusenter og oppskalerer teknologi som en langsiktig løsning på manglene forårsaket av pandemien. Og halvlederlagrene gjenoppbygges sakte, ettersom produsentene drifter anleggene hardt og investerer i nye anlegg for å møte økt etterspørsel, som bør nå toppen i år

Noen forbehold

Dette betyr ikke at alle våre problemer i forsyningskjeden er løst.

Nylige undersøkelser av selskaper over hele EU, gjennomført av EU-kommisjonen, har pekt på mangel på materiell og utstyr som en begrensende faktor på produksjonen for 2022, noe som kan forårsake betydelige tilbakeslag for næringer som gjenoppstår. I tillegg vil det ta tid å fjerne flaskehalsene ved havnene rundt om i verden. Inflasjonspress drevet av stigende fraktrater er også et problem som vil ta betydelig tid før det forsvinner.

Mange kunder har blitt låst fast i langsiktige kontrakter til høye priser, og mange av disse kostnadene har blitt videreført til sluttforbrukeren gjennom prisøkninger på varer som fraktes. Dette forklarer i det minste en del av den nåværende inflasjonskrisen vi befinner oss i, hvor sentralbanker over hele verden setter opp renten i et forsøk på å dempe den økende inflasjonen.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Michael Field, CFA  Senior equity analyst for Morningstar

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer