Hvem er fienden? Risiko eller volatilitet?

I denne artikkelen gir Christine Benz deg en gjennomgang av forskjellen på risiko og volatilitet. 

Christine Benz 01.07.2022 | 15.59
Facebook Twitter LinkedIn

question

Hvordan har strategien din vært i tider med markedsnedgang?

  1. Jeg overfører mer penger til kontoen.
  2. Jeg holder fast på det jeg har.
  3. Jeg lar pengene mine stå urørt, men jeg er utrolig bekymret.
  4. Jeg tar ut pengene mine; jeg ville ikke være i stand til å tåle mer tap.


Vent et øyeblikk – ikke svar på det. Slike spørsmål er riktignok typiske standardspørsmål i spørreskjemaer som omhandler risikovurdering, og de har sine røtter i en velmenende idé: Hvis investorer handler de riktige investeringene, men selger de til feil tidspunkt fordi de ikke kunne håndtere prissvingningene, ville det vært bedre dersom de unngikk disse investeringene i utgangspunktet.

Mange spørreskjemaer som omhandler risiko er dessverre ikke særlig produktive. For det første er de fleste investorer dårlige dommere av egen risikotoleranse; de føler seg mer motstandsdyktige mot risiko (risk-resilient) når markedet går bra og blir mindre risikovillige (risk-averse) etter perioder med vedvarende tap.

Dessuten har slike spørreskjemaer en tendens til å sende feil budskap: at det er greit å blande egne følelser inn i investeringsprosessen. Effekten av å blande inn følelser kan ofte være at en nøye planlagt investeringsplan blir snudd om på hodet.

Det å ha fokus på investors respons på kortsiktige tap kan gi feilaktig sammenblanding av risiko og volatilitet. Og det som kanskje er det viktigste aspektet her er da å forstå forskjellen mellom de to begrepene – og fokusere på førstnevnte og ikke sistnevnte. Det er en nøkkelfaktor som kan sikre at du når dine økonomiske mål.

Hvilken forskjell utgjør det?

Skillet mellom risiko og volatilitet kan virke som et rent akademisk skille – et skille som kanskje bare finanseksperter krangler om, men som utgjør liten forskjell for den vanlige investor. De to begrepene brukes ofte om hverandre på investeringsarenaen, og det er også slik at disse begrepene – spesielt risiko – har ulik betydning for forskjellige mennesker.

Men som investor er det nyttig å skape et mentalt skille mellom volatilitet og risiko. Så, hva er de viktigste forskjellene? For det første omfatter volatilitet endringene i prisen på et verdipapir, en portefølje eller et markedssegment, både på godt (se 2019 til 2021) og vondt (se 2008 og mars 2020). Det er altså mulig å ha en investering med mye volatilitet, men som så langt kun har gått én vei: opp.  

Enda viktigere er det at volatilitet vanligvis refererer til prissvingninger i et verdipapir, portefølje eller markedssegment over en ganske kort tidsperiode – en dag, en måned, et år. Slike svingninger er uunngåelige når du våger deg utover bankinnskudd, pengemarkedsfond eller sparekonto. Dersom du ikke skal selge tidlig, vil ikke volatilitet være et problem. Volatiliteten kan til og med være din venn, og gjøre det mulig for deg å kjøpe mer av et verdipapir når det ligger på et lavt nivå, eksempelvis gjennom en månedlig spareavtale.

Den mest intuitive definisjonen av risiko er derimot sjansen for at du ikke vil være i stand til å oppfylle dine økonomiske mål og forpliktelser, eller at du må kalibrere målene dine på nytt fordi investeringspotten din kom til kort.

Når vi ser det slik, bør risiko være den virkelige bekymringen for investorer. Men hva med volatilitet? Det trenger man derimot ikke å være like bekymret for. Hva kan en reell risiko være? At du for eksempel må flytte inn til barna dine fordi du ikke har nok penger til å leve alene.

Det er imidlertid lett å se hvordan de to begrepene har smeltet sammen. Hvis du har en kort tidshorisont og du er i en volatil investering, kan det som er volatilt for en annen person være direkte risikabelt for deg. Det er fordi det er en reell risiko for at du kan bli nødt til å selge deg ut og realisere et tap når investeringen din er lav i verdi.

På den andre siden kan det hende at noen av de mest volatile investeringene (nemlig aksjer) kanskje ikke er like risikable for deg dersom de hjelper deg med å nå dine langsiktige økonomiske mål. Og det er mulig å unngå volatile investeringer fullstendig, men samtidig komme til kort, fordi dine trygge investeringer kun genererte lav avkastning. Du var for oppmerksom på den kortsiktige støyen og gikk glipp av den store risikoen i prosessen.

Hvordan kan du håndtere volatilitet og risiko?

Så, hvordan kan investorer fokusere på risiko samtidig som de har volatilitet på rett plass? Det første trinnet er å forstå at volatilitet er uunngåelig, og at du vil kunne utnytte det til din egen fordel dersom du har lang nok tidshorisont. Det å benytte en investeringsstrategi hvor du deler opp det totale investeringsbeløpet på tvers av periodiske kjøp – å kjøpe aksjer med jevne mellomrom gjennom en spareavtale – kan bidra til å sikre at du kjøper verdipapirer i en rekke markedsmiljøer, enten det føles bra eller ikke. 

Å diversifisere porteføljen din mellom ulike aktivaklasser og investeringsstiler kan også bidra med å dempe volatiliteten til en investering som er volatil på frittstående basis. Riktignok har obligasjoner og aksjer hatt en nedgang så langt i år; det er en av grunnene til at jeg har troen på at investorer bør holde fast på litt midler slik at de kan dekke kortsiktige utgifter.   

Det kan også være lurt å uttrykke dine reelle risikoer: dine økonomiske mål og sjansen for at du ikke har nok midler. De fleste av oss har et sentralt mål om å få en komfortabel pensjonisttilværelse; den tilsvarende risikoen er at vi kommer til kort og ikke har nok penger til å leve den livsstilen som vi ønsker. For de med barn er det ofte et mål å kunne betale for barnas utdanning, men risikoen er at du ikke sparer nok og at barnet ditt dermed må benytte seg av alternative finansieringskilder. Ved å identifisere mål og risikoer én etter én, kan du prioritere dem og også se på hva du ville gjort dersom du ikke nådde ett av målene dine.

Tenk også litt over hva som er en passende aksje-/obligasjon-/kontantmiks for hvert av disse målene/risikoene. Morningstar Lifetime Allocation Indexes eller et god-kvalitets livssyklusfond kan hjelpe deg med å benchmarke allokeringen av pensjonsaktiva. Dersom du har kort- eller mellomsiktige mål, vil en mer konservativ aktivaallokering være passende.

Til slutt bør du planlegge hvor mye penger du behøver til kortsiktige utgifter, og holde de borte fra volatilitetsmiksen. Jeg er en stor fan av å dele porteføljen inn i separate «buckets», og da spesielt å ha en «bucket» som inneholder kontanter som man forventer å ha behov for i løpet av de neste par årene. Ved å dele inn porteføljen din, der du har en del som er hellig og ikke utsatt for volatilitet eller risiko, kan du lettere tolerere svingninger i den langsiktige komponenten av porteføljen din.

Artikkelen er oversatt fra engelsk og ble opprinnelig publisert 17.06.2022 på morningstar.com

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Christine Benz

Christine Benz  er Morningstars direktør for personlig finans i USA og hun har forfattet bøkene "30-Minute Money Solutions: A Step-by-Step Guide to Managing Your Finances and the Morningstar Guide to Mutual Funds: 5-Star Strategies for Success

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer