De 10 beste selskapene å investere i nå

Underprisede aksjer i høykvalitetsselskaper er overbevisende investeringer for øyeblikket. Her tar vi en gjennomgang av de 10 beste selskapene å investere i akkurat nå. 

Susan Dziubinski 12.05.2022 | 9.55
Facebook Twitter LinkedIn

money

Investorer har møtt på mye usikkerhet i markedet så langt i år. Markedet er preget av mye risiko, blant annet inflasjon, stigende renter og geopolitisk uro. Både aksje- og obligasjonsmarkedet opplever tap.

I usikre tider har investorer ønsker om å investere i selskaper som gir en viss følelse av sikkerhet når det kommer til kontantstrømmer og selskapets fundamentale forhold. Det er her Morningstars «Best Companies to Own»-liste kommer inn i bildet. Selskapene som utgjør denne listen – 126 selskaper totalt – har betydelige konkurransefortrinn som vi mener er stabile eller voksende. Vi tror også at de beste selskapene har forutsigbare kontantstrømmer og ledes av lederteam som har en forhistorie med å ta smarte beslutninger angående kapitalallokering.

De beste selskapene er likevel ikke alltid de beste aksjene å kjøpe til enhver tid. Hvor mye en investor betaler for å eie et selskap er også viktig. Her fokuserer vi derfor på de 10 beste selskapene med de mest underprisede aksjekursene i dag.

De 10 beste aksjene hittil i mai 2022

De 10 mest underprisede aksjene fra vår liste over Best Companies to Own hittil i mai er følgende:

 1. Yum Kina (YUMC)
 2. Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM)
 3. Salesforce.com (CRM)
 4. Equifax (EFX)
 5. T. Rowe Price (TROW)
 6. Anheuser-Busch InBev SA/NV ADR (BUD)
 7. Adobe (ADBE)
 8. Veeva Systems (VEEV)
 9. Comcast (CMCSA)
 10. BlackRock (BLK)


Her kommer litt opplysninger om hvorfor vi liker hvert av disse selskapene til disse prisene, sammen med noen viktige Morningstar-beregninger. All data er fra 12. mai 2022.

Yum China (YUMC)

 • Pris/Rettferdig verdi: 0,44
 • Rettferdig verdi-usikkerhet: Middels
 • Moat-Trend: Stabil
 • Kapitalallokeringsvurdering: Standard
 • Bransje: Restauranter


Selv om den økende veksten av COVID-19-tilfeller har lagt press på den kinesiske restaurantsektoren, tror vi Yum China, som er den største restaurantkjeden i Kina, blir unødig straffet: Yum China-aksjen er 56% underpriset i forhold til vårt rettferdige verdi-estimat på 86 dollar. Morningstar senior analyst Ivan Su hevder at det er grunn til å være trygg på restauranter slik som Yum China (hvis merkenavn inkluderer blant andre KFC, Pizza Hut og Taco Bell), som har en størrelse som gir styrke i den kortsiktige prissettingen, som gir kundene større tilgang til robuste digitale bestillings-, leverings- og drive-through-alternativer, og som har et sunt balanseregnskap. «I kombinasjon med velkjent merkevare og en uovertruffen forsyningskjede, er Yum China satt til å være det selskapet som kommer best ut av den voksende fast-food bruken i kinesiske », konkluderer han.

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM)

 • Pris/Rettferdig verdi: 0,51
 • Rettferdig verdi-usikkerhet: Middels
 • Moat-Trend: Stabil
 • Kapitalallokeringsvurdering: Eksemplarisk
 • Bransje: Halvledere


Aksjen til verdens største dedikerte halvlederbrikkeprodusent, TSMC, har slitt så langt i 2022 grunnet makroøkonomisk usikkerhet og svake utsikter for smarttelefoner. Vi tror imidlertid at disse motvindene har ført til fristende inngangspunkt for aksjeinvestorer: TSMC-aksjen handles til en rabatt på 49% i forhold til vårt rettferdig-verdianslag på 171 dollar. «Vi forventer at etterspørselen etter databehandling med høy ytelse vil være den største vekstdriveren de neste fem årene», sier Morningstar analyst Phelix Lee. «I tillegg til at industri- og biletterspørselen forblir sterk, til tross for en lunken forbrukerutsikt. Vi forventer ikke at utstyrsleveranser vil skade vår femårige sammensatte omsetningsvekst på 16,5% per år» legger han til.

Salesforce (CRM)

 • Pris/Rettferdig verdi: 0,50
 • Rettferdig verdi-usikkerhet: Middels
 • Moat-Trend: Positiv
 • Kapitalallokeringsvurdering: Standard
 • Bransje: Programvare – Applikasjon


Salesforce har ikke vært immun mot støyen som teknologisektoren har opplevd hittil i år. Selv om leverandøren av cloud computing-løsninger for bedrifter sannsynligvis vil møte en nedgang i inntektsvekst på under 20% en gang i løpet av de neste årene, tror vi at pågående marginekspansjon vil gi en sammensatt inntektsvekst på mer enn 20% over en mye lengre tidshorisont. «Salesforce har satt sammen et front-office-imperium som de kan bygge videre på i årene som kommer», sier Morningstar senior equity analyst Dan Romanoff. Vi forventer at selskapet vil fortsette å dra nytte av kryss- og mersalg, pristiltak, internasjonal vekst og videre oppkjøp. «Vi tror Salesforce representerer en av de beste langsiktige veksthistoriene innen programvare», konkluderer han. Salesforce-aksjen er 50% underpriset ifølge våre mål.

Equifax (EFX)

 • Pris/Rettferdig verdi: 0,59
 • Rettferdig verdi-usikkerhet: Middels
 • Moat-Trend: Stabil
 • Kapitalallokeringsvurdering: Eksemplarisk
 • Bransje: Konsulenttjenester


Equifax, som er et av de ledende kredittbyråene i USA, møter sterk motvind ettersom svakheten i boliglånsmarkedet – og en påfølgende nedgang i forespørsler om boliglån - tar hardt på. Vi synes likevel at markedet er overdrevent strengt: Equifax-aksjen handles 41% under vårt rettferdig verdi-estimat på 325 dollar. «Vi mener at Equifax sitt Workforce Solutions-segment er differensiert og at det har en sunn vekst», sier Morningstar analyst Rajiv Bhatia. «Vi tror at segmentets grunnleggende faktorer er sterke. Dette er nå Equifax sitt største segment.»

T. Rowe Price (TROW)

 • Pris/Rettferdig verdi: 0,70
 • Rettferdig verdi-usikkerhet: Middels
 • Moat-Trend: Stabil
 • Kapitalallokeringsvurdering: Eksemplarisk
 • Bransje: Kapitalforvaltere


Selv om både aksje- og obligasjonsmarkedene har slitt hittil i 2022, opplevde T. Rowe Price markedstap i alle segmenter av virksomheten i første kvartal og kunne se netto utgående kontantstrømmer. «Likevel tror vi T. Rowe Price er den best posisjonerte av de USA-baserte aktive kapitalforvalterne under vår dekning», sier Morningstar strategist Gregg Warren. T. Rowe-aksjen er omtrent 30% underpriset i forhold til vårt nåværende rettferdig verdi-estimat på 165 dollar. «Firmaets størrelse og omfang av virksomhet, merkevarestyrke, konsekvente resultater av meravkastning blant de aktivt forvaltede fondene samt rimelige gebyrer skiller det fra resten», legger han til. Og med to tredjedeler av forvaltningskapitalen på pensjonskontoer, har T. Rowe også en seigere kundebase enn sine konkurrenter.

Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD)

 • Pris/Rettferdig verdi: 0,61
 • Rettferdig verdi-usikkerhet: Middels
 • Moat-Trend: Stabil
 • Kapitalallokeringsvurdering: Eksemplarisk
 • Bransje: Drikkevarer – Bryggerier


Bryggeren Anheuser-Busch InBev har en enorm global skala og regional tetthet. Selskapet har en historie med å kjøpe merkevarer med lovende vekstplattformer, for deretter å utvide distribusjonen samtidig som de nådeløst presser kostnader fra virksomhetene, noe som bidrar til selskapets eksemplariske kapitalallokeringsvurdering. «AB InBev har en av de sterkeste kostnadsfordelene i vår defensive forbrukerdekning og er blant de mest effektive operatørene,» sier Morningstar director Philip Gorham. Vi tror at markedet har undervurdert AB InBev-aksjen i lang tid; Aksjen handles til en rabatt på 39% under vårt rettferdig verdi-estimat på 90 dollar.

Adobe (ADBE)

 • Pris/Rettferdig verdi: 0,62
 • Rettferdig verdi-usikkerhet: Middels
 • Moat-Trend: Stabil
 • Kapitalallokeringsvurdering: Eksemplarisk
 • Bransje: Programvare – Infrastruktur


Et annet offer for det økte salget av teknologiaksjer i 2022 er Adobe, og selskapets aksje er priset med omtrent 38% rabatt etter å ha brukt store deler av 2021 på å være overpriset ifølge våre beregninger. Adobe er ledende innen programvare for innholdsproduksjon takket være Photoshop- og Illustrator-løsningene, som begge vises i det bredere abonnementsbaserte Creative Cloud. «Selv om noen investorer virker bekymret for konkurranse i den billigere prisklassen, tror vi Adobes dominans forblir uhindret», sier Morningstar senior analyst Dan Romanoff. Vi mener at de nyeste prisøkningene er fornuftige, gitt selskapets ekspanderende portefølje.

Veeva Systems (VEEV)

 • Pris/Rettferdig verdi: 0,58
 • Rettferdig verdi-usikkerhet: Middels
 • Moat-Trend: Positiv
 • Kapitalallokeringsvurdering: Standard
 • Bransje: Helseinformasjonstjenester


Veeva er den ledende leverandøren av skybaserte programvareløsninger innen biovitenskapsindustrien. Gitt dens teknologiorienterte virksomhet, har Veeva-aksjen blitt rammet i 2022 på bakgrunn av dette og er omtrent 42% underpriset i forhold til vårt rettferdig verdi-estimat på 275 dollar. «Vi mener dette er rettferdig pris på aksjen, gitt selskapets sterke fornyelsesrater, fortsatte utvikling av nye applikasjoner, økende gjennomslag hos eksisterende kunder, tillegg av nye kunder og ekspansjonsmuligheter utenfor biovitenskap», sier Morningstar analyst Dylan Finley. Vi tror selskapet kan utvide sin markedsledelse, og vi tildeler derfor selskapet en positiv Morningstar Moat Trend Rating.

Comcast (CMCSA)

 • Pris/Rettferdig verdi: 0,66
 • Rettferdig verdi usikkerhet: Middels
 • Moat-Trend: Stabil
 • Kapitalallokeringsvurdering: Standard
 • Bransje: Underholdning


Veksten i Comcasts kabelvirksomhet har avtatt, og vi forventer at den vil fortsette å avta ettersom flere kunder får tilgang til alternative fiber- og trådløst nettverk-løsninger. «Vi tror derimot at nedgangen i Comcast-aksjen antyder år med store kundetap – noe vi tror er usannsynlig», sier Morningstar director Mike Hodel. Comcast-aksjen handles til en rabatt på 34% under vårt rettferdig verdi-estimat på 60 dollar. I det siste kvartalet var kundefrafallet på et rekordlavt nivå, men antall nye tilkoblinger gikk derimot ned – som er en dynamikk vi forventer vil fortsette. På lengre sikt tror vi den faste trådløse trusselen mot Comcast er begrenset, og selskapet fortsetter å generere en sterk kontantstrøm og opprettholder en solid balanse.

BlackRock (BLK)

 • Pris/Rettferdig verdi: 0,65
 • Rettferdig verdi usikkerhet: Middels
 • Moat-Trend: Stabil
 • Kapitalallokeringsvurdering: Eksemplarisk
 • Bransje: Kapitalforvaltning


BlackRock er den største kapitalforvalteren i verden og fortsetter å rapportere om imponerende tilstrømninger av kapital, spesielt i lys av volatiliteten i aksje- og obligasjonsmarkedene. Til tross for selskapets motstandskraft, har BlackRock-aksjen fått merke det i år; aksjen er undervurdert med 35% i forhold til vårt rettferdig verdi-estimat på 930 dollar. «Et ekspanderende ETF-marked, forbedret aktiv fondsvirksomhet, bruk av ESG-investeringer, økt eksponering mot flere aktiva og alternativer samt pågående teknologiinnsats bør være driver for vekst», sier Morningstar strategist Gregg Warren. «Selv med fortsatt press på avgiftene og annen motvind i industrien har redusert den driftsmessige marginen som ligger i kapitalforvaltningsvirksomheten, ser vi fortsatt at BlackRock genererer justerte driftsmarginer i et intervall på 44-46% i løpet av de neste fem årene, sammenlignet med 44,4% i gjennomsnitt i løpet av 2017-2021», legger han til.

De beste selskapene å eie i 2022

Du kan se en oversikt over alle de 126 selskapene på vår liste over Best Companies to Own, i tillegg til en innsikt i metodikken vår som inkluderer definisjoner over de viktigste Morningstar-beregningene som er inkludert i denne artikkelen. Dersom du har spesifikke interesser kan du også gå nærmere inn på listene våre over Best International Companies to Own, Best Sustainable Companies to Own, eller Best Innovative Companies to Own

Artikkelen er oversatt fra engelsk og ble opprinnelig publisert på morningstar.com den 3.mai.2022. Tallene i denne artikkelen er oppdatert 12.mai 2022.

Vi gjør oppmerksom på at aksjene som er nevnt ikke er å anse som anbefaling om kjøp. Vi anbefaler at du tar kontakt med din rådgiver, og sikrer at din totale investeringsportefølje er i samsvar med dine sparemål og risikotoleranse.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Susan Dziubinski  Susan Dziubinski er direktør for innhold på Morningstar.com

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer