Indeksleverandører reagerer på russisk markedsuro

Indeksleverandører og kapitalforvaltere ekskluderer Russland

Ben Johnson, CFA 10.03.2022 | 18.29
Facebook Twitter LinkedIn

digital zero numbers

Den 2. mars kunngjorde indeksleverandørene MSCI og FTSE Russell at de ville ekskludere russiske aksjer fra sine hovedindekser, og skrev ned prisene til null i prosessen. De sa at landets verdipapirer ikke lenger er investerbare. Moskva-børsen er stengt, og børsene i London og New York har stanset handel med børsnoterte depotbeviser fra russiske firmaer. Hvis indeksleverandørenes kunder ikke kan handle aksjene, vil de ikke ha de i indeksen. Slik jeg ser det, er budskapet så sterkt som en indeksleverandør kan sende fra sin posisjon, på en effektiv måte: «Du er på egenhånd nå, og aksjemarkedet ditt er verdiløst.»

Det å forutse hva som kan bli det neste vil bare være synsing, men den umiddelbare innvirkningen på børsnoterte indeksfond og aksjefond med eksponering mot russiske aksjer blir stadig tydeligere.

Vurdere innvirkningen

Ifølge Morningstar Direct var det 150 ETFer og aksjefond med mer enn 0,5% av porteføljen deres som var investert i russiske aksjer per. 31. desember 2021. Den samlede verdien av disse fondenes russiske aksjebeholdning utgjorde nesten 17,5 milliarder dollar, noe som representerer 1,9% av deres totale eiendeler. Ved utgangen av februar 2022 hadde verdien av disse fondenes posisjoner i russiske aksjer falt mer enn 77%, til i underkant av 4 milliarder dollar, som tilsvarer 0,5% av aktivaene deres.

I løpet av de kommende dagene er det sannsynlig at disse fondenes finansiører vil skrive verdien av mange av disse aksjene ned til null. Vi har allerede sett noen bevegelser fra disse endringene. Den 3. mars endret BlackRock verdiene for sine russiske aksjebeholdninger, der handelen var stanset, til null. Netto aktivaverdien 4. mars per aksje for iShares MSCI Russia ETF (ERUS) var 0,06 dollar, som er ned 94% fra 0,93 dollar den 2. mars. Den 4. mars kunngjorde Amundi, Europas største kapitalforvalter, at de også ville begynne å skrive ned verdien av fondets russiske beholdninger til null inntil videre.

For de fleste investorers porteføljer vil effekten av avskrivningene av russiske aksjer være ubetydelig. Ved å benytte Morningstar Global Markets Index som en proxy for en diversifisert aksjeportefølje, kan vi se at russiske aksjer representerte – med markedsvekt – bare 0,21% av en 60/40 aksje-/obligasjonsportefølje per 31. desember 2021. De fleste investorers eksponering var sannsynlig fortsatt lavere enn dette.

Men noen fond og noen investorer vil merke en større innvirkning enn andre. Exhibit 1 viser de 10 fondene som hadde størst eksponering mot russiske aksjer per 28. februar 2022.

Exhibit 1

Ingen indekserte aksjefond vil bli like negativt påvirket som de fem ETFene som tilbyr ren eksponering mot russiske aksjer: VanEck Russia ETF (RSX), iShares MSCI Russia ETF, VanEck Russia Small-Cap ETF (RSXJ), Franklin FTSE Russia ETF (FLRU), og Direxion Daily Russia Bull 2X ETF (RUSL). Direxion-fondets skjebne er allerede avgjort. Selv om det aldri eide noen russiske aksjer direkte (det fikk eksponering via et totalavkastningsbytte), vil selskapet gjennomføre en likvidasjon av det den 18. mars. Historien for de resterende fire er mer komplisert.

Alle veddemål er avlyst

De resterende fire Russland-fokuserte ETFene har sluttet å akseptere nye innskudd fra investorer, og suspenderer etableringen av nye aksjer. Dette satte derimot ikke en stopper for markedsdeltakere fra å bruke de til spekulering. RSX og ERUS opplevde rekordhøye handelsvolumer i løpet av uken omkring 28. februar. Men 4. mars stoppet NEW York Stock Exchange handelen i ERUS, FLRU og RUSL. Kort tid etter kunngjorde CBOE at de ville stanse handelen med RSX og RSXJ.

Fastlåst, enn så lenge

Foreløpig sitter alle som eier aksjer i ERUS, FLRU, RSX eller RSXJ fast med dem. Det samme gjelder alle fond som eier russiske aksjer eller tilhørende depotbevis. Moskva-børsen er stengt, og handel med depotbevis er stanset på alle børser utenfor Russland.

Jeg forventer at flere kapitalforvaltere vil følge etter BlackRock og Amundis – og skrive om deres russiske eierandeler til null. Dette hjelper dem med å forvalte indeksporteføljene sine i den grad det vil løse potensielle problemer med Tracking Error når verdipapirene er fjernet fra disse fondenes referanseindeks. Det kan også hjelpe dem med å overholde regler angående den delen av porteføljen som er investert i illikvide eiendeler. Å anse disse eiendelene som verdiløse kan holde dem i samsvar med reglene.

Disse tiltakene vil påvirke noen av de store fondene. Exhibit 2 viser de 10 største fondene blant de 150 ETFene og aksjefondene som hadde mer enn 0,5% av porteføljene sine investert i russiske aksjer per 31. desember 2021.

Exhibit 2

Hva er det neste som skjer?

Det er ingen måte man kan forutse hva som kommer til å skje. På det ene ytterpunktet kan disse aksjene bli permanent svekket. Utenlandske eiere kan få rettighetene fratatt og miste alt. I motsatt ende kan russiske aksjer og depotbeviser gjenoppta handelen og bringes tilbake til hovedindeksene.

I tilfelle handelen gjenopptas, er det sannsynlig at indeksleverandører og kapitalforvaltere vil revurdere beslutningene og omskrivingene som de har gjort de siste dagene. For nå har investorer blitt servert med et gripende eksempel på risikoen som medfølger ved å investere i en autokratisk stat.

Til informasjon: Morningstar, Inc. lisensierer indekser til finansinstitusjoner som sporingsindekser for investerbare produkter, for eksempel børshandlede fond, betalt av finansinstitusjonen. Lisensavgiften for slik bruk betales av finansinstitusjonen basert hovedsakelig på totale eiendeler til det investerbare produktet. Klikk her for å se listen over investerbare produkter som sporer eller har sporet en Morningstar-indeks. Morningstar, Inc. bedriver ikke markedsføring, salg eller kommer med noen representasjoner angående hensiktsmessigheten av å investere i investerbare produkter som følger en Morningstar-indeks.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Ben Johnson, CFA  er direktør for global børsfondsanalyse for Morningstar og redaktør av Morningstars ETF-nyhetsbrev (utgitt i USA). 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer