Hvordan og hvorfor investere i obligasjoner

En grunnleggende introduksjon til obligasjonsinvesteringer.

Tom Lauricella 01.02.2022 | 9.33 Christine Benz
Facebook Twitter LinkedIn

pengesedler

Mange investorer føler at obligasjoner bør være en del av porteføljen. Men de fleste vet ikke hvordan de skal løse sine grunnleggende spørsmål om hvordan de skal gjøre det. Hvor mye av deres porteføljer bør investeres i obligasjoner? Bør man investere i individuelle obligasjoner eller obligasjonsfond? Hvilken blanding av ulike typer obligasjoner er best over tid?

Tidlig i 2019 gjennomførte Morningstar flere forum med folk som var interesserte i obligasjonsinvesteringer, og fant ut at obligasjonsinvesteringer kan være forvirrende for mange privatinvestorer. Forvirringen starter ofte med det faktum at dårlige økonomiske nyheter generelt sett er gode nyheter for obligasjonskurser og omvendt. Med andre ord, hvis grådighet får aksjer til å stige i verdi og frykt får dem til å gå ned, gjelder det motsatt for obligasjonskurser.

Stigende obligasjonspriser betyr også lavere avkastning (og omvendt!). Så i krisetider er investorer villige til å betale mer, og akseptere en lavere avkastning, i bytte mot den relative sikkerheten til obligasjoner. Og likevel, for en investor som ønsker å investere i et obligasjonsfond for inntekt, kan det være gode nyheter når obligasjonskursene faller og avkastningen stiger. Også forvirrende? Høyrente-selskapsobligasjonsfond kan fungere mer som aksjefond enn statsobligasjonsfond.

Men en smart allokering til obligasjoner kan utgjøre forskjellen mellom en portefølje med skumle opp- og nedturer som skremmer langsiktige investorer ut av aksjemarkedet, og gjør at en pensjonist mangler pengene som trengs for å betale regninger, og en mer stabil og diversifisert portefølje som kan levere resultatet en investor trenger for å betale sine utgifter.

En veldig kort introduksjon til obligasjonsterminologi

Det er to hovedbegreper som vil dukke opp igjen og igjen hva angår obligasjoner: durasjon og kredittkvalitet.

For en proff obligasjonsinvestor kan durasjon være en kompleks variabel. For de fleste andre er det lettest å tenke på durasjon som obligasjonens løpetid. Obligasjonsinvesteringer er generelt delt inn i tre segmenter: korte – obligasjoner med mindre enn to års løpetid, middels – obligasjoner med mellom to til ti års løpetid, og langsiktige - obligasjoner som forfaller om mer enn 10 år. Generelt er langsiktige obligasjoner mer utsatt for større kurssvingninger enn kortsiktige obligasjoner.

Kredittkvaliteten koker ned til obligasjonsutstederens evne til å betjene rentebetalingene/kupongene. Statsobligasjoner er anses generelt å ha den høyeste kvaliteten fordi regjeringer, inkludert kommuner, kan bruke skatter til å generere inntekter for å betjene gjelden, mens betjeningsevnen til et selskap avhenger av selskapets forretningsutsikter.

Du kan lese mer om obligasjoner i artiklene under, der vi har henvendt oss til et bredt spekter av Morningstars eksperter - fra våre erfarne spaltister for personlig økonomi til vårt investeringsteam. For nybegynnere har vi forklart det grunnleggende om obligasjonsinvesteringer trinn for trinn. Men mer erfarne investorer vil også finne verdifull innsikt om det å bygge obligasjonsporteføljer basert på Morningstars uavhengige research og kommentarer.

Del 2: What Role Do Bonds Play in a Portfolio?
Del 3: Bonds vs. Bond Funds
Del 4: To Index Bonds or Not?
Del 5: How Much of a Portfolio Should Be Invested in Bonds?
Del 6: What Kinds of Bonds Should I Hold?
Del 7: Bonds: Where Are We Now?
Del 8: How Should Bond Investors Position for What Comes Next?

Til orientering: Artikkelen er oversatt fra engelsk og ble opprinnelig publisert 17.06.2019 på morningstar.com.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Tom Lauricella  is the editor of Morningstar Direct.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer