For øyeblikket utføres det rutinemessig vedlikehold på nettstedet, og du kan derfor oppleve mindre periodiske tjenesteforstyrrelser. Vi setter pris på din tålmodighet.

3 ting investorer kan lære av Warren Buffett

Uansett om du er en uerfaren investor eller ikke, er det mye å lære av Warren Buffett.

Keonhee Kim 05.01.2022 | 8.36
Facebook Twitter LinkedIn

Warren Buffett

Ville du tatt imot investeringsråd fra en person som ble avvist av Harvard Business School, som spiller 12 timer bridge hver uke, og som drikker 1,7 liter Coca-Cola hver dag? Hva hvis jeg sa at den personen er Warren Buffett?

Warren Buffett er styreleder og CEO i Berkshire Hathaway (BRK.A/BRK.B). Buffett er 90 år og et fenomen når det gjelder investeringer. Selv om Berkshire er blant de 10 største selskapene i verden i dag, startet ikke selskapet som et diversifisert holdingsselskap. Det ble etablert som en tekstilprodusent og forble i stor grad dette til Buffett og hans investeringsselskap tok kontrollen i 1965. Siden den tid har Buffett ekspandert til andre industrier og foretatt diverse oppkjøp for å gjøre Berkshire Hathaway til det suksessrike konglomeratet det er i dag.

Berkshire har gjort en fenomenal jobb med å skape verdier over tid for aksjonærene, selv om avkastningene har haltet noe i forhold til det brede markedet de seneste årene. Flertallet samtykker i at Buffett fortsatt er en ypperlig investor med verdifull kunnskap.

Her er noen få ting investorer – uansett kunnskapsnivå – kan lære av Buffett. De som ønsker å lære enda mer kan lese Buffetts årlige aksjonærbrev og ta en titt på Berkshires årlige generalforsamling.

Ikke overbetal for aksjer, og vær tålmodig

Buffett har utallige investeringsregler – og filosofier. Men ingenting slår hans gylne regel: «Regel nummer 1 er å aldri tape penger. Regel nummer 2 er å aldri glemme regel nummer 1.»

Dette er kanskje en enkel regel å følge hvis du er en dreven investor som Buffett, men for resten av oss virker det å være et uoppnåelig mål. For å være ærlig, har Buffett selv gått på investeringstap, men det er en dypere sannhet ved denne gylne regelen: Fordi ingen investering er risikofri, bør tilnærmingen gi mening.

Det betyr et par ting. For det første bør du gjøre research – med andre ord, ha kunnskap om selskapene du investerer i. Ikke bli påvirket av en masse spekulasjoner, sier Buffett. Det å være en informert investor vil resultere i større avkastninger i det lange løp.

For det andre, forsikre deg om at du ikke overbetaler for en aksje. Isteden, ha en sikkerhetsmargin. Man kan sikre seg en sikkerhetsmargin hvis man kjøper en aksje som man mener handles lavere enn den fundamentale verdien. For eksempel, hvis du mener et selskap er verdt 50 USD per aksje, ved å kjøpe aksjen til en lavere pris enn 50 USD gir deg en sikkerhetsmargin, og den sikkerhetsmarginen blir større dess lavere kjøpsprisen er. Hvis du kjøper aksjen til 40 USD, da har du 10 USD i sikkerhetsmargin, tilsvarende en sikkerhetsmargin på 20%. Dette er veldig viktig fordi gir investorene fleksibilitet for å gjøre feil når man kjøper aksjer, og Buffett mener at dette prinsippet er selve bærebjelken for å oppnå investeringssuksess.

Når du har gjort din research og kjøpt aksjer i selskapene som tilbyr en sikkerhetsmargin, så bør du holde på dem. Tiden er din beste venn når det gjelder investeringer. Tålmodighet og det å øke porteføljen over tid ved hjelp av renters-rente-effekten, er en av de beste lærdommene vi kan få fra Buffett. Noen av Buffetts investeringer har vært i porteføljen hans i nesten 50 år. Han kjøpte See’s Candies i 1972 og kjøpte aksjer i Coca-Cola (KO) for mer en 1 milliard USD i 1988. Begge disse selskapene er fortsatt i Buffetts portefølje den dag i dag.

Favoriser selskaper som har moats (vollgraver)

Buffett har alltid søkt etter selskaper han oppfatter har konkurransefortrinn overfor konkurrentene.

Han har tidligere sagt:
«Nøkkelen til investering er ikke å vurdere hvor mye en industri vil komme til å påvirke samfunnet, eller hvor mye den vil vokse, men isteden avgjøre konkurransefortrinnet til selskapet og, viktigst av alt, hvor robust konkurransefortrinnet er. Produktene eller tjenestene som har brede, bærekraftige vollgraver rundt seg er de som vil gi belønning til investorene.» Fra han kjøpte Berkshire Hathaway har Buffett med stor suksess identifisert og forstått selskaper.

I Morningstar mener vi at economic moats (økonomiske vollgraver) er avgjørende i selskapsevalueringen fordi de forteller oss konkurransefortrinnet til selskapet overfor konkurrentene og hvor bærekraftige det fortrinnet er. Selskaper kan etablere mange forskjellige typer vollgraver, for eksempel kostnadsfortrinn eller immaterielle eiendeler som merkevare.

Hvis du er i tvil, velg indeks

Selv med de to første rådene til Buffett, er det ikke lett å investere i individuelle aksjer. Det kan oppta en god del tid å holde seg oppdatert på individuelle selskaper – og hvis du ikke er tilstrekkelig diversifisert, kan risikoen for tap være betydelig. Derfor er det siste rådet kanskje det beste av dem alle: Hvis du er i tvil, velg indeks.

Buffett har ved mange sammenhenger snakket varmt om indeksfond. I Berkshires aksjonærbrev i 2016 sa han følgende: «I løpet av årene har jeg ofte blitt spurt om investeringsråd, og i prosessen med å besvare disse spørsmålene har jeg lært en god del om menneskelig adferd. Min generelle anbefaling har vært å investere i et S&P 500 indeksfond som har lave kostnader.»

Indeksfond er designet for å følge utviklingen til en indeks, for eksempel S&P 500. Lav-kostnads indeksfond kan tilby diversifiserte porteføljer med mindre risiko enn investeringer i individuelle verdipapir. Et lav-kostnads indeksfond som dekker det brede markedet er en utmerket hovedbestanddel i enhver aksjeportefølje – det vil gi deg tilgang til hele aksjemarkedet i kun én investering. 

Artikkelen er oversatt fra engelsk og ble opprinnelig publisert på morningstar.com den 24.06.2021.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Keonhee Kim  Keonhee Kim is a writer for Morningstar.com

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings