For øyeblikket utføres det rutinemessig vedlikehold på nettstedet, og du kan derfor oppleve mindre periodiske tjenesteforstyrrelser. Vi setter pris på din tålmodighet.

ARK Innovation har sannsynligvis vært en skuffelse for de fleste investorer

Investorer flykter mot utgangene grunnet fondets mindreavkastninger hittil i år.  

Katherine Lynch 16.11.2021 | 15.04
Facebook Twitter LinkedIn

Ark boat

ARK Innovation ETF (ARKK) økte med 146 % i 2020 og ble rangert som det beste fondet i Morningstar-kategorien for mellomstore vekstselskaper.

Den iøynefallende avkastningen førte til at investorene strømmet inn i det børshandlede fondet. På et tidspunkt samlet ARKK inn 1 milliard dollar i uken.

Disse investorene sitter muligens nå med en følelse av skuffelse. Mens Morningstar US Market Index var opp 21,3 % i år frem til 31. oktober 2021, var ARK Innovation ned 3,8 %, mens det gjennomsnittlige vekstfondet for mellomstore selskaper økte med 15,6 %. ARKK er nå rangert som det fondet som presterer dårligst i kategorien.

Den gjennomsnittlige investoren i ARKK har sannsynligvis hatt en skuffende opplevelse. Relativt få fikk høstet inn fullt utbytte av den raske oppgangen i 2020. Ved starten av 2020 var det kun 3,2 milliarder dollar i fondet, og ved utgangen av året hadde beløpet økt til mer enn 10 ganger så mye; 34,4 milliarder dollar.

Mesteparten av innskuddene til fondet kom sent i 2020 og tidlig 2021, akkurat når fondets ytelse var på topp. Investorer tilførte mer enn 2 milliarder dollar i måneden, gjennom desember, januar og februar. I slutten av februar nådde fondets eiendeler en topp på 51,35 milliarder dollar.

Men så ble det motstrøm for ARKK. Fondet krasjet i februar da stigende obligasjonsrenter førte til salg av teknologiaksjer. I mai gikk den kraftig ned igjen ettersom teknologiselskapene falt.

Selskaper innen teknologi- og kommunikasjonstjenester står for mer enn halvparten av porteføljen til ARKK, og salgene rammet dermed ARKKs konsentrerte portefølje hardt. Fondet nådde et toppunkt i februar og har falt 37% frem til midten av mai, og har fortsatt ikke nådd tilbake til februar-nivåene.

Strømningene inn til fondet ble mindre, men holdt seg positive frem til april – som var første gang fondet registrerte et månedlig nettouttak siden oktober 2019. Uttakene tok seg opp i tredje kvartal. Dersom disse selgerne kjøpte seg inn i fondet i begynnelsen av året, fikk de en dyster avkastning.  

ARKKs siste 10 måneder er ikke en uvanlig historie. Frykten for å gå glipp av et fantastisk år for et fond kan føre til raske innskudd, og når fondet ikke klarer å gjenta historien begynner investorer å miste interessen. Investorer som mangler tålmodighet, lider ofte mest ved å kjøpe høyt og selge lavt etter en nedgang.

I mars skrev Morningstar-analytikerne Ben Johnson og Bobby Blue om vanskelighetene for ARKK fremover: «Etter en periode med fantastisk avkastning og en flom av innskudd, våkner kapasitetsbekymringene.» Fondets raske vekst førte til at fondet begynte å investere i store selskapsstørrelser og beholdt store innsatser i sine mindre porteføljeselskaper. ARKK eide minst 10% i 10 av de 55 selskapene i porteføljen i februar.  

Mesteparten av porteføljebeholdningene har tapt penger hittil i år. Per 31.oktober var 24 av 38 børsnoterte beholdninger i minus. (Fondet har 44 børsnoterte aksjer, men seks av de ble nylig børsnotert og har dermed ikke avkastning hittil i år.) Teladoc Health (TDOC) tapte 26,1%.

Zoom (ZM) steg 383% i 2020, men har falt med 19,6% hittil i år. Dårlige prestasjoner fra Zillow (ZG) (ned 23%) og Exact Sciences (EXAS) (ned 29%) hadde også negativ påvirkning på fondet.

Tesla (TSLA) fortsetter å prestere sterkt og styrker fondet, men enhver plutselig vending i selskapet vil føre til alvorlig skade for ARK Innovation. Tesla står for 11,19% av fondets eierandeler og er en av få beholdninger med positiv avkastning så langt i år.

ARKKs historie er ikke unik. Av de 18 fondene som steg mer enn 100 % i 2020, rangeres halvparten i den nederste halvdelen av sin kategori i år. Som Morningstars Jeff Ptak skrev i januar; «Hva kan du forvente av fond etter at de har økt 100 % eller mer i løpet av et år? Trøbbel, stort sett.»

Artikkelen er oversatt fra engelsk og ble opprinnelig publisert på morningstar.ca den 15.11.2021. Alle avkastninger er i NOK.

Data journalist og redaktør, Christopher Greiner, kan inneha posisjoner i investeringsprodukter omtalt i artikkelen.

TAGS
ETF
Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
ARK Innovation ETF40,04 USD-1,84Rating
Exact Sciences Corp36,06 USD-0,28Rating
Teladoc Health Inc27,03 USD-3,46Rating
Zillow Group Inc A30,13 USD-4,50
Zoom Video Communications Inc77,52 USD-0,03Rating

Om forfatteren

Katherine Lynch  is a data journalist at Morningstar

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings