ARK Innovation har sannsynligvis vært en skuffelse for de fleste investorer

Investorer flykter mot utgangene grunnet fondets mindreavkastninger hittil i år.  

Katherine Lynch 16.11.2021 | 15.04
Facebook Twitter LinkedIn

Ark boat

ARK Innovation ETF (ARKK) økte med 146 % i 2020 og ble rangert som det beste fondet i Morningstar-kategorien for mellomstore vekstselskaper.

Den iøynefallende avkastningen førte til at investorene strømmet inn i det børshandlede fondet. På et tidspunkt samlet ARKK inn 1 milliard dollar i uken.

Disse investorene sitter muligens nå med en følelse av skuffelse. Mens Morningstar US Market Index var opp 21,3 % i år frem til 31. oktober 2021, var ARK Innovation ned 3,8 %, mens det gjennomsnittlige vekstfondet for mellomstore selskaper økte med 15,6 %. ARKK er nå rangert som det fondet som presterer dårligst i kategorien.

Den gjennomsnittlige investoren i ARKK har sannsynligvis hatt en skuffende opplevelse. Relativt få fikk høstet inn fullt utbytte av den raske oppgangen i 2020. Ved starten av 2020 var det kun 3,2 milliarder dollar i fondet, og ved utgangen av året hadde beløpet økt til mer enn 10 ganger så mye; 34,4 milliarder dollar.

Mesteparten av innskuddene til fondet kom sent i 2020 og tidlig 2021, akkurat når fondets ytelse var på topp. Investorer tilførte mer enn 2 milliarder dollar i måneden, gjennom desember, januar og februar. I slutten av februar nådde fondets eiendeler en topp på 51,35 milliarder dollar.

Men så ble det motstrøm for ARKK. Fondet krasjet i februar da stigende obligasjonsrenter førte til salg av teknologiaksjer. I mai gikk den kraftig ned igjen ettersom teknologiselskapene falt.

Selskaper innen teknologi- og kommunikasjonstjenester står for mer enn halvparten av porteføljen til ARKK, og salgene rammet dermed ARKKs konsentrerte portefølje hardt. Fondet nådde et toppunkt i februar og har falt 37% frem til midten av mai, og har fortsatt ikke nådd tilbake til februar-nivåene.

Strømningene inn til fondet ble mindre, men holdt seg positive frem til april – som var første gang fondet registrerte et månedlig nettouttak siden oktober 2019. Uttakene tok seg opp i tredje kvartal. Dersom disse selgerne kjøpte seg inn i fondet i begynnelsen av året, fikk de en dyster avkastning.  

ARKKs siste 10 måneder er ikke en uvanlig historie. Frykten for å gå glipp av et fantastisk år for et fond kan føre til raske innskudd, og når fondet ikke klarer å gjenta historien begynner investorer å miste interessen. Investorer som mangler tålmodighet, lider ofte mest ved å kjøpe høyt og selge lavt etter en nedgang.

I mars skrev Morningstar-analytikerne Ben Johnson og Bobby Blue om vanskelighetene for ARKK fremover: «Etter en periode med fantastisk avkastning og en flom av innskudd, våkner kapasitetsbekymringene.» Fondets raske vekst førte til at fondet begynte å investere i store selskapsstørrelser og beholdt store innsatser i sine mindre porteføljeselskaper. ARKK eide minst 10% i 10 av de 55 selskapene i porteføljen i februar.  

Mesteparten av porteføljebeholdningene har tapt penger hittil i år. Per 31.oktober var 24 av 38 børsnoterte beholdninger i minus. (Fondet har 44 børsnoterte aksjer, men seks av de ble nylig børsnotert og har dermed ikke avkastning hittil i år.) Teladoc Health (TDOC) tapte 26,1%.

Zoom (ZM) steg 383% i 2020, men har falt med 19,6% hittil i år. Dårlige prestasjoner fra Zillow (ZG) (ned 23%) og Exact Sciences (EXAS) (ned 29%) hadde også negativ påvirkning på fondet.

Tesla (TSLA) fortsetter å prestere sterkt og styrker fondet, men enhver plutselig vending i selskapet vil føre til alvorlig skade for ARK Innovation. Tesla står for 11,19% av fondets eierandeler og er en av få beholdninger med positiv avkastning så langt i år.

ARKKs historie er ikke unik. Av de 18 fondene som steg mer enn 100 % i 2020, rangeres halvparten i den nederste halvdelen av sin kategori i år. Som Morningstars Jeff Ptak skrev i januar; «Hva kan du forvente av fond etter at de har økt 100 % eller mer i løpet av et år? Trøbbel, stort sett.»

Artikkelen er oversatt fra engelsk og ble opprinnelig publisert på morningstar.ca den 15.11.2021. Alle avkastninger er i NOK.

Data journalist og redaktør, Christopher Greiner, kan inneha posisjoner i investeringsprodukter omtalt i artikkelen.

TAGS
ETF
Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
ARK Innovation ETF44,38 USD-4,58Rating
Exact Sciences Corp65,35 USD-8,40Rating
Teladoc Health Inc13,55 USD-4,64
Zillow Group Inc Class A42,41 USD-2,97
Zoom Video Communications Inc60,24 USD-2,26Rating

Om forfatteren

Katherine Lynch  is a data journalist at Morningstar

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer