Hvor mye skal du betale for et solid selskap?

Du har altså funnet et solid selskap, men hvor mye er det verdt? Her er noen grunnleggende prinsipper og verktøy som kan hjelpe deg med å finne ut av akkurat det.

Jocelyn Jovene 01.11.2021 | 10.28
Facebook Twitter LinkedIn

Piggy Bank

Forrige uke snakket vi om hva som kjennetegner et "solid selskap". Solide selskaper er selskap som du ønsker å beholde på lang sikt. Men når du investerer i aksjer er det ikke kun de fundamentale faktorene du bør vurdere. For å kunne oppnå investeringssuksess er det avgjørende å være oppmerksom på verdsettelsen/verdivurderingen.

Det å finne ut hvor mye som er nok eller for mye når du kjøper et verdipapir, avhenger for det meste av to faktorer:
1) Egenverdien du estimerer, og
2) Prisen som markedet tilbyr.

Dersom faktaene dine stemmer, kan en verdsettelsesmodell gi deg en omtrentlig verdivurdering av et selskap. Finans er ikke en form for vitenskap; det er en kunst som for det meste bygger på subjektiv vurdering. Dette er grunnen til at et selskap kan ha ulike estimater av rettferdig verdi i ett og samme selskap.

Man regner vanligvis ut hvor mye kontanter et selskap vil generere over en viss tidsperiode (våre analytikere i Morningstar jobber etter en tidsramme på 10 år) og diskonterer dem deretter tilbake ved bruk av kapitalkostnaden (som også vil være avhengig av ditt eget estimat på hva som er den hensiktsmessige aksjepremien som du ønsker å få ved å eie aksjer).
Å vite hvor mye du kan betale «er der det blir veldig vanskelig, ettersom du ikke kan bygge modeller som analyserer disse selskapene med noen form for presisjon,» sier value investor Vitaliy Katsenelson.
Det er derfor du trenger noen grunnleggende prinsipper.

Sikkerhetsmargin

Et prinsipp du kan stole på er «margin of safety», som ble etablert av Benjamin Graham i hans banebrytende bøker Security Analysis og The Intelligent Investor. Han forklarer konseptet som differansen mellom markedsprisen og egenverdien til et selskap. Dersom du har noen feil antakelser i verdsettelsesmodellen din vil sikkerhetsmarginen være der for å beskytte kapitalen din. «Sørg for at du kjøper billig nok slik at du ikke taper penger dersom fremtiden ikke blir så lys som forventet,» sier Katsenelson.
Det å finne en sikkerhetsmargin er veldig vanskelig, spesielt for solide selskaper, ettersom de har en tendens til å være «dyrere» sammenlignet med resten av markedet.

Men det er også tider hvor markedet kan handle selv solide selskaper til (dypt) rabatterte priser, noe som gir investoren mulighet til å kjøpe solide eiendeler til en rimeligere pris. Det er nøyaktig det som skjedde i løpet av første kvartal i 2020, da verdensøkonomien og aksjemarkedene ble rammet av COVID-19 pandemien, eller i løpet av siste kvartal av 2018. Den globale finanskrisen i 2008 eller eurokrisen i 2010-2011 var også andre slike kjøpsmuligheter.

Normale tider

Sett bort i fra lavkonjunkturer og finanskrise; hvor mye betaler du for solide selskaper? Det er et vanskeligere spørsmål, men her kan du støtte deg på historikken.
De fleste solide selskaper har vært børsnoterte i lang tid. Det er ikke så vanskelig å sjekke hvor mye markedet har verdsatt dem, sammenlignet med resten av markedet, over en lengre periode.
Hvis du for eksempel ser på utviklingen i forholdet mellom pris og egenkapital, kan du få en følelse av når disse navnene ble attraktivt verdsatt og sjekke den fundamentale verdien de hadde på den tiden.
Hvis tilgjengelig, kan du også benytte Morningstar Rating for Stocks (stjernerating for aksjer)  for å se hvordan prisen på aksjen har utviklet seg over tid. Ettersom denne ratingen vurderer utviklingen av den rettferdige verdien av et selskap, estimert av Morningstars analytikere, kan du også identifisere attraktive verdsettelser. En aksje med 4 stjerner anses vanligvis som undervurdert. I tillegg kan du vurdere Morningstar Economic Moat-rating, som viser til selskapets konkurransefortrinn. Hvis selskapet er tildelt «Narrow» eller «Wide» economic moat, betyr det at selskapet har potensial til å avverge konkurranse i årene som kommer.

Alle disse verktøyene kan hjelpe deg med å spare litt tid. Men det viktigste er å alltid forstå selskapet som man ønsker å investere i. Les selskapets årsrapport og sørg for at du forstår forretningsmodellen og ledelsen, og at du er komfortabel med økonomien deres.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Jocelyn Jovene

Jocelyn Jovene  er redaktør i Morningstar Frankrike. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer