Hva er utbytteinvestering?

Hva er utbytteinvestering og hvordan gjør du det? Vi ser på strategien og risikoene som bør unngås.

Francesco Lavecchia 22.07.2021 | 9.30
Facebook Twitter LinkedIn

piggy bank on tightrope

Utbytteinvestering er ganske enkelt en strategi for å kjøpe aksjer som betaler utbytter. Dette gir deg en regelmessig inntektsstrøm fra investeringene dine, i tillegg til eventuell gevinst fra økte aksjekurser.

Det er mange gode grunner til å kjøpe utbytteaksjer:

  • Rekordlave renter og økte forventninger til høyere inflasjon kan medføre at renteinvesteringer ikke gir nok inntekt
  • Det garanterer en konstant kontantstrøm
  • Det gir langsiktige fordeler da utbytteakkumulering, spesielt i tilfeller med økende utbytter, kan være en viktig faktor for den totale avkastningen på investeringen din. I følge en Morningstar-studie med fokus på S&P 500-aksjene, står utbytteavkastningen for 16% av totalavkastningen i tiårsperioden 2010-2019.

Ikke glem at for å være kvalifisert til å motta utbytte, må du være registrert eier av aksjen og ha rettighetene, fordelene og ansvaret for eierskap, for eksempel stemmerett på selskapets generalforsamling.

Verdt å merke seg er at noen ganger blir en aksje referert til å handle på "ex-dato", noe som betyr den første børsdagen uten rett til å motta utbytte. Hvis du kjøper aksjer på ex-dato, mottar du ikke det siste utbyttet.

To hovedstrategier for utbytteaksjer

Det er to hovedstrategier når det gjelder å investere i utbytteaksjer:

  1. fokusere på en høy direkteavkastning (årlig utbytte i % av aksjekursen), eller
  2. fokusere på en høy utbyttevekst

Fokus på høy direkteavkastning er basert på å velge aksjene som har de høyeste utbyttene i % av aksjekursen. Denne tilnærmingen kan gi en høy belønning på kort sikt, men kan også være ganske risikabel. Risikoen er å bli fristet av de generøse utbyttene, noe som kan være uholdbart over tid og derfor kan du befinne deg i en utbyttefelle med en aksje som ikke lenger gir utbytte, hvilket kan påvirke totalavkastningen i porteføljen din negativt.

En potensiell utbyttefelle kan være hvis et selskap betaler et utbytte som stammer fra salg av en del av virksomheten mens kjernevirksomheten sliter, eller når et firma øker gjelden for å dekke utbyttet. En faktor som kan være nyttig å undersøke er utbyttedekningen, som indikerer om et selskap har råd til å betale utbytte.

En strategi som fokuserer på høy utbyttevekst, fokuserer på kvaliteten på selskapets drift og finansielle helse. Et selskap av høy kvalitet skal kunne øke fortjenesten uavhengig av den økonomiske trenden, mens sterk finansiell helse ofte betyr at et selskap har råd til å fortsette å betale utbytte på lang sikt. Verdt å merke seg er også at med slike stabile selskaper så selger vanligvis ikke aksjonærer engang hvis markedene stuper fordi de tror på selskapets langsiktige levedyktighet. Disse faktorene hjelper til med å forklare hvorfor denne typen aksjer ofte viser en høyere totalavkastning på lang sikt.

Hos Morningstar benytter vi oss av denne tilnærmingen når vi setter sammen Morningstar Dividend Yield Focus Index og Morningstar Dividend Select Portfolio. Prosessen til Morningstar Dividend Yield Focus Index, som har Morningstar US Market Index som utvalgsunivers, screener for utbyttebetalende selskaper med Narrow eller Wide Economic Moat og Fair Value Uncertainty Rating som ikke er Very High eller Extreme, samt en Morningstar Distance to Default score blant de 50% beste i sektoren. Jo høyere Distance to Default, desto lavere er blant annet sannsynligheten for at selskapet kutter eller suspenderer utbyttet.

Diagrammet nedenfor sammenligner Distance to Default og sannsynligheten for å kutte eller suspendere utbytte for amerikanske og ikke-amerikanske selskaper. Etter at disse filtrene er brukt, velger våre analytikere de 75 første selskapene med høyeste utbytter.

Distance to default

Morningstar Dividend Select Portfolio består av 20-40 aksjer som forventes å gi store, pålitelige og voksende utbytter. Målsettingen er å levere en gjennomsnittlig årlig totalavkastning på 8-10% i løpet av en markedssyklus. Tabellen nedenfor viser de fem porteføljebeholdningene med det laveste forholdet mellom pris og virkelig verdi (Jo lavere tall, under 1, jo mer attraktiv er aksjekursen, ifølge Morningstar sine analytikere.

top dividend stocks

1  The Fair Value Uncertainty Rating is based on the the characteristics of the business underlying the stock, including operating and financial leverage, sales sensitivity to the overall economy, product concentration, pricing power, exposure to material ESG risks, and other company-specific factors.

2  The Distance to Default is a quantitative measure of financial health. It gauges the likelihood that a company’s assets will fall below the value of its debt.

TAGS
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Francesco Lavecchia

Francesco Lavecchia  è Research Editor di Morningstar in Italia

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer