4 selskaper som er godt rustet for fremtiden

Den 8. mai markeres World Fair Trade Day og årets tema er #BuildBackFairer. Her er fire selskaper med lav ESG- og karbonrisiko som er godt rustet for fremtiden.

Christopher Greiner, CFA 07.05.2021 | 10.08
Facebook Twitter LinkedIn

Bærekraftig logo

Det er bred enighet om at klimagassutslippene verden over utgjør en betydelig risiko for alt liv på jorden og at utslippene må reduseres. Klimaendringer kan derfor i høyeste grad utgjøre en stor risiko for mange selskaper. Tilsvarende er miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring (ESG) materielle risikofaktorer som også kan påvirke selskapsverdiene. Morningstar og Sustainalytics jobber kontinuerlig med å tilby informasjon om blant annet ESG- og karbonrisiko, både på selskaps-, fonds- og overordnet porteføljenivå, for å gjøre det lettere for investorer å inkludere ESG- og karbonrisiko i sine investeringsprosesser.

Vi har benyttet Morningstar Direct til å finne selskaper med gode forutsetninger for å lykkes langt inn i fremtiden. Søkekriteriene var at aksjene må:

  • handles til en rabattert pris i forhold til estimert Fair Value.
  • ha ubetydelig karbonrisiko
  • ha lav ESG-risiko
  • ha Wide Economic Moat (bred økonomisk vollgrav).

 

Søket resulterte i fire selskaper: Cerner, InvoCare, Salesforce og ServiceNow (mer selskapsinformasjon finnes ved å trykke på lenkene i selskapsnavnene). Disse fire selskapene bør ha gode forutsetninger for å prestere solid i tiden fremover i et marked med stadig økende fokus på ESG og klimatiltak.

Underprisede selskaper med store konkurransefortrinn

Samtlige fire aksjer har 4 stjerner i Morningstar aksjerating per 04.05.2021. Det betyr at aksjene handles til en lavere kurs enn Fair Value-estimatene til Morningstar sine analytikere. Per 04.05.2021 handles aksjene til rabatter på mellom 28% og 12% i forhold til Fair Value-estimatene. Samtlige fire aksjer har middels usikkerhet i Fair Value-estimatene (skalaen for usikkerhet i Fair Value-estimatet er: lav, middels, høy, veldig høy, og ekstrem).

Alle de fire selskapene er tildelt Wide Economic Moat. Wide Economic Moat betyr at analytikerne i Morningstar vurderer at selskapet har store konkurransefortrinn som forventes å vare i mer enn 20 år. Videre medfører store konkurransefortrinn at selskapet antas å generere over gjennomsnittlig avkastning på investert kapital.

Cerner og InvoCare har stabile Moat trender. Salesforce og ServiceNow har positive Moat trender. Moat trenden beskriver hvordan selskapets konkurranseposisjon endres over tid, og kan være enten positiv, stabil eller negativ. Positiv Moat trend indikerer at selskapets konkurranseposisjon styrker seg. Stabil Moat trend indikerer at konkurranseposisjonen er stabil. Negativ Moat trend indikerer at konkurranseposisjonen svekkes.

liste med 4 aksjer

Konkurransedyktige på ESG- og karbonrisiko

Ubetydelig (negligible) karbonrisiko betyr ifølge Sustainalytics at selskapet vurderes å ha en veldig lav risiko tilknyttet overgangen til en lav-karbon økonomi. Samtlige fire selskaper har ubetydelig karbonrisiko og er derfor godt rustet til å konkurrere i fremtidens lav-karbon økonomi.  

Samtlige fire selskaper har ESG-risikoscore lavere enn 20. Det betyr at selskapene vurderes å ha lav ESG-risiko ifølge Sustainalytics. Til sammenligning er den gjennomsnittlige ESG-risikoscoren 29,10 for de 13 646 selskapene i kalkuleringsuniverset til Sustainalytics.

Legg spesielt merke til Salesforce som er rangert på en meget respektabel 200. plass (2. persentil) av totalt 13 646 selskaper, med hensyn til lavest ESG-risiko.

liste med 4 aksjer

La oss ta en titt på den relative ESG-risikoen til de fire selskapene i forhold til relevante konkurrenter.

Cerner er på en hederlig 2. plass blant 30 relevante konkurrenter, med hensyn til lavest ESG-risikoscore.

Salesforce og ServiceNow er på henholdsvis 4. og 30. plass blant 299 relevante konkurrenter.

InvoCare, med en 52. plass, er helt på gjennomsnittet blant 105 relevante konkurrenter. Legg allikevel merke til den lave gjennomsnittlige ESG-risikoscoren (14,36) til de 105 relevante selskapene. En gjennomsnittlig ESG-risikoscore på lave 14,36 indikerer at selskaper innen forbrukertjeneste-industrien (Consumer Services) er gode alternativer hvis du ønsker å investere i selskaper med lav ESG-risiko.

liste med 4 aksjer

Aksjesøket i denne artikkelen viser at det er mulig å finne relativt attraktivt prisede selskaper med langsiktige konkurransefortrinn og lav ESG- og karbonrisiko. Vi påminner allikevel om at denne opplistingen av enkeltaksjer ikke er en anbefaling om kjøp, da hver enkelt investor har ulik risikoprofil og forventning til fremtidig avkastning. Ta derfor kontakt med din rådgiver for vurdering av din totale portefølje.

Motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post

Registrer deg her

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
InvoCare Ltd11,10 AUD0,00Rating
Salesforce Inc272,19 USD0,10Rating
ServiceNow Inc714,77 USD-2,27Rating

Om forfatteren

Christopher Greiner, CFA  er data journalist i Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer