Flere fond forvaltes av Harald enn det er kvinnelige fondsforvaltere i Norge

Kvinner er underrepresenterte blant norske fondsforvaltere.

Christopher Greiner, CFA 11.03.2021 | 10.15
Facebook Twitter LinkedIn

kvinne- og mann symbol

Menn ved navn Harald er enten forvaltere eller medforvaltere i flere fond enn det er kvinnelige fondsforvaltere totalt, ifølge data fra Morningstar. Det er 22 fond som forvaltes/medforvaltes av menn ved navn Harald, mens det kun er 13 kvinner totalt som forvalter norskregistrerte fond.

Ruli Viljoen, Head of Manager Selection i Morningstar, sier: “Hvis 2020 blir husket for den globale pandemien, er det også mulig vi ser tilbake på 2020 som det året hvor minoritetsrettigheter ble løftet frem. Likestilling er langt ifra et nytt tema og over flere år har vi sett mange initiativer for å utjevne spillereglene. Men som gruppe er fortsatt kvinner underrepresenterte blant fondsforvaltere.»

Datagrunnlaget i denne artikkelen er basert på følgende søkekriterier i Morningstar Direct: Søk etter eldste andelsklasse av norskregistrerte fond. Søket filtrerte også bort fond markert som indeksfond. Deretter har vi luket bort fond hvis forvalternavn ikke fremvises i Morningstar Direct. Datagrunnlaget ble 325 fond og 180 fondsforvaltere.
Totalt var det 167 mannlige fondsforvaltere, og altså 13 kvinnelige fondsforvaltere. Det betyr 7% kvinner og 93% menn.

De 13 kvinnelige fondsforvalterne var forvaltere eller medforvaltere av til sammen 37 fond, tilsvarende 11% av de norskregistrerte fondene i datagrunnlaget vårt. Samtidig forvaltet menn ved navn Harald 22 fond, tilsvarende 7% av de norskregistrerte fondene.

Tabell med 2 søyler

Den totale forvaltningskapitalen i datagrunnlaget er 1155 milliarder kroner, hvorav kvinner var forvaltere eller medforvaltere av 143 milliarder kroner – tilsvarende 12% av den totale forvaltningskapitalen. Til sammenligning var menn forvaltere eller medforvaltere av 1070 milliarder kroner – tilsvarende 93% av den totale fondskapitalen.

Tabell med 2 søyler

Andelen av fondskapitalen forvaltet av kvinner faller til 8% hvis vi ekskluderer fond der kvinner hadde en mannlig medforvalter. Det var kun 86 milliarder kroner som var forvaltet ene og alene av kvinner. Tilsvarende var 1013 milliarder kroner forvaltet av kun menn. Med andre ord var 57 milliarder kroner forvaltet av både kvinner og menn.

Det var 14 fond hvor fondskapitalen ikke var registrert i vår database (1 fond forvaltet av en kvinne, og 13 fond forvaltet av menn).

Tabell med 2 søyler

Blant de tre største kapitalforvalterne i Norge, basert på forvaltningskapital, fant vi kun 2 kvinnelige fondsforvaltere av totalt 62. Hos DNB var andelen kvinnelige fondsforvaltere 2 av 29, tilsvarende 7%. Hos KLP og Storebrand fant vi ingen kvinnelige fondsforvaltere basert på datagrunnlaget vårt (hos KLP fant vi 13 forvaltere, hos Storebrand 20).

Hva med Europa?

I Storbritannia var det flere fond som ble forvaltet av menn som kalles «Dave» enn det var kvinnelige fondsforvaltere totalt. 68 fond ble forvaltet av Dave eller David, mens det totalt var 45 kvinnelige fondsforvaltere i Storbritannia. Disse 45 kvinnene forvaltet totalt 95 fond, hvilket tilsvarer en andel på 8% av 1226 fond i Storbritannia.

I Italia var det 39 fond som ble forvaltet av menn ved navn Andrea. Det var kun 23 kvinnelige fondsforvaltere totalt som forvaltet til sammen 81 fond (13% av 646 fond i Italia).

I Spania var antallet kvinnelige fondsforvaltere mye høyere, der 248 av 1187 fond ble forvaltet av en kvinne – tilsvarende 21%. Det var totalt 72 kvinnelige fondsforvaltere i Spania.

Avslutningsvis ser vi på Frankrike. Av totalt 1942 fond, hadde 352 av fondene en kvinnelig forvalter – tilsvarende 18% av fondene. I Frankrike var det totalt 150 kvinnelige fondsforvaltere.

Datagrunnlagene for Storbritannia, Italia, Spania og Frankrike er basert på samme kriterier som for Norge, bortsett fra at fondssøkene hensyntok fond registrert i hvert respektive land.

Tallene i denne artikkelen viser at vi fortsatt har en lang vei å gå for å oppnå likestilling i fondsforvalterbransjen. Noen eksperter mener at de endrede arbeidsvanene samt økt aksept for hjemmekontor kan være en bidragsyter til å utjevne forskjellene mellom kvinner og menn på arbeidsplassene. Viljoen sier: «Hvis det er én endring som kan oppstå fra denne pandemien, er det muligheten for større aksept for mer fleksible arbeidsmetoder, hvilket kan øke mangfoldet på arbeidsplassene og potensielt føre til at vi alle blir vinnere.»

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Christopher Greiner, CFA  er data journalist i Morningstar.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer