For øyeblikket utføres det rutinemessig vedlikehold på nettstedet, og du kan derfor oppleve mindre periodiske tjenesteforstyrrelser. Vi setter pris på din tålmodighet.

26 undervurderte aksjer for 2021

Til tross for en sterk start på året for globale aksjemarkeder, er det fortsatt mange muligheter for investorer. Våre analytikere i Morningstar deler sine beste ideer for hver sektor.

Valerio Baselli 26.02.2021 | 12.00
Facebook Twitter LinkedIn

Undervalued stocks
Etter den dramatiske nedgangen i aksjemarkedet i februar og mars i fjor, hentet de europeiske aksjene seg raskt inn, og økte med hele 30,5% fra 1. april 2020, målt ved Morningstar Europe Index NR.

Morningstar sine analytikere mener likevel at aksjer i det utviklede Europa fortsatt er litt undervurderte i dag: medianaksjen i vårt europeiske dekningsunivers handles med 1% rabatt til vårt nåværende fair value estimat.

Åpenbart har pandemien skapt tapere og vinnere i finansmarkedene, og verdsettelsene varierer betydelig fra sektor til sektor. Til sammen, som observert av vårt siste europeiske markedsbarometer, ser energi, finansielle tjenester og eiendomsaksjer ut til å være undervurderte, i mellomtiden er teknologi (der det ikke er noe aksjer som for tiden har 4- eller 5-stjerne) og sykliske sektorer mest overvurdert.

Vi skal se på noen undervurderte aksjer på tvers av sektorer som er blant analytikernes beste ideer.

Kommunikasjon

Kommunikasjonssektoren overgikk det bredere markedet de siste seks månedene, målt ved forskjellen mellom Morningstar Communication Services Index (+ 23,8%) og Morningstar Europe Index (+ 15,7%). I følge Morningstars research handles median-sektorens aksje nå med 4% rabatt til fair value estimatet.

Comms

Forbruksvarer

Aksjer innen forbruksvarer opplevde et robust 2020, og nå handles median-aksjen innen forbruksvarer i vårt europeiske dekningsunivers med en premie på 19% i forhold til vårt fair value estimat, noe som tyder på at sektoren definitivt er overvurdert. Generelt sett, selv om Covid-19-vaksiner blir mer tilgjengelige, forventer Morningstar sine analytikere at erosjonen i varehus fortsetter og at en preferanse for lokale reiser fortsetter inn i 2021, noe som fortsatt kan være negativt for flyreiser. Investorer kan finne verdi i bilindustrien.

Consumer

Konsumvarer

Samlet ser sektoren dyr ut. Median-aksjen i vårt dekningsunivers handles 3% over vårt fair value estimat. Vi har imidlertid fortsatt aksjer som har 4- og 5-stjerner.

Defensive

Energi

Selv om energiaksjer overgikk det bredere markedet i fjerde kvartal 2020, avsluttet de året godt i rødt. Ikke overraskende er energisektoren den mest undervurderte basert på våre beregninger, og handles med 27% rabatt i forhold til vårt fair value estimat. David Meats, Director of Research Energy and Utility i Morningstar, forklarte nylig at "oljeprodusenter ikke er klare for gjeninnhentingen ennå, og uten ytterligere investeringer kan det nåværende tilbudsoverskuddet endres til en mangel i slutten av 2021 eller 2022." Morningstar forventer at forbruket innen 2023 vil være i nærheten av anslagene før pandemien.

Energy

Finans

Finansaksjer utkonkurrerte i fjerde kvartal, men dette hindret ikke sektoren i å henge etter det bredere markedet med en betydelig margin i fjor. Median-aksjen i finanssektoren handles nå med 14% rabatt i forhold til fair value estimatet.

Financials

Helse

Helseaksjer var i søkelyset i fjor på grunn av Covid-19 vaksineløpet. Morningstar forventer inntekter på 13,7 milliarder USD og 8 milliarder USD i år for de to vaksineprodusentene hvis behandling er godkjent, Pfizer/BioNTech og Moderna. Og mens disse inntektstallene kan ha økt aksjekursene, er det ikke slik at den enorme etterspørselen etter vaksiner og andre behandlinger i år i stor grad øker den virkelige verdien av disse aksjene, ifølge Karen Anderson, analytiker i Morningstar. For øyeblikket handles median-aksjen i helsesektoren til en premie på 3% i forhold til fair value estimaet

Healthcare

Industri

Europeiske industriaksjer er overvurdert med 11 poeng ifølge Morningstar sin research. Likevel er det få industrielle aksjer som er undervurdert i dag.

Industrials

Eiendom

Eiendomssektoren falt i 2020, og hang etter det bredere markedet med en betydelig margin. Sektorer som er mer følsomme for påvirkningene av coronaviruset - inkludert hoteller og kjøpesentre - har slitt mest, mens de i industri- og selvlagringsindustrien har klart seg langt bedre. Ikke overraskende handles median-aksjen i vårt eiendoms-dekningsunivers med en betydelig 13% rabatt i forhold til fair value.

real estate

Forsyning

Sektoren avsluttet 2020 bak det bredere markedet. "Vi forventer at fornybar energi vil være temaet for 2021 og fremover, der vinnerne er de som klarer å fullføre prosjekter i tide og innenfor budsjett og opprettholde jevn inntjeningsvekst", sier Travis Miller, Energy and Utilities Strategist i Morningstar. “Verdsettelsene er imidlertid fortsatt høye for forsyningsselskaper av høyeste kvalitet med den beste inntjeningen og utbytteveksten; de beste mulighetene finnes blant de som mindre åpenbart nyter godt av fornybar energi-bevegelsen og som har sterke balanser og solid utbytter.”

utilities

Data i denne artikkelen er hentet fra Morningstar Direct per 15. februar 2021.

 s

 

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Valerio Baselli

Valerio Baselli  è Giornalista di Morningstar.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings