Hvorfor du ikke bør ha samme aktivamiks i alle porteføljene dine

Undersøk allokeringene dine grundig. Du kan finne noe du allerede har mye av.

Marco Caprotti 22.02.2021 | 13.12
Facebook Twitter LinkedIn

Diversification

“Diversifisering, diversifisering, diversifisering” er mantraet vi må gjenta hver gang vi tar en investeringsbeslutning. Med andre ord, ikke legg alle eggene dine i en kurv (eller portefølje, i dette tilfellet). Men hva om vi har mer enn én investeringskurv? Risikoen i investeringsverdenen er at man har en for stor overvekt i eiendeler som kan medføre ubalanse i investeringsplanen vi har laget.

Visdommen bak diversifisering handler i stor grad om å redusere risiko. Aktivaklasser har en tendens til å oppføre seg annerledes i forskjellige markedsforhold. I gode økonomiske tider kan aksjer for eksempel gjøre det bra mens obligasjoner kan slite. I denne situasjonen vil noen som kun er investert i obligasjoner risikere tap, mens en mer diversifisert investor kan være mindre sårbar. Det samme gjelder regioner, sektorer, investeringstrender osv.

La oss for eksempel, og for enkelhets skyld, ta tre Morningstar-kategorier som, i det minste på papiret, bør garantere tilstrekkelig diversifisering: Global Emerging Markets Equity, Global Large Cap Growth Equity og Sector Equity Alternative Energy. 

net exposure

Tenk deg at vi ønsker å legge til et aksjefond som investerer i kinesiske aksjer. Hvis vi velger feil fond innenfor de forskjellige kategoriene, risikerer vi å bli overeksponert mot kinesiske aksjer.

Vær oppmerksom på inntektene 

Når vi velger en kategori eller et instrument som gir god diversifisering, bør vi også vurdere et annet element: inntektseksponering. Med andre ord; hvor selskapene i porteføljene genererer inntektene sine. Disse (og resultatene til aksjene) vil i stor grad avhenge av situasjonen i landet de driver virksomhet i.

Tenk deg at vi har den vanlige Kina-kategorien. Vi ønsker å bli diversifisert på sektornivå, og vi beveger oss over forskjellige Morningstar-kategorier: Sector Equity Consumer Goods & Services, Sector Equity Technology, Sector Equity Water. For geografisk diversifisering velger vi kategorien Global Large Cap Value Equity. I dette tilfellet, avhengig av hvilket fond vi velger og hvor fondets aksjebeholdninger genererer sine inntekter, kan vi fortsatt ha en sterk skjevhet mot Kina.

Revenue Exposure

”Etter hvert som selskapene fortsetter å utvide sine globale fotspor, er tradisjonelle metoder for å måle geografisk diversifisering i økende grad utilstrekkelige,” sier Ben Johnson, Director of global exchange-traded fund research at Morningstar. Måling av global diversifisering langs dimensjoner av grunnleggende eksponeringer - som inntekter - kan tegne et mer fullstendig bilde av fondens grad av diversifisering.

"Små selskaper selger mer i hjemmemarkedene, mens store selskaper selger mer i utlandet", sier Johnson. Å favorisere små selskaper kan gi mer direkte eksponering mot det lokale markedet.

Noen sektorer er globetrottere, mens andre er lokale. Finans, forsyning og eiendomsaksjer har vanligvis lokale aktivabaser og klientell, og vil være mest følsomme for svingninger i lokale renter. Aksjer innen teknologi- og materialer har en mer global rekkevidde.

Å se på porteføljen din ut ifra regional inntektseksponering kan muligens vise at selv de mest hjemmekjære porteføljene kan være bedre diversifiserte enn man skulle tro.

"To-do" listen

  • "Før du blir fortapt i detaljene i porteføljen din, start med planen din: er du på vei til å nå dine økonomiske mål?" sier Christine Benz, Director of personal finance at Morningstar. Finansielle mål kan være forskjellige: en portefølje som er planlagt for pensjonsformål kan være mer aggressiv enn en portefølje designet for kortsiktige mål. Av den grunn vil du ikke ha den samme aktivamiksen i dem.

  • Vurder din aksje- og obligasjonseksponering: “Din brede aktivaklasse-eksponering vil være nøkkelfaktoren for hvordan porteføljen din oppfører seg. Men posisjoneringen din innad i hver aktivaklasse fortjener også en nærmere titt”, sier Benz.

  • Forstå porteføljen din. Aktivaallokering deles vanligvis inn i strategisk og taktisk. Strategiske posisjoner har et langsiktig perspektiv. Taktiske vurderinger er mer kortsiktige, vanligvis for å dra nytte av endrede økonomiske- eller markedsforhold.

  • Velg kjerne og satellitt. Kjernefond utgjør hjertet i investeringsporteføljen din. Det er selve hoved-fundamentet hvor satellitter kan konstruere ut ifra. Kjernefondene er solide aktører som leverer uavhengig av aksjemarkedsforholdene. Satellitter er tilleggsposisjonene du kan bruke til å bygge videre på kjernen din og bidra til å styrke avkastningen. Disse kan være mer volatile alternativer, kanskje i høyere risiko- eller nisjeområder.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Marco Caprotti

Marco Caprotti  er redaktør og analytiker i Morningstar. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer