Hvordan sette finansielle mål og holde seg til dem

Hvordan setter man finansielle mål og sørger for at du faktisk holder deg til dem? Her er fem enkle steg.

Sara Silano 15.01.2021 | 11.42
Facebook Twitter LinkedIn

Rutepapir sett ovenfra, med penner på venstre og høyre side av rutepapiret.

Forskning viser at enkeltpersoner er iboende motivert av mål og vil jobbe hardt for å oppnå dem. Og det er mye mer sannsynlig at folk oppnår konkrete mål enn vage eller abstrakte.

Målsetting hjelper enkeltpersoner å ta beslutninger i hverdagen og i livet generelt, men å sette sparemål er utfordrende av flere grunner.

For det første, du har sannsynligvis flere sparemål du vil jobbe mot, ikke bare ett. Kortsiktige mål kan være å kjøpe en bil eller betale for en ferie, mens langsiktige mål kan være pensjonssparing eller å spare opp egenkapital til boligkjøp. Å balansere disse målene er vanskelig.

For det andre, ikke alle finansielle mål har en konkret markedspris. Kostnadene for et hus ved et lite tettsted kan være veldig forskjellig, prismessig, fra et hus i en storby. Pensjonskostnader kan variere enda mer dramatisk, og avhenger ikke bare av hensyn til livsstil i pensjonstilværelsen, men også av din forventede levealder.

Så hvordan setter vi finansielle mål? Christine Benz, Morningstar’s Director of Personal Finance, og andre eksperter i Morningstar anbefaler fem viktige steg for å sette opp mål:

Steg 1: Skriv det ned

Det første steget i prosessen er å dokumentere målene dine og gruppere dem etter tidshorisont: kortsiktige mål (oppnås om 5 år eller mindre), noe mer langsiktige mål (5 til 15 år) og til slutt langsiktige mål (15 år eller mer).

Når du går gjennom prosessen, prøv å være så spesifikk som mulig.

Hvis du for eksempel har to barn som du vil hjelpe med å betale studier for, kan du legge inn to separate oppføringer. Og ikke glem gjeld som må betales ned, enten det er et pantelån, eller kreditt, dette bør være på listen av økonomiske prioriteringer. 

Steg 2: Kvantifiser målene dine

Det neste steget er å estimere kostnadene for hvert av målene. For de kortsiktige, og gjerne for noen av de noe mer langsiktige, bør dette være greit, men å estimere kostnadene for langsiktige mål som pensjon er vanskeligere, i stor grad på grunn av inflasjon: selv om den er lav etter historisk standard, er det rimelig å anta minst 2% til 3% inflasjon for langsiktige mål.

Steg 3: Vær SMART med målene dine

Du har kanskje hørt utrykket brukt i management, men dette gjelder også for økonomi. Smarte mål er de som er spesifikke, målbare, adaptive, realistiske og tidsbegrenset.

Spesifikk: målet er klart og tydelig, ikke vagt.

Målbart: spesifikke kriterier blir brukt for å måle progresjonen mot gjennomføringen av målet.

Adaptivt: målet er tilpasningsdyktig og kan justeres (om nødvendig) i din regelmessige porteføljegjennomgang.

Realistisk: innen rekkevidde, realistisk og relevant for formålet ditt.

Tidsbegrenset: med en tydelig definert tidslinje, inkludert en startdato og en sluttdato.

Steg 4: Prioriter målene dine       

Prioriter målene dine ved å nummere dem. Selvfølgelig kan du ta hensyn til personlige ønsker og preferanser, men du bør høy grad også ta hensyn til hva som er fornuftig i et økonomisk perspektiv og hva som vil gi den høyeste avkastningen på investeringen din.

Følgende hierarki gir mening i mange forskjellige situasjoner: 

- Nedbetaling av gjeld/bufferkapital

- Pensjonssparing

- Sparing til utdanning

- Andre mål på kort og mellomlang sikt (innen rimelighetens grenser)

Steg 5: Gjennomgå porteføljen din

Med regelmessige gjennomganger av porteføljen din kan du sørge for at ting går fremover og om nødvendig rebalansere (basert på endringer i risikoprofil og tidshorisont) og luke ut investeringer som underpresterer.

Hva om man ikke har en «to-do»-liste?

Å starte en oppgaveliste kan ofte være det vanskeligste steget i prosessen – her er det lett å bli distrahert slik at du utsetter prosessen. Christine Benz, Morningstar’s Director of Personal Finance, sier: ”Å administrere økonomien din uten å først formulere dine korte– og langsiktige mål betyr at du uten tvil finner mange måter å bruke pengene dine på, men du vil ikke nødvendigvis komme dit du virkelig ønsker. Ved å kvantifisere hvert av dine økonomiske mål kan det hende du oppdager at det ikke vil være mulig å oppnå alle målene, men det er bedre å vite dette tidlig slik at du kan prioritere. Og hvert av disse målene har sannsynligvis sin egen tidshorisont, som igjen vil diktere hvilke typer investeringer du holder og hvor. Når du har satt deg målene og kvantifisert hvor mye de vil koste, kan det være lurt å kontrollere fremgangen. Å hold øye med spesifikke investeringer er sekundært».

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer