For øyeblikket utføres det rutinemessig vedlikehold på nettstedet, og du kan derfor oppleve mindre periodiske tjenesteforstyrrelser. Vi setter pris på din tålmodighet.

10 høykvalitetsaksjer på salg

Her er en titt på de mest undervurderte innehavene i vår Morningstar Wide Moat Focus Index - samt aksjer som har blitt lagt til og byttet ut.

Susan Dziubinski 28.10.2020 | 13:20
Facebook Twitter LinkedIn

MOATcolin watts oai ESTTy Au 0 unsplash

Morningstar Wide Moat Focus Index følger selskaper som har Wide Morningstar Economic Moat Rating og som handles til laveste nåværende markedspris i forhold til fair value (egenverdi). Innehavene er et fruktbart jaktområde for investorer som ønsker aksjer av høy kvalitet som handler til fornuftige priser.

I et forsøk på å holde indeksen fokusert på de minst kostbare aksjene av høy kvalitet, oppdaterer Morningstar indeksen regelmessig. Indeksen består av to underporteføljer som inneholder 40 aksjer hver, hvorav mange er overlappende posisjoner. Underporteføljene oppdateres halvårlig i vekslende kvartaler, etter en "forskjøvet" tidsplan. Vi revurderer indeksens innehav og legger til og fjerner aksjer basert på en forhåndsdefinert metode. Fordi aksjer er like-vektet i hver underportefølje, innebærer oppdateringsprosessen også justeringer av posisjonene.

Etter den siste oppdateringen den 18. september 2020 la halvparten av porteføljen til seks posisjoner og eliminerte fem. Indeksen inneholder nå 48 posisjoner.

Aksjer som er lagt til

Tre av nykommerne kommer fra teknologisektoren: Aspen Technology (AZPN), Applied Materials (AMAT) og Lam Research (LRCX).

Aspen Technology er ledende innen programvare for prosessautomatisering for komplekse industrielle miljøer. Kollapsen i oljeprisen tidligere i år førte til at energirelaterte kunder utsatte prosjekter, men Aspens inntekter steg kraftig i forrige kvartal da oljeprisen bedret seg. "På mellomlang- og lang sikt fortsetter vi å se vekstmuligheter når kapitalintensive næringer utvikler sine digitale transformasjonsstrategier, spesielt mens bedrifter lærer seg å operere eksternt," kommenterer analytiker Dan Romanoff.

Applied Materials and Lam Research, to ledende leverandører av halvlederfabrikasjonsverktøy, har Wide Morningstar Economic Moat Rating takket være deres ekspertise i utstyrsdesign og kostnadsfordeler vedrørende forskning og utvikling. "Applied og deres konkurrenter har alle hevdet at etterspørselen fra kundene har vært sterk til tross for det usikre økonomiske klimaet, som vi først og fremst tilskriver utstyrsinvesteringer relatert til kritiske teknologioverganger og flerårstrender som kunstig intelligens, 5G og skybasert databehandling (cloud computing)," videreformidler sektorstrateg Abhinav Davuluri.

Stocks added from the MS Wide Moat Focus Index 

De andre tillagte aksjene er fra mange ulike industrier.

Yum Brands (YUM), hvis restaurantkonsepter inkluderer KFC, Taco Bell og Pizza Hut, har kommet under press på grunn av koronavirusrelaterte serveringsrestriksjoner. I dette klimaet foreslår vi at investorer fokuserer på de aktørene som kan bruke skala-fordeler til å være mer aggressive på priser, som kan vise til sunne regnskap og som kan tilby gode løsninger hva gjelder robuste digitale bestillinger, leveranse og «drive-thru» opplevelser, sier sektorstrateg R.J. Hottovy. "Etter vårt syn tilfredsstiller Yum Brands investeringskriteriene for verdi og tilgang, og vi tror selskapet tilbyr gode muligheter for dynamisk global forbrukervekst til tross for kortsiktige forstyrrelser," avslutter han.

Vi tror markedet undervurderer legemiddelprodusenten Bristol-Myers Squibbs (BMY) sterke «pipeline», sier sektordirektør Damien Conover. Vi forventer faktisk at flere viktige medisiner under utvikling kan avlaste det endelige generiske presset til firmaets toppmedisin Revlimid (for å behandle blodkreft). "I løpet av de neste 12 månedene forventer vi godkjenninger for ide-cel (multiple myeloma), CC-486 (blodkreft), liso-cel (blodkreft), Opdivo (favorable renal cancer) og Zeposia (ulcerøs kolitt) sammen med viktige data for relatlimab (melanom), Opdivo (adjuverende melanom og lungekreft) og TYK2 (psoriasis),» argumenterer Conover.

Til slutt tror vi Lockheed Martin (LMT) er den viktigste hovedentreprenøren av høy kvalitet for forsvaret. Det amerikanske forsvarsdepartementets økende fokus på stormaktkonkurranse er en langsiktig medvind for Lockheed og andre entreprenører, bemerker analytiker Burkett Huey - selv om det kan være noe lav aktivitet på kort sikt. "Ettersom det amerikanske budsjettet ser stadig mer oppblåst ut på grunn av stimuli tilknyttet pandemien, forventer vi en kortsiktig nedgang i forsvarsutgiftene til flat eller til og med negativ vekst, men vi tror at entreprenører vil kunne fortsette å vokse på grunn av store etterslep og tror at forsvarsbudsjettveksten trolig vil komme tilbake,” hevder han.

Aksjer som er byttet ut

Aksjer kan fjernes fra indeksen av ulike grunner: Hvis vi nedgraderer deres Morningstar Economic Moat eller hvis deres pris/fair value stiger betydelig. Alle aksjene som ble byttet ut i den siste oppdateringen ble presset ut av aksjer som handlet til mer attraktive fair value priser på oppdateringstidspunktet.

Stocks removed from the MS Wide Moat Focus Index

Høykvalitetsaksjer på salg

Her er de 10 billigste aksjene i Morningstar Wide Moat Focus Index per 25. september.

10 cheapest stocks in the MS Wide Moat Focus Index

Disclosure: Morningstar, Inc. licenses indexes to financial institutions as the tracking indexes for investable products, such as exchange-traded funds, sponsored by the financial institution. The license fee for such use is paid by the sponsoring financial institution based mainly on the total assets of the investable product. Please click here for a list of investable products that track or have tracked a Morningstar index. Neither Morningstar, Inc. nor its investment management division markets, sells, or makes any representations regarding the advisability of investing in any investable product that tracks a Morningstar index.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Susan Dziubinski  Susan Dziubinski er direktør for innhold på Morningstar.com

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings