2020 European Awards: Nominerte til Rising Talent

Disse tre forvalterne har vist sterkt potensiale for å oppnå utmerket langsiktig avkastning for investorer.  

Andrew Daniels, CFA, CMA 23.10.2020 | 15.51
Facebook Twitter LinkedIn

Awards 2020 banner 600x225

Dette er nominasjonene for de tre pan-europeiske Morningstar Awards for Investing Excellence 2020: Outstanding Portfolio Management, Rising Talent, og Outstanding Investment House. Vinnerne av disse prisene nomineres og kåres av Morningstars europabaserte team av manager research analytikere. Vinnerne vil bli kunngjort i slutten av november på Morningstar sine nettsider i Europa.

Morningstar sine analytikere nominerte tre kandidater på tvers av aktivaklasser til prisen Rising Talent. For å være kvalifisert for denne prisen, må de nominerte forvalte eller være medforvalter av en investeringsstrategi med en Bronze Morningstar Analyst Rating eller høyere på minst én andelsklasse, eller være omtalt i Morningstar Prospects, en publikasjon som fremhever strategier som vurderes for full analytikerdekning. De nominerte må også ha mindre enn syv års ansettelsesperiode for strategien de for tiden forvalter, men som likevel har levert eksepsjonelle resultater til investorer over den tidsperioden.

Gitt det åpne markedet i Europa, var fondsforvaltere i alle regioner i verden kvalifiserte så lenge fondene de forvalter er tilgjengelig for salg i minst to europeiske land.

Nedenfor fremhever vi hver av de nominerte mer detaljert.

Archibald Ciganer (T. Rowe Price Japanese Equity)

Archibald Ciganer har vært hovedporteføljeforvalter av T. Rowe Price Japanese Equity siden desember 2013. Ciganer er ikke japansk statsborger, men han har tilbrakt hele sitt profesjonelle liv i Japan og mestret det japanske språket, noe som er en fordel i dette markedet. Ciganer begynte i T. Rowe Price i september 2007 som analytiker og dekket telekom-, transport-, forsyning-, media- og forbrukssektorer.

På det stadiet, og før han ble forfremmet til å være hovedforvalter for denne strategien, ble han opplært til å bli porteføljeforvalter. Dette innebar å forvalte en papirportefølje hvor Ciganer oppnådde sterke resultater. Under møtene våre har han vist utmerket kunnskap om ikke bare det japanske aksjemarkedet, men også om japansk økonomi og politikk. Han blir støttet av analytikere fra T. Rowe Price globale team av aksjeanalytikere. Selv om disse analytikerne ikke er fullstendig dedikerte til denne strategien, har vi inntrykk av at Ciganer har implementert et veldig tett samarbeid med dette analytikerteamet. Etter å ha tatt over ved roret var han nøye med å tilpasse porteføljen til sin egen tilnærming. Ciganer investerer størstedelen av porteføljen sin i selskaper med robuste fundamentale forhold, mens resten av porteføljen er forbeholdt selskaper som er i transformasjonsendring. I løpet av hans ansettelsesperiode har strategien levert en sterk og jevn risikojustert meravkastning. Bare i hans første periode som hovedforvalter, før han foretok endringer av porteføljen han overtok, hadde strategien en periode med mindreavkastning.

Jack Nelson (Stewart Investors Global Emerging Markets Sustainability) 

Jack Nelson har forvaltet Stewart Investors Global Emerging Markets Sustainability siden mai 2017. Nelson, som begynte i firmaet i 2011 etter å ha mottatt sin bachelorgrad fra Oxford, er mindre erfaren enn mange aksjeforvaltere i fremvoksende markeder. Når det er sagt, har han vært medforvalter av strategien siden 2014, og har siden vært under vingene til den høyt respekterte tidligere hovedforvalteren David Gait, som fortsatt er medforvalter her.

Ikke bare viser Nelson en veldig god kunnskap om nåværende og potensielle plasseringer, men han har også gjort en utmerket jobb med å følge Stewart Investors 'best-i-klassen» tilnærming til investeringer. Som andre medlemmer av Stewart Investors’ tett sammensatte Sustainable Funds Group bestående av 12 medlemmer, prøver Nelson å finne aksjer med en pålitelig ledelse som kan levere bærekraftig og forutsigbar vekst gjennom priskraft, franchisestyrke og begrenset regulatorisk tilsyn. Teamet investerer i selskaper der det er mindre sannsynlig at inntektene påvirkes av økonomiske nedgangstider.

Nelson har levert sterk absoluttavkastning siden han påtok seg hovedansvaret i 2017, og strategien har i denne tidsperioden også vært blant de minst ustabile alternativene i Morningstar kategorien Globale vekstmarkeder. Strategien har vært et Morningstar Prospect siden juni 2019, og vi startet dekning av strategien i august 2020, der de billigere andelsklassene er tildelt Silver Morningstar Analyst Rating, mens de dyrere andelsklassene er tildelt Bronze Morningstar Analyst Rating.

Lorenzo Pagani (Pimco GIS Euro Bond) 

Lorenzo Pagani bygde en imponerende karriere som leder av Pimcos europeiske renteteam og styreleder for deres europeiske porteføljekomité, før han overtok som hovedporteføljeforvalter av Pimco GIS Euro Bond tidlig i 2017 (han hadde tidligere vært medforvalter sammen med Andrew Balls siden 2014). Pimco GIS Euro Bond har Silver Morningstar Analyst Rating på sin institusjonelle andelsklasse.

Pagani har så langt forvaltet strategien utmerket ved å utnytte Pimcos omfattende kreditt-, rente- og sikrede ressurser. Fondet har et bredere mandat enn de fleste andre sammenlignbare fond, og investerer til tider i ikke-euro denominert gjeld, obligasjoner i fremvoksende markeder, verdipapirer støttet av eiendeler, samt valuta. Spesielt har det vært fordelaktig med sikret gjeld (særlig danske boliglån og US nonagency verdipapir støttet av boliglån) de siste tre årene. Selv om så mange ekstra avkastningsdrivere kan øke risikoen for fondseierne, har de hittil vært benyttet beundringsverdig av Pagani og hans team. Porteføljens brede diversifisering sikrer også at ingen enkeltinvesteringer vil ha en uforholdsmessig innvirkning på avkastningen.

Morningstar analytikerne Andrew Daniels, Mara Dobrescu, og Ronald Van Genderen har bidratt til denne artikkelen. 

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Andrew Daniels, CFA, CMA  Andrew Daniels, CFA, CMA, is a senior Analyst, Manager Research, at Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer