2020 European Awards: Nominerte til Outstanding Portfolio Manager

En anerkjennelse av de aller beste forvalterne i bransjen.

Mathieu Caquineau, CFA 22.10.2020 | 10.27
Facebook Twitter LinkedIn

Awards 2020 banner 600x225

Dette er nominasjonene for de tre pan-europeiske Morningstar Awards for Investing Excellence 2020: Outstanding Portfolio Manager, Rising Talent, og Outstanding Investment House. Vinnerne av disse prisene nomineres og kåres av Morningstars europabaserte team av manager research analytikere. Vinnerne vil bli kunngjort i slutten av november på Morningstar sine nettsider i Europa.

Morningstar sine analytikere nominerte tre kandidater på tvers av aktivaklasser til prisen Outstanding Portfolio Manager. For å være kvalifisert for denne prisen, må de nominerte kandidatene for øyeblikket forvalte en investeringsstrategi med en Morningstar Analyst Rating på Silver eller Gold på minst én andelsklasse. I tillegg til å levere eksepsjonelle langsiktige investeringsresultater, har disse tre nominerte kandidatene vist eksemplarisk investeringsferdighet, sammenfallende med investorenes interesser, og mot til å avvike fra konsensus.

Gitt det åpne markedet i Europa, var fondforvaltere i alle regioner i verden kvalifiserte så lenge fondene de forvalter er tilgjengelig for salg i minst to europeiske land.

Nedenfor fremhever vi hver av de nominerte mer detaljert.

Laurent Dobler (Renaissance Europe / Comgest Growth Europe)

Laurent Dobler ble med i Paris-baserte Comgest i 1991. Han er en talentfull investor og analytiker som har vært med på å forme Comgests robuste og disiplinerte kvalitetsveksttilnærming de siste tre tiårene. Fondene forvaltes samlet hos Comgest, men Dobler har den lengste ansettelsen i det europeiske aksjeteamet. Han har ledet det fransk-registrerte Renaissance Europe-fondet siden 1993 og det irsk-registrerte fondet, Comgest Growth Europe, siden oppstarten i 2000.  Dobler har derfor vært en viktig bidragsyter til strategiens imponerende langsiktige resultater, både på et absolutt- og risikojustert grunnlag. Comgest Growth Europe og Renaissance Europe har gjort seg fortjent til High People og Process rangeringer, og deres Morningstar Analyst Rating varierer fra Gold til Silver, avhengig av avgiftsnivået på andelsklassene.

Utover hans analytiske evner og ferdigheter som porteføljeforvalter, som har vært til fordel for investorer, har Dobler også vært involvert i rekruttering, opplæring og coaching av neste generasjons porteføljeforvaltere hos Comgest. Til slutt kan det nevnes at Dobler investerer en meningsfull del av sin personlige portefølje i strategien, hvilket er enda et bevis på hans urokkelige forpliktelse til å fungere som en ansvarlig forvalter av kapitalen til investorene.

Philippe Igigabel (HSBC GIF Euro High Yield Bond)

Philippe Igigabel har to tiår med investeringserfaring. Han begynte sin karriere innen porteføljeforvaltning som medporteføljeforvalter på HSBC GIF Euro High Yield Bond i 2000, før han ble hovedporteføljeforvalteren i 2003. Etter å ha dekket det europeiske høyrentemarkedet siden oppstarten på slutten av 1990-tallet, er han en av de mest erfarne porteføljeforvalterne vi dekker innen europeisk høyrente. HSBC GIF Euro High Yield har en Morningstar Analyst Rating på Gold på sin IC-andelsklasse.

I løpet av sin tid har ikke Igigabel fraveket sin høyt overbeviste, verdsettelsesdrevne tilnærming. For eksempel har han ikke nølt med å redusere risikoen gradvis i perioder han trodde markedet var høyt priset. Motsatt har han systematisk utnyttet kursfall i markedet for å laste opp med selskaper han mente var fundamentalt sunne. Igigabels selektivitet er også et kjennetegn på hans tilnærming. Bare 10% til 30% av høyrenteobligasjoner utstedt hvert år oppfyller vanligvis hans strenge kvalitetskriterier og anses å være god verdi.

Takket være denne disiplinerte prosessen har fondet levert enestående resultater, både på absolutt og risikojustert grunnlag. Fondet har også i stor grad unngått mislighold, noe som er et bevis på kvaliteten på den underliggende verdipapirseleksjonen og den grunnleggende analysen utført av HSBC GAMs sterke team av europeiske kredittanalytikere.

Robin Parbrook (Schroder ISF Asian Total Return)

London-baserte Robin Parbrook har ledet Schroder ISF Asian Total Return sammen med King Fuei Lee siden oppstarten i november 2007. Parbrook er en førsteklasses investor som har viet hele sin 30 år lange investeringskarriere til Schroders. Han har konsekvent imponert oss med sin store lidenskap for investeringer og inngående kunnskap om porteføljen, hvor han utøver sine dyktige ferdigheter innen aksjeseleksjon i de asiatiske markedene.

I løpet av sin karriere har Parbrook brukt en meget gjennomført, systematisk og benchmark-agnostisk tilnærming. Som mange Schroders forvaltere, er fokus på å finne aksjer med god motstandsdyktighet på nedsiden og som er i stand til å generere høyere avkastning på investert kapital (ROIC) enn deres vektede gjennomsnittlige kapitalkostnad (WACC), eller de med ROIC som for tiden er lavere enn WACC, men som trender mot en positiv spredning.

Men få har hatt like god utførelse som Parbrook gjennom hele karrieren. Faktisk har Schroder ISF Asian Total Return knust MSCI AC Asia Pacific ex Japan indeksen og vært rangert i den første persentilen blant fond i Morningstar kategorien Asia-Pacific ex-Japan Aksje siden oppstart (til og med september 2020). Videre leverte Parbrook suverene avkastninger i løpet av sin periode på Schroder ISF Asian Opportunities, som strakte seg fra oktober 2010 til desember 2017.

På grunn av vår overbevisning i Parbrook og den tilnærmingen han bruker, har Schroder ISF Asian Total Return fått High People og Process rangeringer, og fondets Morningstar Analyst Rating varierer fra Gold til Silver.

Morningstar analytikerne Mathieu Caquineau, Andrew Daniels og Mara Dobrescu bidro til denne artikkelen.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Mathieu Caquineau, CFA

Mathieu Caquineau, CFA  Senior Fund Analyst, Morningstar France

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer