ESG-vennlige fond med best og dårligst avkastning i september

Et nytt ESG-vennlig fond har gjort det aller best i september med en imponerende avkastning. I den andre enden av tabellen ser vi at latin-amerikanske aksjer fortsetter å henge etter.  

Christopher Greiner, CFA 05.10.2020 | 17.07
Facebook Twitter LinkedIn

Micheile henderson lZ 4n PFKc V8 unsplash

Bærekraftige investeringer har fått mer oppmerksomhet de seneste årene, og flere investorer inkluderer i økende grad ESG i investeringsprosessen.

Morningstar Sustainability Rating™ kan hjelpe deg å vurdere ESG-risikoen i porteføljen din. Fond som tildeles 4 eller 5 Sustainability glober vurderes av Morningstar til å ha lavere ESG-risiko enn gjennomsnittet i kategorien for sammenlignbare fond (5 glober er høyeste utmerkelse på en skala fra 1 til 5 glober). Les gjerne denne artikkelen Fakta om Morningstar Sustainability Rating hvis du ønsker mer informasjon om vår Sustainability Rating.

Vi har sett på fondene med høyeste og laveste avkastninger i september som er tildelt 4 eller 5 Sustainability glober, og det er store variasjoner i prestasjonene. 

De 5 beste fondene i september

Det nyoppstartede fondet Storebrand Fornybar Energi med 5 Sustainability glober har gjort det best i september med en avkastning på hele 15,1 %. Dette er betraktelig høyere enn gjennomsnittsavkastningen på 9,4 % i Morningstar kategorien Bransjefond, Alternativ Energi, der fondet hører hjemme. Storebrand Fornybar Energi har regelrett skutt ut av startblokkene fra oppstart den 26. juni 2020, og har lagt på seg imponerende 46,1 % per 30. september. 

Beste 5 Fond

Andreplassen kapres av nok et alternativt energifond med 5 Sustainability glober, Handelsbanken Bærekraftig Energi, med 13,7 % avkastning i september. Årets første ni måneder har vært en hyggelig reise for investorene da fondet har steget hele 66 %, best av samtlige fond i undersøkelsen. Til sammenligning er gjennomsnittlig avkastning for alternative energifond 38,6 % i løpet av årets første ni måneder. 

Bærekraft, teknologi og vekst, har levert sterkt etter svalestupet markedene tok i februar/mars i år, og både Storebrand Fornybar Energi og Handelsbanken Bærekraftig Energi nyter godt av dette. Begge fond investerer i alternative energikilder, har vekst-tilt, samt størst eksponering mot sensitive sektorer som teknologi og industri.

Topp 5 listen inneholder også to japanske aksjefond: Handelsbanken Japan Tema med 5 Sustainability glober og Nordea Japanese Enhanced Equity med 4 Sustainability glober. Fondene hadde en september-avkastning på henholdsvis 12,6 % og 9,3 %. Hittil i år er Handelsbanken Japan Tema opp 18,1 %, mens Nordea Japanese Enhanced Equity er opp 3,5 %. Til sammenligning er gjennomsnittlig avkastning i kategorien Japan, Store Selskaper 6,9 % hittil i år.

Selv om det japanske aksjemarkedet gjorde det bedre i september enn mange av de øvrige aksjemarkedene, kan mye av september-avkastningen for disse to japanske aksjefondene tilskrives en svekkelse av den norske kronen mot japanske yen.

Faktisk kan valutasvingninger i stor grad påvirke avkastningen til fond som investerer utenfor landegrensene, så sant de ikke har valutasikring. Samtlige fond i denne artikkelen har fått god drahjelp av at den norske kronen svekket seg mot utenlandske valutaer i september.

Til slutt kan vi nevne Storebrand Global Solutions med 4 Sustainability glober. Fondet har steget 10,5 % i september og 22,1 % hittil i år. Gjennomsnittlig avkastning i kategorien Globale, Store Selskaper, Blanding er 6,9 % hittil i år.

De 5 dårligste fondene i september

Coronakrisen har utvilsomt påvirket aksjemarkedene ulikt. I forhold til topp og bunn i denne kåringen, ser vi en slags K-formet innhenting. Hittil i år har alternative energifond opplevd en gjennomsnittlig avkastning på 38,6 %. I samme periode har brasilianske- og latin-amerikanske aksjefond levert blodrøde tall, med gjennomsnittlige tap på henholdsvis -35,9 % og -30,6 %.

Begge aksjefondene med dårligst avkastning i september investerer i det latin-amerikanske markedet. Bunnplasseringen går til Handelsbanken Brasilien Tema med en avkastning på -0,6 %, tett fulgt av Handelsbanken Latinamerika Tema med en paddeflat utvikling på 0 %. Begge fondene har 5 Sustainability glober. Hittil i år har Handelsbanken Brasilien Tema og Handelsbanken Latinamerika Tema røde tall på henholdsvis -31,9 % og -32,8 %.

Darligste 5 Fond

DNB Finans med 4 Sustainability glober fikk en avkastning på 0,5 % i september. Fondet er ned -10,1 % hittil i år, men har gått tilnærmet sidelengs siden juni. Allikevel har fondet levert bedre enn gjennomsnittet i kategorien Bransjefond, Finans (-15,4 % hittil i år).

De resterende plassene går til Danske Invest USA og Schroder ISF US Large Cap, begge med 4 Sustainability glober og september-avkastninger på henholdsvis 1,9 % og 2,8 %. 

Danske Invest USA er opp 1 % hittil i år, men har prestert bedre enn gjennomsnittet i kategorien USA, Store Selskaper, Verdi (-4,6 % hittil i år).

Schroder ISF US Large Cap kan vise til en positiv avkastning på 16,5 % hittil i år. Fondet gjør det også bedre enn gjennomsnittet i kategorien USA, Store Selskaper, Blandet (11,6 % hittil i år).

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Christopher Greiner, CFA  er data journalist i Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer